Schopnosť pohotovo sa vyjadrovať a vládnuť bohatou slovnou zásobou je zárukou k úspechu v škole a v profesnom živote. Potešujúce je, že verbálne schopnosti si môžete neustále zlepšovať.
Pýtate sa, prečo sa na Slovensku nemôže presadiť pozitívna diskriminácia? Pretože sa tu stále presadzuje tá negatívna...