Meškáte so splátkami banke? Poradíme, čo s tým

„Prišli nám vyššie účty za kúrenie, do toho mi ochorelo dieťa, bolo treba špeciálne vyšetrenie, čo si vyžiadalo extra peniaze a tiež moju OČR, čo mi zase ukrojilo z platu. Stalo sa tak, že ten mesiac nám nevyšlo uhradiť pravidelnú splátku banke za hypotéku,“ vyznáva sa na jednom z internetových diskusných fór pani Kamila (39).  

financie platby1200x800

Nejde o ojedinelý prípad na Slovensku, pričom dôvody ani nemusia byť tak vážne ako sú tieto. Stále je veľa aj takých, ktorí si neplnia svoje záväzky zámerne alebo jednoducho zabúdajú na dohodnuté splátky. Podľa reprezentatívnej EOS štúdie „European Payment Practices“ za rok 2016 zákazníci ako fyzické osoby často meškajú s uhrádzaním platieb. Faktúry v rámci Európy ako celej vzorky uhrádza načas len 79 percent, vo východnej Európe je to 77 percent. Čo sa týka Slovenska, platby v termíne potvrdilo len 72 percent respondentov štúdie (ide o fyzické osoby, resp. privátnych klientov), neskoro sa platí v 22 percentách prípadov, 6 percent neuhrádza svoje platby vôbec.

Niet sa preto čo čudovať, ak sa veriteľ rozhodne vymáhať svoje pohľadávky súdnou cestou. Môže si zvoliť z viacerých alternatív. „Môže sa domáhať svojho práva žalobou na zaplatenie alebo v rámci skráteného súdneho konania, kedy súd vydá platobný rozkaz, prípadne európsky platobný rozkaz. Okrem toho môže byť žaloba podaná aj na Rozhodcovskom súde, ak je v zákazníckej zmluve platná rozhodcovská doložka,“ hovorí Michal Šoltes, konateľ spoločnosti EOS KSI Slovensko, venujúcej sa profesionálnej správe pohľadávok.

Treba ale myslieť aj na to, že so súdnym vymáhaním pohľadávok sú spojené ďalšie finančné výdavky, a to najmä súdne poplatky a trovy právneho zastúpenia. Odborník zdôrazňuje, že ich výška priamo závisí od výšky pohľadávky. Poplatky a trovy uhrádza veriteľ, avšak v prípade jeho plného úspechu v súdnom konaní súd zaviaže k zaplateniu dlžníka. „V prípade, že veriteľ bude mať v spore len čiastočný úspech, môže mu súd priznať náhradu časti trov alebo nemusí priznať žiadnu náhradu,“ vysvetľuje Michal Šoltes.

Odporúča radšej dohodnúť si v rámci komunikácie s bankou napríklad odklad splátok. Prípadne sú tu možnosti prefinancovania úveru a nastaviť si splátky nanovo. Tu však zvyčajne treba platiť dlhšiu dobu, čo úver predraží.

Napísať komentár

Uistite sa, že všetky požadované (*) polia ste vyplnili. HTML kód nie je povolený.