Nadriadený versus nadriadená...

... kto je z nich lepší šéf? U obidvoch pohlaví nájdeme  pozitívne  aj negatívne stránky. 
 
 
 
Základný rozdiel medzi mužom a ženou v riadiacej funkcii vidieť v spôsobe práce a v prístupe k podriadeným. Muži spravidla idú priamo k  podstate veci, bez ohľadu na psychológiu vzťahov. Ich racionalita prevažuje nad emocionálnou stránkou a autorita je navyše upevnená vonkajším postojom, farbou hlasu a sebaistotou. Takýto šéf vyžaduje od podriadených podobnú formu komunikácie; výsledky očakáva jasne odprezentované bez zbytočných balastov a  včas. Muži - manažéri sa osvedčili hlavne vo sfére IT a logistiky, práve pre svoj spôsob rozhodovania.

Ženy v riadiacej funkcii skôr inklinujú k vzťahovým záležitostiam. Dôraz  kladú na dobré vzťahy  v pracovnom kolektíve, zaujímajú sa o osobu, ktorá rieši pracovné úlohy z dôvodu jej kompetentnosti. Majú schopnosť byť viac citlivejšie a diplomatické, uprednostňujú riešenie problémov bez konfliktov. Z toho pramení aj ich trpezlivosť a zmysel pre detail.
Počas plnenia úloh sú stále v kontakte s podradenými a konzultujú prípadne problémy. Obvykle ženy majú aj väčšie pochopenie pre matky s deťmi. Takýto prístup, však nemusí vyhovovať, zamestnancom ktorí sú zvyknutí pracovať autonómne a samostatne. Žena v riadiacej funkcii občas skĺznu do polohy „matka a dieťa“, a práve táto forma je nevhodná a nežiadúca. Každý typ organizácie a zamestnania potrebuje iný prístup, preto niektoré miesta sú vhodnejšie pre ženy a iné pre mužov. Ženy – manažérky sú vhodné pre oblasť ľudských zdrojov, reklamu  a sociálnu sféru. Tam sa v plnej miere využije ich empatická stránka povahy, ktorá prospieva firme s takýmto zameraním.

Napísať komentár

Uistite sa, že všetky požadované (*) polia ste vyplnili. HTML kód nie je povolený.