Vytlačiť túto stránku

Manželstvo áno či nie?

Napísal femme 30. jún 2008

V súčasnosti si veľa mladých párov vyskúšalo žiť „bez papierov“, ale keď prídu deti väčšina vstupuje do manželstva, ale asi pätina zostáva v pôvodnom súžití.

>> Móda >> Aktuálne >> Manželstvo áno či nie?

Manželstvo alebo život "nadivoko"?
Prístup k tejto otázke ovplyvňuje výchova, náboženské zázemie a v neposlednom rade právna ochrana – (istota, bezpečnosť), ktorú inštitúcia manželstva ponúka. Pod istotou sa rozumie, že daný zväzok nie je možné len tak bezdôvodne zrušiť a neplniť si svoje povinnosti, napríklad voči svojim potomkom. Právna ochrana zase zabezpečuje určité práva ako je dedičné právo, spoločný majetok a podobne.

Potomkovia
Situácia pre deti je výhodnejšia ak sa vychovávajú v manželskom zväzku už zo spomínaných právnych dôvodov, i keď aj tam sa nájdu výnimky, ktoré potvrdzujú pravidlo...
Manželia si pomáhajú pri výchove detí, spoločne zabezpečujú rodinný život, samozrejme ak ide normálne fungujúci vzťah. V prípade rozvodu, právo zabezpečuje vyživovaciu povinnosť nielen pre deti aj manželku ak to určí súd. V situácii ak tehotnú alebo nezamestnanú ženu opustí partner, s ktorou nebol v manželskom zväzku, "nehrozí" mu vyživovacia povinnosť na bývalú partnerku.

Spoločnosť
Mimomanželské zväzky u nás rokmi narastajú, i keď počtom sa nemôžu rovnať severským krajinám. Ovplyvňujú to sociálno–ekonomické dôvody, civilizačné trendy a zmena životného štýlu. V súčasnosti sú ženy viac samostatné, budujú si kariérny postup a materstvo odsúvajú na neskôr. Zároveň väčšina mladých ľudí pristupuje k založeniu rodiny zodpovednejšie. Skúšajú to najskôr bez papierov ale neskôr sa aj tak rozhodnú pre manželstvo. V minulosti bol vstup pre manželstvo zaujímavejší pre rôzne výhody ako boli "mladomanželské pôžičky".

Voľný zväzok
Keď sa o svoj vzťah nestaráte skĺzne do stereotypu a to sa týka aj manželského zväzku. Preto ak má vzťah fungovať musia sa o neho starať obidvaja partneri, je to celoživotná cesta. Neuspokojovať sa s tým, že partnera máte istého a zveľaďovať nielen vzťah ale aj seba samého. Pri voľnom zväzku práve táto podvedomá istota chýba a tá ich udržuje v určitom "pozitívnom napätí".
Vo zväzku "nadivoko" majú partneri podobné druhové práva, ktoré sa dajú ošetriť a stanoviť podpísaním zmluvy. Horšia situácia nastáva prípade rozchodu, ak ide o majetok, kde dokazovcie právo je zdĺhavejšie. V prípade manželského práva ide o bezpodielové manželstvo a tam situácia je z právneho hľadiska jednoduchšia.