Vytlačiť túto stránku

Ako sa dostať k svojim peniazom? Súd je krajné riešenie

Napísal MD 17. jún 2019

„25-tisíc eurovú pohľadávku moja účtovníčka už dlhšiu dobu zaraďuje do kolónky nevymožiteľné. Musí sa ale predsa niečo dať robiť. Ako sa mám dostať k peniazom, ktoré firme oprávnene patria,“ pýta sa majiteľ veľkoskladu s potravinami, Ondrej.

paragraf19

Má mnohých dlžníkov, no táto pohľadávka sa zdá byť už naozaj nevymožiteľná. Firma totiž skrachovala a jej vedenie sa roztrúsilo po svete, zrejme v snahe uniknúť pred finančnými problémami.

„Mám dať vec na súd? Dokáže mi vôbec pomôcť súdny proces? Nič iné si už neviem predstaviť...,“ hovorí Ondrej. Súdne riešenie je jedno z mnohých, no odborníci ho radia medzi pomerne zdĺhavé a aj krajné riešenie. Netreba tiež zabúdať na to, že niečo stojí.

Ešte pred súdnym procesom sa odporúča skúsiť mimosúdne vymáhanie pohľadávok. Profesionálna inkasná spoločnosť využíva všetky dostupné prostriedky, aby dlžníka nakontaktovala a dlžnú sumu získala od neho späť.

 „Profesionálna správa pohľadávok môže výrazne prispieť k solventnosti spoločnosti.Okrem toho, ak sa zveríte do rúk externej firmy, má to viacero výhod.Môžete sa ďalej sústrediť na hlavnú činnosť svojej spoločnosti a nezaťažovať sa vymáhaním dlhov. Vašeobchodné vzťahy zostanú nenarušené, ak pri manažmente pohľadávok za vás vystupuje tretí subjekt,“uviedol Peter Hetteš, obchodný riaditeľ spoločnosti EOS KSI Slovensko, ktorá sa profesionálne venuje správe a inkasu pohľadávok.