Vytlačiť túto stránku

Telocvik a pleť

Napísal femme 30. jún 2008

Cieľom všetkých kozmetických snažení je pestovaný vzhľad a odďaľovanie starnutia. K tomu môže v nemalej miere prispieť i telocvik...

>> Móda >> Aktuálne >> Telocvik a pleť

Profesor Lass (Moskva) je presvedčený, že je možné prostredníctvom telesných cvičení a špeciálnej gymnastiky tváre zlepšiť celkový stav pleti a spomaliť jej stárnutie. Cvičenia podľa neho zlepšujú krvný obeh, zvyšujú tonus kože a pevnosť svalov na tvári, čím sa dá predchádzať vzniku viacerých kozmetických nedostatkov.

Odporúčaných 5 cvikov treba cvičiť denne (mali by sa stať súčasťou rannej toalety) a každý cvik je nutné opakovať trikrát až štyrikrát:

1. Ruky upažením vzpažte a zároveň vdýchnite ústami (so stisnutými zubami). Potom ruky upažením pripažte a vydýchnite ústami s našpúlenými perami.
2. Ruky založte na pás a hlavu otočte vľavo, zároveň vdýchnite ľavým kútikom úst. Pri návrate hlavy do pôvodnej polohy vydýchnite. Cvik opakujte smerom doprava.
3. Otočte trup o 90 stupňov, ruky vzpažte dlaňami obrátenými dovnútra, pozerajte sa na dlane a hlboko sa nosom nadýchnite. Pri návrate do pôvodnej polohy vydýchnite ústami, nafúknuc líca.
4. Zavrite oči a vdýchnite nosom. Vydýchnite ústami s našpúlenými perami.
5. Zaujmite stoj rozkročmý, ruky založte na pás a vdýchnite naplno otvorenými ústami. Predkloňte sa, rozhoďte ruky do strán a vydýchnite privretými ústami.

Ako prevenciu proti vráskam a opuchom okolo očí odporúča profesor Lass nasledujúce cviky:

1. Zavrite oči a silne pritisnite viečka k sebe. Narátajte do troch a viečka uvoľnite. Potom oči doširoka otvorte a následne voľne zatvorte, narátajte do troch.
2. Zatvárajte a doširoka otvárajte oči, pričom ukazovákom a prostredníkom pridržujte svaly pri vonkajších kútikoch očí.
3. Pozerajte sa priamo pred seba a prstami pritiahnite na 2 sekundy dolné viečko k hornému.
4. Hlavu držte vzpriamene a očami krúžte doľava a potom doprava.
5. Z priameho pohľadu otáčajte oči doľava, potom sa pozerajte opäť priamo a následne otáčajte oči doprava.

Aj "očné cviky" treba cvičiť denne a každý cvik opakovať štyrikrát až päťkrát.