Ak nechcete o 40 rokov na dôchodku živoriť, odporúčame sporiť si

Z médií opakovane zaznieva obava, že na dôchodky pre dnešných mladých ľudí nebude mať v budúcnosti kto pracovať. Obavy sú namieste. Demografická krivka je totiž neúprosná. Pôrodnosť na Slovensku dlhodobo klesá a podľa posledných štúdií sa bude pomer seniorov a osôb v produktívnom veku v najbližších dekádach výrazne meniť. 

women_50

V roku 2019 pripadali na 1 osobu v seniorskom veku (65+) necelé 4 osoby v produktívnom veku (20-64 rokov). Podľa aktuálnej štúdie Prognóza obyvateľov Slovenska do roku 2060, by sa tento pomer mal znížiť na 2,3 osoby do roku 2040; v roku 2050 na 1,8 osoby a v roku 2060 na asi 1,5 osoby v produktívnom veku na 1 seniora. Približne od druhej polovice 20. rokov by tak mohlo pripadať na 100 narodených viac ako 100 zomretých, pričom do roku 2050 by sa tento pomer mohol dostať na úroveň viac ako 110 zomretých na 100 narodených,hovorí RNDr. Branislav Šprocha, PhD. z Prognostického ústavu SAV.

Keďže tento pomer výrazne ovplyvňuje objem povinných odvodov do Sociálnej poisťovne (SP), a teda výšku štátneho dôchodku, z prognózy vyplýva, že pri súčasnom nastavení systému sa bude postupne zhoršovať schopnosť SP vyplácať určitú výšku dôchodkov.

Už v súčasnosti je výška dôchodkov vyplácaných z I. piliera (SP) nepostačujúca. Dôkazom sú výroky dnešných dôchodcov. V čase ich produktívneho veku väčšina z nich nemala možnosť sporiť si na lepší dôchodok v ďalších pilieroch a dnes majú problém dôstojne vyžiť z výšky dôchodku z I. piliera. K 30. 12. 2019 predstavoval priemerný starobný dôchodok vyplácaný na Slovensku 460,39 €, pričom súčasné životné minimum (t. j. suma postačujúca plnoletej osobe na zabezpečenie 1 teplého jedla denne, nevyhnutného ošatenia a prístrešia) na Slovensku je 210,20 €.

Ako sa žije dnešným dôchodcom? Opýtali sme sa ich priamo...

Pani Elena Š. z Bratislavy pracovala 35 rokov v oblasti vedy a do dôchodku odišla ako 58-ročná. Popri dôchodku nepracuje. „Keby som žila sama, neviem si predstaviť, ako by som zvládala všetky výdavky,“ hovorí. „Výška dôchodkov na Slovensku je nízka. Po skončení pracovného pomeru je značný rozdiel v tom, čo si človek môže dovoliť nad rámec zabezpečenia základného štandardu,“ dodáva.

Prechod z pracovného pomeru na dôchodok je často spojený s výrazným obmedzením mesačného príjmu. Ak je človek zvyknutý na určitý životný štandard, napríklad ísť v lete na dovolenku, môže byť pre neho náročne fungovať bez problémov na penzii z obmedzeného príjmu. Rozhodnutie uzatvoriť si niektorú formu sporenia na dôchodok tak môže byť pre dnešných mladých ľudí jedna z najzodpovednejších vecí, ktorú urobia. Pán Vendelín K. (75 rokov) z Veľkej Čause je na dôchodku 15 rokov a poberá iba štátny starobný dôchodok (I. pilier) a popri tom nepracuje. „V čase, keď som pracoval nebola možnosť sporenia si do dôchodkových pilierov. Môj dôchodok mi stačí na zabezpečenie bežného životného štandardu, ale napríklad na dovolenku si z neho nasporiť nedokážem,“ uvádza. 

Našťastie, dnes sú v ponuke rôzne formy sporenia, vďaka ktorým si dôchodca môže prilepšiť na penzii. „Mladí ľudia do veku 35 rokov by nemali váhať, či si uzatvoriť sporenie na dôchodok. Ideálne je, ak si sporia v I., II. a III. pilieri súčasne, čím niekoľkonásobne zvyšujú svoje šance na postačujúci príjem po odchode do dôchodku, a zároveň majú možnosť užiť si postproduktívne obdobie na vyššej úrovni, dokonca si našetriť na dovolenku.  A navyše, ak si úspory v II. a III. pilieri správne rozložia do vhodných fondov, ich úspory sa po celý čas sporenia  zhodnocujú, samozrejme, v závislosti od zvoleného typu dôchodkového fondu. Všeobecne odporúčame pri zakladaní sporenia v mladšom veku voliť rizikovejšie fondy, ktoré majú vyššie zhodnotenie,“ vysvetľuje Daniela Tomášková, hovorkyňa NN dôchodkových spoločností (NN DSS a NN Tatry – Sympatia) a dodáva: „Naša doplnková dôchodková spoločnosť NN Tatry – Sympatia ponúka v rámci III. piliera až 4 fondy – konzervatívny, vyvážený, rastový  a indexový. Odporúčame tiež využiť príspevok zamestnávateľa do III. piliera, ktorý ako zamestnanecký benefit poskytuje stále viac firiem,“ približuje Tomášková z NN.

Napísať komentár

Uistite sa, že všetky požadované (*) polia ste vyplnili. HTML kód nie je povolený.