Prieskum: Každý piaty rozhodnutý volič a volička v mladom veku by volil ĽSNS

Už však nejde o protestný hlas. Mladí ľudia vo veku 18 až 29 rokov by v nadchádzajúcich parlamentných voľbách dali väčšinou hlas extrémistom, avšak počet prvovoličov a prvovoličiek ĽSNS klesá. 

students19

Z unikátneho prieskumu Rady mládeže Slovenska vyplýva, že viac ako štvrtina mladých voličov a voličiek ešte nie je rozhodnutých alebo by nešlo voliť

Ako volia mladí?

„Respondenti a respondentky, ktorí uviedli, že by sa volieb nezúčastnili sú častejšie z Banskobystrického kraja. Nedôverujú ľuďom a nemajú skúsenosť s členstvom v mládežníckej organizácii,“ povedala Katarína Batková, riaditeľka Rady mládeže Slovenska. Ako ďalej doplnila, títo mladí ľudia neboli za posledný rok voliť, nie sú aktívni ani v iných aktivitách, nemajú vyhranené názory alebo nevedia odpovedať na otázky dôvery a miery napätia medzi určitými skupinami obyvateľstva.

Alarmujúce je, že každý piaty rozhodnutý volič alebo volička vo veku 18-29 rokov by volil stranu Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko. Až 75% voličov ĽSNSstarší ako 22 rokov. Z top štyroch strán oslovujú prvovoličov najmä koalícia PS –Spolu a Za ľudí.

Mladí, ktorí volia Za ľudí a koalíciu PS – Spolu sú si veľmi podobní. Sú to skôr mladší angažovaní občania, ktorí chodia voliť a vnímajú Nežnú revolúciu pozitívne. Voliči strany ĽSNS významne častejšie uvádzali, že Nežná revolúcia mala negatívny vplyv a že SR patrí do východnej kultúry.

Až 73 % mladých si myslí, že sa o nich politici a političky nezaujímajú. Až 75% respondentov a respondentiek uviedlo, že voľby sú povinnosťou každého občana, lebo si uvedomujú, že výsledky volieb majú na ich život vplyv. „Napriek tomu, že niektorí mladí si myslia, že v poslednom období sa objavilo príliš veľa nových tvárí, stále si až 82% mladých voličov  pýta nových lídrov a líderky,“ doplnila Veronika Vlčková, výskumníčka z RmS.

Zaujímavosťou je, ako súvisí názor o Nežnej revolúcii s postojmi mladých k súčasnej politickej situácii. Až 61% mladých si myslí, že vplyv Nežnej revolúcie je skôr alebo veľmi pozitívny. Len 8% si myslí, že Nežná revolúcia mala negatívny vplyv na vývoj na Slovensku. Väčšinou si respondenti asociovali 17. november s Dňom boja za slobodu a demokraciu, výročím Nežnej revolúcie a Dňom študentstva.

„Pozitívny postoj k Nežnej revolúcií majú najmä mladí voliči a voličky koalície PS – Spolu, KDH, SNS a Za ľudí. Naopak negatívny postoj majú prevažne mladí voliči ĽSNS a Vlasti. Až 46% mladých, ktorí si myslia, že vplyv 17. novembra bol negatívny, deklarovali, že by v nadchádzajúcich voľbách volili ĽSNS,“ skomentovala Vlčková.

Stranu ĽSNS významne častejšie uvádzali:

• mladí, ktorí si myslia, že Nežná
revolúcia mala negatívny vplyv
na vývoj na Slovensku
• SR historicky patrí a aj by mala
patriť do východnej kultúry
• ľuďom sa nedá dôverovať
• rozhodne nesúhlasia s tým, že
demokracia je najlepší systém pre SR a rozhodne súhlasia
s tým, že voľby sú plývaním času a peňazí

Strany Za ľudí a koalíciu PS/Spolu častejšie uvádzali mladí:

• prvovoliči
• z Bratislavského kraja
• SR historicky patrí do východ- nej kultúry, ale v budúcnosti by mala patriť do západnej

Stranu SME RODINA najčastejšie uvádzali:

• tí, ktorí žijú v malom meste
• pociťujú veľmi veľkú mieru napätia medzi západným a východným Slovenskom, Rómami a nerómami, mužmi a ženami

Respondenti/ky, ktorí nevedeli uviesť, koho by volili, sú častejšie:

• mladí, ktorí si myslia, že SR historicky patrí do oboch kultúr východnej a západnej

Respondenti, ktorí by sa nezúčastnili:

• si myslia, že nemá zmysel voliť, lebo to nemá vplyv na ich život

Zhrnutie
Mladí sa cítia byť nevypočutí. Na druhej strane si mladí uvedomujú význam volieb a ich dopad na ich vlastné životy. Aj tak by viac ako štvrtina mladých nešla voliť vôbec alebo nevie, koho by volila, lebo nenachádza tú správnu ponuku.
Mladí, ktorí nepôjdu voliť majú častejšie pocit bezmocnosti a zabudnutia. Nedôverujú ľuďom, neveria, že sami môžu niečo zmeniť, alebo že by voľby mohli niečo zmeniť, lebo všetky strany sú pre nich rovnaké. Ich reakcia je, že sa už v tomto mladom veku od spoločnosti odpoja: nezúčastňujú sa volieb, nezapá- jajú sa vo verejnom živote, nie sú členmi mládežníckych organizácií a nevedia si utvoriť názor. Táto skupina tvorí až 10 % mladých.

Mládežnícke organizácie sú dôležitou súčasťou vzdelávania 

Zo skúseností ale aj predošlých prieskumov vyplýva, že mladí ľudia, ktorí nemajú skúsenosť s mládežníckou organizáciou či dobrovoľníctvom, sa nezaujímajú ani o verejný život a politiku. V tomto smere vidí Batková veľký priestor na zmenu. Ako upozorňuje, Rms zastrešuje 25 mládežníckych organizácií, ktoré majú 65- tisíc členov a členiek a reálny dosah na 300- tisíc mladých ľudí na Slovensku.

„Mládežnícke organizácie sú priestorom pre zmysluplné trávenie voľného času a vytvorenie príležitosti pre deti a mládež zúčastniť sa a vytvárať si aktivity, ktoré sú primerané ich veku, záujmom v mimoškolskom prostredí. Základom takéhoto trávenia času mimo vyučovania je rovesnícke učenie, teda mimovoľné odovzdávanie návykov, zručností, hodnôt zo starších na mladších. Takto to už desaťročia vykonávajú u nás, ale aj v zahraničí, rôzne mládežnícke organizácie,“ doplnila Batková. RmS preto nedávno vyšla s kampaňou Dajte nám hlas!, kde žiada o podporu štyroch požiadaviek.

"Potrebujeme bezpečné priestory na stretávanie mladých ľudí, zapájanie mladých do demokratických procesov, aby nerozhodovali politici a političky o nás bez nás, potrebujeme finančnú a inú podporu mládežníckych organizácií, aby vedeli rozširovať svoje aktivity na vidiek, medzi skupiny mladých, ktorí sú sociálne a zdravotne znevýhodnení. Potrebujeme presvedčiť politikov, že toto je dôležité, " dodala Batková.

Napísať komentár

Uistite sa, že všetky požadované (*) polia ste vyplnili. HTML kód nie je povolený.