Vytlačiť túto stránku

Návrat do práce

Napísal femme 30. jún 2008

Vrátiť sa po materskej dovolenke do práce nie je jednoduché - ženy sprevádza strata sebadôvery, strach zo zlyhania a problémy s komunikáciou.

>> Móda >> Aktuálne >>  Návrat do práce

Ťaživá obava zo zlyhania a neúspechu je väčšinou oveľa horšia ako neúspech sám. Ženy vracajúce sa do práce po období nekonečného kolotoča domácich povinností a starostlivosti o dieťa majú celkom prirodzené obavy z toho, či budú schopné bez problémov opäť "nasadnúť na vlak" pracovných povinností. Návrat do práce u nich sprevádza veľké vzrušenie a úzkostné predstavy, ktoré sa môžu zmeniť dokonca na paniku. Očakávať tieto stavy a pripraviť sa na ne, znamená prekonať v sebe prvú bariéru:

- neúspechy vnímajte ako prirodzenú súčasť práce, kto nič nerobí, nič nepokazí

- zredukovanú slovnú zásobu si doplňte čítaním (vrátane odbornej literatúry)

- nájdite si na pracovisku "blízku dušu", ktorá vám pomôže v kritických okamihoch, dávajte si však pozor na neúprimne ústretových kolegov, ktorí by mohli vašu neistotu využiť na posilnenie vlastnej sebadôvery

- nebuďte ustráchané a submisívne, ak okolie nad vami získa prevahu, iba ťažko sa zbavíte svojej poddajnosti, navyše váš následný návrat k prirodzenému sebavedomiu sa začne vnímať ako drzosť

- nezabudnite si z času na čas pripomenúť, že nikto nie je taký múdry, duchaplný a bystrý ako by chcel byť a ani vy nie ste výnimka, nič to však nemení na vašich kvalitách

- zamerajte sa na svoje silné stránky a neporovnávajte sa s druhými

- v kritických chvíľach vyskúšajte relaxačné cvičenie:

1. Nájdite si pokojné miesto, pohodlne sa posaďte a napnite všetky svaly.
2. Držte svaly napnuté, pomaly počítajte do päť a potom rýchlo napätie uvoľnite.
3. Niekoľkokrát sa zhlboka nadýchnite a vydýchnite, vnímajte ako napätie odchádza z tela preč.
Cvičenie sa dá zrealizovať za necelých 30 sekúnd, pričom jeho účinky sú veľmi efektívne. Môžete ho využiť v okamihoch, keď začnete prepadať rôznym negatívnym predstavám, alebo ak vás čaká nepríjemná chvíľa, ktorú potrebujete zvládnuť.

Na záver: Cieľavedome si budujte sebaúctu a odmietajte nanucované pocity viny, je to jediná cesta k prirodzenej sebadôvere.