Správna prezentácia

Očakáva vás dôležitá prezentácia v zamestnaní, máte vypracovaný projekt, ale obávate sa, či ste schopná svoju prácu dobre predať.

 
Aby ste sa vyhli týmto pochmúrnym myšlienkam, ktoré vás zneisťujú, skúste si prejsť niekoľko pravidiel týkajúcich sa neverbálnej komunikácie. Správne zvolené gestá, posadenie hlasu a upravený zovňajšok sú dobrou štartovacou čiarou k vášmu úspechu.  Aby ste vyzerali dôveryhodne a presvedčivo skúste sa vyvarovať následovných pohybov a gést.

Negatívne pôsobia na poslucháča prekrížené nohy, mydlenie rúk, hra s perom, s vlasmi či so šperkom. Všetky tieto mimovoľné pohyby o vás prezrádzajú vašu neistotu a nervozitu.  

Čo s rukami?
Ruky sú dôležitým prvkom pri našej neverbálnej komunikácii, ich  postoj je závislý od toho či stojíte, sedíte za stolom alebo sedíte na stoličke na voľnom priestranstve.
 
- ste rečníkom a stojíte, vaše ruky sa stávajú pohyblivou pomôckou, ktorá upozorňuje na grafy a prezentáciu 
- ak stojíte a ste poslucháčom, v tomto prípade nechajte ruky voľne visieť popri tele a vyvarujte sa skríženiu rúk na hrudi alebo zovretiu dlaní
- sedíte za stolom a ste poslucháčom, ruky nechajte voľne ležať na stole, dlaňami smerom nadol a prsty mierne pokrčené, nehrajte sa s perom, papiermi a podobne
- sedíte vo voľnom priestore, položte si zľahka dlane na vaše stehná, prípadne spojte ruky koncom prstov či prekrížte poslednými článkami prstov
 
 
 
Čo s nohami a trupom?
Postavenie nôh a trupu vypovedá o vašom momentálnom psychickom položení. Práve preto, nohy musia byť vašou oporou pri sede či stoji. 
 
- ak sedíte, chodidlá sa dotýkajú celou plochou, kolená sú prirodzene ďaleko od seba, nohami nepodupávajte, netraste a nekývajte zo strany na stranu
- ak stojíte, na začiatku prezentácie si vyskúšajte, ktorý postoj vám najlepšie vyhovuje, máte sa cítiť stabilne a pohodlne, neprenášajte váhu jednej nohy na druhú príliš často
- trup pri sedení vyjadruje vašu sebaistotu, chrbát majte opretý celou plochou o operadlo kolmo na sedadlo

Varovné signály
Predchádzajúce informácie slúžili, aby ste zvládli vašu úlohu čo najlepšie, ale aby ste si boli istí, že všetko prebieha najlepšie, čítajte aj neverbálne signály zo strany poslucháča. 
 
- nezáujem poslucháč prejavuje ak sa pohráva s hodinkami, šperkom, kreslí si na papier a ignoruje váš pohľad
- nadradenosť a opovrhnutie sa prejavuje rukami zasunutými vo vreckách, hlava ľahko predklonená dopredu signalizuje verbálny útok

Popri negatívnych signáloch nás potešia pozitívne signály. Prejavujú záujem, zaujatie, uznanie a zamyslenie. Medzi takéto prejavy patrí dotýkanie sa brady a špičky nosa, podopretie hlavy rukou, pričom ukazovák mieri k uchu a nakoniec naklonená hlava do strany.

Škoda, že sa na školách neponúkajú kurzy rétoriky, náš ústny aj neverbálny prejav by bol lepší a komunikácia krajšia. Pri vnímaní všetkých spomínaných prejavov počas prezentácie a diskusie, sa naše postavenie stáva sebaistejšie a kvalitnejšie.

Napísať komentár

Uistite sa, že všetky požadované (*) polia ste vyplnili. HTML kód nie je povolený.