Dlhy Jána prevalcovali; odborník radí, čo s tým

Ľahko sa požičiava, ťažšie sa spláca. Svoje o tom vie Ján zo Starej Ľubovne (45 rokov), ktorý tvrdo narazil až na úplné dno. Tým sa pre neho stalo exekučné konanie. 

bankovky 1000x700

„Jednoducho som si napožičiaval viac peňazí než obyčajne. Jeden dlh som sa snažil vykryť druhým, až kým sa z toho nestala jedna veľká snehová guľa a tá sa nabaľovala a nabaľovala,“ hovorí nešťastný otec troch detí. Jeden z jeho veriteľov si začal dlžnú čiastku vymáhať prostredníctvom exekútora.

 „Sú životné situácie, do ktorých sa ľudia môžu dostať buď zo zanedbania alebo aj nedobrovoľne, pričom už nie sú viac schopní splácať svoje dlhy. Ten, komu dlhujú, tak môže svoje pohľadávky postúpiť spoločnosti venujúcej sa inkasu pohľadávok. Rovnako tak sa môže začať exekučné konanie,“ vysvetľuje Michal Šoltes, konateľ spoločnosti EOS KSI Slovensko venujúcej sa profesionálnej správe a inkasu pohľadávok.

Čo všetko smie alebo nesmie exekútor? Ako tvrdí odborník, exekútor má dosah na váš majetok, ak si nesplácate včas svoje záväzky, no aj tu existujú dané pravidlá. Exekučný poriadok nestanovil minimálnu sumu, od ktorej je možné exekúciu viesť. Je na každom veriteľovi, aby si zvážil, za akých podmienok sa mu exekučné konanie oplatí začínať.  

Pri nižších dlžných sumách exekútori najčastejšie siahajú na peniaze v banke alebo na časť mzdy či dôchodku. Dôležité je ale podľa Michala Šoltesa pripomenúť, že exekútor musí dlžníkovi na účte v banke nechať najmenej 165 eur. „Pri zrážkach zo mzdy alebo dôchodku musí zostať aspoň 60 percent životného minima na osobu dlžníka a 25 percent na každú vyživovanú osobu vrátane manžela či manželky,“ vysvetľuje odborník.  

Podľa novely Exekučného poriadku, platnej od 1.4.2017 sú z exekúcie vylúčené aj veci povinného slúžiace na plnenie pracovných úloh alebo na podnikanie do výšky 331,94 eur.

Michal Šoltes ešte pripomína, že exekútor potom, ako mu súd vydá poverenie na vykonanie exekúcie, doručí dlžníkovi upovedomenie o začatí exekúcie. „Ak si ho ale nepreberá, nedozvie sa, že sa voči nemu začína vykonávať exekúcia. Exekútor môže dlžníkovi zablokovať účet v banke, prípadne ho navštíviť osobne.“ Odborník odporúča predovšetkým a za každých okolností spolupracovať s exekútorom, prípadne kontaktovať veriteľa. Ideálne je podľa neho sa čím skôr dohodnúť na riešení vzniknutej situácie, napríklad formou nastavenia splátkového kalendára.   

Napísať komentár

Uistite sa, že všetky požadované (*) polia ste vyplnili. HTML kód nie je povolený.