Bojíte sa toho, čo vám môže exekútor vziať? Určite nie všetko

Niekedy sú to splátky úverov, hypoték alebo neplatenie zdravotných či sociálnych odvodov, no môžu sa objaviť aj také banality ako napríklad opomenutie platenia faktúr mobilnému operátorovi a už vám môže na krk dýchať exekútor. 

exekucia 1100x550

Obávate sa, čo všetko vás čaká, ak si nesplácate včas svoje záväzky?

Určite sa vec nemá tak, že exekútor môže všetko, aj tu existujú zákonom stanovené pravidlá. Michal Šoltes, konateľ spoločnosti EOS KSI Slovensko venujúcej sa profesionálnej správe a inkasu pohľadávok vysvetľuje, že v prvom rade musí mať exekútor „v ruke“ vykonateľné súdne rozhodnutie (exekučný titul), na základe ktorého pripraví exekučný návrh.  Až potom, čo  bude tento návrh prijatý, nasleduje upovedomenie o začatí exekúcie. „Doručuje sa do vlastných rúk, avšak odmietnutie prebratia tohto upovedomenia dlžníkovi nijako nepomôže. Musel by podať oprávnenú námietku. Ak tak do 15 dní nespraví, upovedomenie o exekúcii sa bude považovať za doručené a exekútor má voľnú cestu,“ hovorí Michal Šoltes.

Faktom tiež je, že exekútor nemôže úplne neobmedzene siahnuť na všetky vaše peniaze. Odborník pripomína, že podľa Exekučného poriadku v prípade účtu v banke exekúcii nepodlieha suma 165 EUR. „Plus prostriedky, ktoré sú výslovným vyhlásením povinného určené na výplatu miezd jeho zamestnancov na výplatný termín najbližší dňu, keď bol banke doručený príkaz na začatie exekúcie prikázaním pohľadávky z účtu v banke,“ dodáva Michal Šoltes. V hotovosti je to suma do výšky 165 EUR, na ktorú exekútor nesmie siahnuť.

Treba ešte pripomenúť, že exekučný poriadok neustanovuje minimálnu sumu, od ktorej je možné exekúciu viesť. Veritelia však zvažujú návrh na vykonanie exekúcie v prípade veľmi nízkej pohľadávky. Jej začatie totiž znamená pre navrhovateľa dodatočné náklady. 

Napísať komentár

Uistite sa, že všetky požadované (*) polia ste vyplnili. HTML kód nie je povolený.