10 rokov od globálnej finančnej krízy

Napísal Slávka Habrmanová 05. september 2017

Čo bolo urobené dobre a čo treba doriešiť? . Aký pokrok od vtedy svetová ekonomika spravila? Poučili sa svetoví lídri? Čo ešte treba dotiahnuť do úspešného konca? Ako docieliť, aby sa niečo podobné nezopakovalo?

graf 0917 1200x800

Podľa expertov spoločnosti Euler Hermes je po turbulentnom desaťročí momentálne badať snahy o globálnu stabilizáciu a oživenie ekonomiky.     

"Od augusta 2007, t.j. od začiatku krízy, sa mnohí svetoví lídri poučili, no ešte nás čaká veľa práce, kým dosiahneme, aby globálna ekonomika mohla pokračovať v rastúcej trajektórii a aby sme boli plne pripravení čeliť akýmkoľvek budúcim šokom," podotkol Peter Mucina, Country Manager spoločnosti Euler Hermes, ktorá je svetovým lídrom v oblasti poistenia pohľadávok.

Experti spoločnosti Euler Hermes sformulovali tri zásadné oblasti, v ktorých sa v rámci globálnej finančnej krízy podľa nich postupovalo správe, a tri medzery, ktoré ešte treba riešiť.

Čo bolo urobené dobre

1.) Svetovým lídrom sa podarilo spoločne zasadnúť a konať jednotne: Skupina G20 vytvorila precedens pre núdzovú koordináciu menových a fiškálnych reakcií na krízu. Počnúc londýnskym summitom v roku 2009 USA nastavili stimuly vo výške 1,1 bilióna dolárov, aby pomohli odvrátiť hrozbu globálnej depresie. Vedúci predstavitelia urobili všetko preto, aby celosvetovo reagovali na krízu, aby navzájom podnecovali vývoj a čo je dôležitejšie, hovorili jednotným hlasom. To tiež položilo základy pre posilnenú spoluprácu s cieľom zabrániť budúcim krízam.

2.) Posilnila sa globálna finančná regulácia: Počas tohto obdobia boli prijaté dôležité makroekonomické opatrenia a zmeny v oblasti dohľadu. Po prvé, boli stanovené kapitálové požiadavky, ktoré zabezpečili, že banka musí vždy udržiavať minimálny podiel vlastného kapitálu Tier 1 (CET1) vo výške 4,5%. Po druhé, bol zaznamenaný zvýšený podiel pákového efektu nad 3%. Po tretie, požiadavky na likviditu sa zvýšili. V dôsledku toho sú dnes aktivity bánk čoraz menej rizikové a bezpečnejšie pre spotrebiteľov.

3.) Svet sa naučil rozvíjať svoje myslenie: Záťažové testy boli generalizované a štandardizované počas tohto obdobia a komunikácia finančného sektora bola prísnejšie kontrolovaná, aby poskytla zásadnú transparentnosť. Okrem toho sa podrobne skúmali endogénne a nákazlivé riziká. Toto bolo príkladom v reformách "Príliš veľkých na zlyhanie", ktoré identifikovali systematicky dôležité finančné inštitúcie a uložili im vyššie požiadavky na kapitálovú primeranosť, intenzívnejší dohľad a lepšie nástroje na riešenie vrátane zriadenia Rady pre finančnú stabilitu v Bazileji.

Čo ešte treba doriešiť

1.) Svet potrebuje oživiť preventívny multilateralizmus: Zdá sa, že svetoví lídri sa stretávajú a skutočne dosiahli pokrok v čase krízy. Skupina G20 však pravdepodobne v posledných rokoch stratila časť svojho lesku, zatiaľ čo riziká sa zvýšili. Od veľkého previsu dlhu cez experimentálnu menovú politiku, k politickému riziku a protekcionizmu vrátane finančného protekcionizmu - svet musí čeliť týmto proaktívnym výzvam, aby sa zabránilo ďalšej divergencii.

2.) Musíme zlepšiť reguláciu spoločne: Oživenie bankového systému je nerovnomerné. Niektoré banky zostávajú nedostatočne kapitalizované, zatiaľ čo nesplatené úvery postihujú napríklad bilancie v južnej Európe. V USA môže byť finančná regulácia prepracovaná v čase bezprecedentnej likvidity, čo vytvára nové finančné riziká. Skutočne asymetrická regulácia by mohla vytvoriť zbytočnú konkurenciu, nadmerné špekulácie a morálne nebezpečenstvo. Existuje veľa slepých miest regulácie - napríklad tieňové bankovníctvo, najmä na rozvíjajúcich sa trhoch a nefinancované záväzky v štátnych penzijných fondoch, zatiaľ čo nadmerná regulácia tiež podnietila presýtenie úspor a bráni rastu investícií.

3.) Správanie sa musí meniť: Finančný stres je evidentný všade, od úrovní zadlženosti domácností až po trhy so štátnymi dlhopismi či po prebytočné triedy aktív. Výsledkom je, že zložitosť a nadmerné inžinierstvo môže priniesť falošný pocit bezpečia. Vždy bude niečo neznáme. Jednoduchosť, kritické myslenie a čiastočne aj samoregulácia by mali dopĺňať inštitucionálne rámce.

Viac informácií k téme na: http://www.eulerhermes.sk/sk/ekonomicke-informacie/news/Pages/The-Global-Financial-Crisis-10-Years,-3-Achievements,-3-Must-Do’s.aspx

Napísať komentár

Uistite sa, že všetky požadované (*) polia ste vyplnili. HTML kód nie je povolený.