Nesplácala vlastné záväzky, lebo jej neplatili dlžníci

„Verili by ste, že do vážnych problémov sa dostanete, aj keď ste len istým nedopatrením nedokázali zaplatiť dohodnuté splátky? Bolo to ozaj len za pár mesiacov... A už mi hrozia exekúciou,“ vyznáva sa so svojimi problémami pani Lívia, ktorá má malé kaderníctvo. 

Spláca predajcovi nábytku zariadenie svojich priestorov, ktoré nedávno prešli rekonštrukciou. Problémy so splácaním záväzkov jej prišli v čase, keď ju vo veľkej miere postihli meškajúce platby od zákazníkov. Často krát sa totiž stáva, že vystavené faktúry sa skrátka neuhrádzajú v stanovenom termíne, a to nie je len prax na Slovensku, ale aj všade v Európe. Mnohokrát sú to aj desiatky dní, keď sa mešká s úhradami faktúr.

Najmä malý alebo stredný podnikateľ to okamžite pocíti na svojom cash-flow. Michal Šoltes, konateľ spoločnosti EOS KSI Slovensko, zaoberajúcej sa komplexným manažmentom pohľadávok radí pani Lívii, že vzniknutú situáciu treba čím skôr riešiť. S mnohými veriteľmi je podľa neho možné dohodnúť si odklad splátok, resp. požiadať o nový splátkový kalendár.

„Ak dokážete záväzok zaplatiť do 14 dní od prevzatia upovedomenia o začatí exekúcie, nehrozí vám, že by ste prišli o hnuteľný ani nehnuteľný majetok, dokonca odmena exekútorovi sa pri takomto rýchlom konaní znižuje na polovicu.“ Odborník pripomína, aby nič neplatila bez písomného dokladu.

Rovnako tak ale mladej podnikateľke odporúča zamyslieť sa aj nad účinnými nástrojmi voči vlastným dlžníkom, ktorí jej výrazne komplikujú podnikanie. Je dobré obrátiť sa na profesionálov v oblasti správy a inkasa pohľadávok. Majú dostatok odborných skúseností a tím kvalifikovaných pracovníkov, ktorí vybavia všetky nepríjemnosti za vás. Vy sa budete môcť ďalej naplno venovať hlavnej podnikateľskej činnosti a podarí sa vám udržať plynulý peňažný tok.“

Napísať komentár

Uistite sa, že všetky požadované (*) polia ste vyplnili. HTML kód nie je povolený.