Madame Curie

Najslávnejšia výskumníčka 20. storočia a prvá profesorka parížskej Sorbonny madam Curie, čiže Maria Salome Sklodowská, sa narodila v roku 1867 vo Varšave. Objavila prvok rádium, získala dve Nobelove ceny a porodila dve dcéry, z ktorých jedna je nositeľkou ďalšej Nobelovej ceny.

marie curie 1920

Ako dvadsaťštyri ročná odišla Maria Sklodowská z Varšavy za svojim veľkým snom - študovať na parížsku Sorbonnu. Veci sa vyvíjali podľa plánu a slečna Sklodowská získala na prestížnej francúzskej univerzite za krátky čas doktorát z fyziky a neskôr z matematiky. Do nabitého programu sa jej však "votrela" aj láska a občianska svadba s nádejným francúzskym fyzikom Pierrom Curiem. A to bol začiatok veľkej a slávnej profesionálnej story: vznikla šťastná kombinácia dvoch spriaznených duší, ktorá sa vrhla do spoločného výskumu.

Dôležitou súčasťou manželov Curieových sa stala rádiochémia. Maria vniesla do slovníka odbornej i laickej verejnosti pojem rádioaktivita a po mnohomesačnej namáhavej a nebezpečnej práci sa spolu s manželom dopracovali k prvému veľkému úspechu - objaveniu vysoko rádioaktívneho prvku, ktorý na počesť Mariinej vlasti dostal názov polonium.

Po ďalších mesiacoch vysilujúcej práce boli manželia Curiovi odmenení druhým veľkým objavom - ešte rádioaktívnejšieho prvku ako bolo vysoko rádioaktívne polonium a tento nový chemický prvok dostal názov rádium (podľa latinského slova radius - lúč). Čisté rádium sa však Marii podarilo izolovať až o niekoľko rokov neskôr, presne v roku 1910. O rok nato dostala Maria Curie Sklodowska Nobelovu cenu za chémiu. Bola to jej druhá Nobelova cena; tú prvú získala v roku 1903 spolu s manželom za priekopnícky výskum rádioaktivity.

Nového chemického prvku s názvom rádium sa, ako vieme, "zmocnila" medicína a rádioterapia sa stala hlavnou metódou pri liečbe rakoviny. Žiaľ, rádium sa stalo nielen prostriedkom pomoci, ale aj nositeľom smrtonosných účinkov a tie zasiahli i samotnú objaviteľku: v dôsledku dlhodobého vystavenia účinkom radiácie ochorela madam Curie na leukémiu, ktorej v roku 1934 podľahla. (Odborníci predpokladajú, že rovnakému osudu by sa nevyhol ani Pierre Curie, pokiaľ by bol prežil v roku 1906 nešťastnú pouličnú kolíziu s kočiarom.)

Madam Curie bola matkou dvoch dcér - Evy a Ireny. Obe sa rozhodli pre vedeckú dráhu. Mladšia z nich - Irena - získala v roku 1935 (spolu s manželom, fyzikom Fréderikom Joliotom) Nobelovu cenu za objavenie možnosti získavania rádioaktívneho materiálu umelou cestou.

Smrtiace i liečiace rádium tak urobilo mimoriadne talentovanú a pracovitú výskumníčku Mariu Salome Curie Sklodowskú nesmrteľnou...

Zdroj foto: Wikipedia

Napísať komentár

Uistite sa, že všetky požadované (*) polia ste vyplnili. HTML kód nie je povolený.