Vytlačiť túto stránku

Mužské a ženské gestá

Napísal femme 20. apríl 2009
Vedeli ste, že čo je pozitívne vnímané u mužov pri neverbálnej komunikácii, rovnako používané gestá ženou, môžu pôsobiť opačne? 

Práve preto, ak chcete vyzerať sebavedome a presvedčivo, naučte sa kontrolovať  a cielene využívať reč svojho tela vo svoj prospech. Často pri chybných gestách, ktoré sú nezriedka prejavom vnútorného položenia, žena pôsobí na okolie zraniteľne či neisto; a stáva sa tak dobrým objektom na manipuláciu. 

Poznáte svoju reč tela?
Ak sa dostanete do stresu, všetky predsavzatia a dobré mienené rady zväčša  v momente zabudnete. Preto si základné vedomosti o gestách treba vtlačiť hlboko do pamäti, aby vás nezaskočili kritické situácie. Neznamená to, že sa budete štylizovať do pozície, ktorá je neprirodzená. Vytvorte si k ním pozitívny vzťah a všetko pôjde plynule. 
Reč tela zahŕňa vnútorné a vonkajšie prejavy našej osobnosti. Patrí sem náš postoj čiže; držanie tela, gestikulácia rúk, oblečenie s doplnkami, výraz tváre, tón hlasu, líčenie a očný kontakt.  

1, 
Ako prvé nás upúta už z diaľky na druhej osobe jej postoj. Zvyčajne stojíme s váhou prenesenou na jednu nohu, druhá noha je mierne predsunutá vpred a paže sa dotýkajú tela. Takéto držanie tela pôsobí veľmi skromne. Prílišné pohupovanie rúk zdôrazňuje atraktivitu dotyčnej osoby, ktorá nie je vítaná pri  dôležitých pracovných stretnutiach. Neistotu a kŕč zase vyvolávajú pri sedení nohy zaklínené okolo nôh stoličky či zložito prekrížené nohy. 
Opakom spomínaných prejavom je vzpriamená chôdza,  postoj oboma nohami na zemi a prirodzene uvoľnené paže. Pri sede, ak máte sukňu sú nohy jednoducho prekrížené, v prípade nohavíc môžu byť nohy vedľa seba.

2, 
Nie sme také bohaté, aby sme si mohli kupovať lacne (nekvalitné ) veci. To sa týka aj nášho šatníka. Dôveru nevzbudzujú lacno vyzerajúce šaty a prílišné módne výstrelky, pokiaľ nepochádzate z umeleckej brandže.  
Obliekajte sa atraktívne, cíťte sa vo zvolenom odeve prirodzene a doplňte svoj vzhľad o dobre zvolený šperk alebo kvalitnú bižutériu, pekné hodinky, vhodné líčenie, účes a príjemnú vôňu.  Voňavky musia byť nenásilné, nezabúdajte, že silný parfum je vhodný na večerné predstavenie a nie do zamestnania.
 
 
 
3,
Americký spôsob stáleho úsmevu, v našej spoločnosti ešte stále  nie je vžitý. Dobrá správa pre nás je, že sa usmievame častejšie než muži, čo má svoje výhody v súkromnom živote. Ale pozor na úsmev v zamestnaní! Otvorenosť, úsmev a milý výzor, treba používať vždy vo vhodnej situácii. Ak riešite konflikt, dôležitú záležitosť alebo informujete o špatných správach vo vedúcej funkcii, vždy zachovajte vážny postoj a mimiku. Tak docielite rešpekt voči vám a seriózne prijatie správy.   

4, 
Pohľad je z ďalších prejavov  neverbálnej komunikácie. Vedeli ste, že ženy v priemere častejšie uhýbajú pohľadom ako muži?  Pohľad nám hovorí o vlastnom sebavedomí, výchove a postavení. Netreba sa ho obávať, muži si sním zjednávajú rešpekt a to isté môžeme aj my. Pri  očnom kontakte je okrem dĺžky dôležitý aj spôsob pohľadu. 
Ak chcete pôsobiť sebaisto, neuhýbajte očami a sama vyhľadávajte kontakt. Práve pri rozhovore, primerane dávkujte úsmev s istým pohľadom. Podobne si smerujte svoj hlas , aby pôsobil umiernene, seriózne, sebaisto, pokojne ale energicky. Vyvarujte sa príliš vysokému posadeniu hlasu, rýchlemu tempu a koketérie.