Odhaľte dlžníka ešte predtým, ako sa s ním dohodnete na spolupráci

Majiteľka stánku rýchleho občerstvenia Nataša (okres Nové Zámky) má nepeknú skúsenosť. Začala spolupracovať s reštauráciou, ktorej na základe dohody dodávala 30 ks obložených chlebíčkov denne. 

biznis grafy 1217

Zo začiatku to aj fungovalo, no neskôr, reštaurácia síce tovar preberala pravidelne, no s úhradami faktúr meškala. Práve v takomto druhu podnikania s rýchlym obratom je však nesmierne dôležitá platobná disciplína a to, aby mal daný podnikateľský subjekt vždy dostatok prostriedkov na svoje plynulé cash flow.                                    

Pani Nataša predsa tiež potrebuje za niečo nakupovať svoje suroviny, má vstupné náklady, tiež potrebuje platiť mzdu svojim pomocníkom. Rada by sa v budúcnosti vyvarovala podobným finančným problémom. „Poradíte mi prosím, kde všade by som si mohla preveriť, či daná firma je solídna, ako hospodári a či nemá napríklad dlhy voči niekomu?“

Michal Šoltes, konateľ spoločnosti EOS KSI Slovensko, venujúcej sa manažmentu pohľadávok jej starosti plne chápe a odporúča, že existujú rôzne finančné portály, kde sa na webe dajú prezrieť hospodárske výsledky firiem. „Potom sú tu aj rôzne registre dlžníkov. Na využívanie služieb niektorých z nich je nutné sa zaregistrovať. Systém rozlišuje medzi overenými a neoverenými pohľadávkami – overené pohľadávky sú zapísané do systému zaregistrovanými užívateľmi systému CERD.“

Odborník ďalej radí Sociálnu poisťovňu, ktorá na svojej stránke zverejňuje zoznam dlžníkov a aktualizuje ho približne štyrikrát mesačne. Osoby, ktoré majú dlhy na sociálnom poistení, je možné vyhľadávať abecedne v zozname dlžníkov zverejnenom na stránke. Rovnako tak fungujú zdravotné poisťovne, u ktorých sa dá preveriť, či daná firma nemá voči nim podlžnosti. 

Svoj zoznam daňových dlžníkov vedie Finančné riaditeľstvo SR. „Túto povinnosť mu ukladá zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zoznam je rozdelený na sekciu colnú a daňovú a tieto sú rozdelené na dlžníkov – fyzické osoby a dlžníkov – právnické osoby. Zoznamy sú stiahnuteľné vcelku vo forme PDF, kde je možnosť vyhľadávať dlžníka podľa obchodného mena, prípadne názvu,“ uvádza Michal Šoltes a pripomína, že existuje naozaj veľa možností, na základe ktorých sa dá preveriť platobná disciplína budúcich obchodných partnerov.

V závere spomenul aj firmy, ktoré za poplatok pripravujú pre svojich klientov celkový prehľad o podnikateľskom subjekte; v rámci neho preveria hospodárske výsledky firmy, dlhy voči štátnym inštitúciám, zdravotným poisťovniam, ale aj ostatné záväzky.

Napísať komentár

Uistite sa, že všetky požadované (*) polia ste vyplnili. HTML kód nie je povolený.