Vytlačiť túto stránku

Krízy vo vzťahu, ktoré vedú k rozvodu

Napísal femme 17. apríl 2016

Neriešené partnerské problémy vedú často ku kríze v manželstve. Ak sa spoznávate v nasledujúcom článku,  je čas na zmeny, v prospech ozdravenia spolunažívania.

Veľmi dôležitá je forma  riešenia partnerského problému, respektíve konfliktu názorov. Ak k nemu pristupujete s negatívnym a obviňujúcim spôsobom, nesmiete sa čudovať, že nádej na úspech máte mizivú. Rozhovor nemôžete začínať sarkasticky a s kritikou. Odborníci odporúčajú pred takýmto rozhovorom sa upokojiť a kľudným hlasom v rámci možnosti, otvoriť tému. Nezbudnite, že prvé tri minúty sú dôležité, či rozhovor bude pokračovať, alebo ho svojim nevhodným nástupom pochováte.

Cynizmus a sarkazmus do diskusie nepatria

Ide o prejavy týkajúce sa verbálnej i neverbálnej komunikácie, ktoré sú jasným prejavom pohŕdania.  Pohŕdanie nepatrí do vzťahu. Je zaručeným „zabijakom“ všetkých citov, problém zbytočne vyostruje a zároveň odďaľuje.

Ak kritika, tak len aktuálna

Kritický postoj prejavte vždy v konkrétnej situácii.  Všeobecná kritika, spôsobuje  zbytočné nabaľovanie problémov, ktoré nikdy nevedú k riešeniu.  Zároveň  vyvolávajú u partnera pocity, ktoré ho vedú k obrane; ktorá znemožní vyriešiť problém a zbytočne ho vystupňuje. Ak rozhovor napriek tomu pokračuje formou, že jeden z partnerov útočí a druhý sa bráni, môže sa stať, že sa kritizovaný partner uzavrie a úplne stiahne. Takéto chovanie najčastejšie využívajú muži, pretože konfliktné správanie medzi partnermi, ako je hádka, ich organizmus horšie znáša. Ženy sa ľahšie vykričia a vyplačú zo stresu, čo lepšie vplýva na ich psychiku a telo.

Závažné a opakované hádky vyvolávajú fyziologické prejavy stresu, ktoré sa prejavujú v zrýchlenej, nepravidelnej a silnejšej činnosti srdca, zmenami tlaku ako aj nadmerným potením. Dochádza k tomu vďaka hormonálnym zmenám, ktoré vyplavia adrenalín pri konflikte.Stav umierania manželstva má niekoľko etáp, ktoré ak sa včas vyriešia, zachránia vzťah. V prvej etape si partneri uvedomujú, že majú problémy, ktorý sú závažné. Pokúšajú sa spoločne o ich nápravu, čím sa znižuje emocionálne napätie medzi nimi a pozitívne to vplýva na spolunažívanie. Úspech na prežitie krízy majú aj tie páry, ktoré majú sklon vidieť svoju minulosť skôr pozitívne, ako negatívne. V prípade, že partneri sa pokúšajú riešiť problémy jednotlivo, nastupuje druhá etapa. Môže sa stať, že každý z nich môže vnímať predchádzajúce obdobie odlišne, ako aj riešenie krízy. V tomto prípade je nádej na úspech podstatne nižšia. V tretej etape dochádza citovému odcudzeniu oboch partnerov, ktorí sa rozhodli žiť paralelné životy vedľa seba. Je to začiatok konca vzťahu. Dochádza k prepisovaniu spoločnej minulosti, prípadne k úplnému vytlačeniu zo svojich spomienok. Prirodzene nasledujú pocity osamelosti, ktoré sú často sprevádzané negatívnymi spomienkami. Toto všetko vedie k vzájomnému utrpeniu a k ukončeniu manželstva, po ktorom spravidla nasleduje rozvod.