Ako si preveriť prípadného obchodného partnera?

„Rozbieham práve malú firmu poskytujúcu catering s donáškou v regióne západné Slovensko. Zaujímalo by ma, ako si preveriť možných dodávateľov. Nerada by som sa ocitla v situácii, že sa rozhodnem spolupracovať s niekým, voči komu je napríklad vedená exekúcia.“

biznis graf 1117

Nad takým niečím sa zamýšľa Denisa zo Skalice a s ňou množstvo začínajúcich podnikateľov či živnostníkov. Michal Šoltes, konateľ spoločnosti EOS KSI Slovensko, venujúcej sa manažmentu pohľadávok, radí, že existuje  Centrálny register exekúcií. „Je to verejný zoznam, ku ktorému sa dostanete  na webovom sídle Slovenskej komory exekútorov. Zapisujú sa tu údaje o každej právoplatne neskončenej exekúcii.“

Ako vysvetľuje odborník, Slovenská komora exekútorov poskytuje prístup pre verejnosť do registra exekúcií, prostredníctvom ktorého je možné získať elektronické informácie o prebiehajúcich exekúciách. „Vydá vám na vašu žiadosť výpis alebo potvrdenie o tom, či zápis v registri exekúcií je alebo nie je. Za poplatok vám poskytne informácie o účastníkoch konania či výške vymáhanej pohľadávky.“

Dobré je ešte vedieť, že exekútor, ktorý je poverený vykonaním exekúcie, robí v registri exekúcií zápis alebo zmenu údajov o právoplatne neskončenej exekúcii do siedmich dní od právoplatnosti rozhodnutia. Záznam o právoplatne ukončenej exekúcii vymaže exekútor z registra exekúcií do 14 dní.

Ďalšie možnosti, ako si preveriť potenciálneho obchodného partnera:

- Existujú finančné portály, kde sa dajú pozrieť hospodárske výsledky firiem.

- Overené a neoverené pohľadávky si ľahko skontrolujete v rôznych registroch dlžníkov.

- Aj Sociálna poisťovňa na svojej stránke zverejňuje zoznam dlžníkov, ktorý pravidelne aktualizuje.

- Zoznam daňových dlžníkov je zverejnený na stránke Finančného riaditeľstva SR.

- Rovnako tak zdravotné poisťovne poskytujú informácie ohľadom dlžníkov na odvodoch zdravotného poistenia.

- Existujú aj firmy, ktoré za poplatok pre vás pripravia kompletný prehľad o podnikateľskom subjekte (hospodárske výsledky, dlhy voči štátnym inštitúciám, aj ostatné záväzky).

Napísať komentár

Uistite sa, že všetky požadované (*) polia ste vyplnili. HTML kód nie je povolený.