Na časť peňazí vám exekútor nesmie siahnuť

Napísal Slávka Habrmanová 18. august 2017

Keď už to na človeka všetko spadlo a je isté, že ho čaká exekúcia, je dobré poznať základné  pravidlá. Dá sa tak vyhnúť nečakaným situáciám a problémom, najmä, ak sa stane niečo také prvý krát. 

exekucia 1100x550

Pravdou je, že ani exekučné konanie nie je žiaden koniec sveta a riadi sa zákonom, konkrétne Exekučným poriadkom. Ten stanovuje postup pre exekútora, tiež má za úlohu nielen docieliť vyrovnanie finančných záväzkov osoby, voči ktorej je vedená exekúcia, ale aj chrániť ju a zabezpečiť jej riadne živobytie.

Ako upozorňuje Michal Šoltes, konateľ spoločnosti EOS KSI Slovensko venujúcej sa profesionálnej správe a inkasu pohľadávok, exekútor nesmie siahnuť na čokoľvek, hmotné či nehmotné, čo vlastní dlžná osoba. Exekučný poriadok tiež predpisuje, aká suma mesačne musí dlžníkovi zostať na účte či v hotovosti. Čo sa týka účtu v banke, exekúcii nepodlieha suma 165 EUR mesačne. „K tomu treba ešte prirátať prostriedky, ktoré sú výslovným vyhlásením povinného určené na výplatu miezd jeho zamestnancov na výplatný termín najbližší dňu, keď bol banke doručený príkaz na začatie exekúcie prikázaním pohľadávky z účtu v banke,“ hovorí odborník.

V prípade hotovosti platí rovnaká suma a exekútor nesmie siahnuť na peňažné prostriedky dlhujúcej osoby do výšky 165 EUR. Exekúciu možno vykonať zrážkami zo mzdy a z iných príjmov, prikázaním pohľadávky, predajom hnuteľných vecí, nehnuteľností, cenných papierov a podniku, ale tiež príkazom na zadržanie vodičského preukazu. „O tom, či sa siahne najskôr na úspory v banke, výplatu či strechu nad hlavou, rozhoduje exekútor sám, ale mal by sa pri tom riadiť zásadou primeranosti a na obydlie siahnuť len ako poslednú možnosť, dopĺňa Michal Šoltes.

Je dobré ešte vedieť, že exekútor požiada o súčinnosť aj Sociálnu poisťovňu, daňový úrad, políciu, obecný úrad. Týmto spôsobom zistí, akým majetkom dlžník disponuje a čo možno v rámci uspokojenia dlžôb zabaviť. 

Napísať komentár

Uistite sa, že všetky požadované (*) polia ste vyplnili. HTML kód nie je povolený.