Kde zistiť informácie o potenciálnych dlžníkoch?

Napísal Slávka Cigáňová 04. január 2018

„Potrebovala by som si byť istá, či je firma, s ktorou plánujem budúci rok 2018 uzavrieť spoluprácu, solídna. Mám totiž pochybnosti, pretože niektoré verejné registre dlžníkov odhalili, že isté podlžnosti daná firma v minulosti mala,“...

protection privacy_17

... hovorí Marianna z okresu Senec, podnikateľka, ktorá prevádzkuje malé kvetinárstvo vo svojom mestečku. Spomína, že prezrela zoznam dlžníkov na sociálnych odvodoch, ktorý zverejňuje Sociálna poisťovňa, ako aj register Finančného riaditeľstva SR, týkajúci sa daňových nedoplatkov.

„Všade to boli len nižšie dlžné sumy, no obávam sa, či nebude daná firma takto postupovať aj pri platbách vzniknutých v rámci našej prípadnej spolupráce. Poraďte, čo mám robiť, ako a kde zistiť viac informácií.“  

Michal Šoltes, konateľ spoločnosti EOS KSI Slovensko, zaoberajúcej sa manažmentom pohľadávok odporúča obrátiť sa na spoločnosti prevádzkujúce registre podnikateľských subjektov, ktoré za poplatok poskytnú pre svojich klientov celkový prehľad o predmetnom subjekte; v rámci neho preveria hospodárske výsledky firmy, dlhy voči štátnym inštitúciám, zdravotným poisťovniam, ale aj ostatné záväzky.

Rovnako je podľa neho dôležité myslieť na to, že v prípade vzniknutých problémov s omeškanými platbami existujú firmy, ktoré manažment pohľadávok preberú na seba. „Vašou starosťou bude naďalej len to venovať sa podstate vašej podnikateľskej činnosti a starosti s problematickým obchodným partnerom môžete nechať na nás.“

O tom, že aj iné firmy majú podobné problémy, aké opísala pani Marianna, svedčia výsledky štúdie „European Payment Practices“ 2017. Na Slovensku až 23 % respondentov platí za tovary a služby s omeškaním, úplne nevymožiteľné sú 4 % pohľadávok. Čo sa týka Európy, faktúry sa uhrádzajú neskoro v 19 % prípadov, 3 % neplatia vôbec. V rámci celej Európy tak každá štvrtá spoločnosť obmedzí investície a až 17 % firiem bojuje o svoje prežitie kvôli neuhradeným platbám.

Napísať komentár

Uistite sa, že všetky požadované (*) polia ste vyplnili. HTML kód nie je povolený.