Kvótový súboj

Pýtate sa, prečo sa na Slovensku nemôže presadiť pozitívna diskriminácia? Pretože sa tu stále presadzuje tá negatívna...

Sledovanie "parlamentného predstavenia" počas predkladania návrhu poslanca Heribana na umelé vytváranie politických kvót pre ženy, bol zážitok ako zvyčajne: pripomienky jednotlivých poslancov hraničili s prvým až druhým stupňom debility a výsledok "diania" sa rovnal nule.

Zároveň však toto slaboduché divadlo dokonale ilustrovalo slovenské pomery - v parlamente i mimo neho.
Návrh na vytvorenie politických kvót pre ženy bol natoľko nepripravený a prednesený tak diletantsky, že poslanec Heriban by naozaj dodatočne nemusel vyjadrovať až toľko údivu nad tým, že ním prednesený návrh nikoho nenadchol. Jediné, o čom tento návrh presvedčil, je, že politické zoskupenie ANO sa vzhľadom na výsledky prieskumu verejnej mienky snaží získať nejaké tie hlasy voličiek a nejaký ten bod popularity. Úprimnosť záujmu o zlepšenie spoločenského postavenia žien na Slovensku by totiž musela paralelne viesť aj ďalším smerom - smerom navrhovania zákonov a zákonných úprav, ktoré by viedli k reálnemu odstraňovaniu diskriminácie žien v rámci každodenného života, čo by v konečnom dôsledku odbrzdilo aj záujem a možnosti žien zapojiť sa do vyššej politiky. Táto cesta je však dosť namáhavá a bez okamžitého efektu popularity pre navrhovateľov.
A prečo "kvótový návrh" nepodporila väčšina prítomných poslankýň? To vedia len ony sami. Ich vyjadrenia totiž nevniesli do veci žiadne svetlo poznania. A tak sa môžeme len domnievať, že je to jednoducho nezáujem o postavenie ženy v slovenskej spoločnosti (čo je u poslankýň mimoriadne zarážajúce), alebo je to neschopnosť vidieť veci v "správnych proporciách" či dokonca strach z konkurencie (veď, čoho je málo, býva vzácnejšie)...

Isté je však jedno: pozitívna diskriminácia ničomu neublíži; môže iba pomôcť. Hlasy o ponižovaní žien umelo vytvorenými kvótami v politike sa podobajú krákaniu dezorientovaných vrán! Berúc do úvahy mužov v slovenskom parlamente, je síce vidieť, že kvantita nie je zárukou kvality; no berúc do úvahy ženy v slovenskom parlamente, je tiež vidieť, že zárukou kvality nie je ani prirodzený výber. Jediným riešením sa preto javí byť spojenie kvantity, prirodzeného výberu a veľkej časovej jednotky. A táto kombinácia vyžaduje umelo vytvorené politické kvóty pre ženy. Uvedená pozitívna diskriminácia by totiž bola určitou protiváhou negatívnej diskriminácie, ktorou bolo napríklad odopretie volebného práva ženám, t.j. vytvorenie "umelých kvót" pre mužov. To sa však "kvótovým odporcom" akosi nejaví byť ponižujúce... A o tomto "dvojitom metri" to všetko je!

Napísať komentár

Uistite sa, že všetky požadované (*) polia ste vyplnili. HTML kód nie je povolený.