Slováci sú finančne gramotní, ale ...

... tretina ich spláca záväzky s omeškaním. Problémy so splácaním svojich záväzkov má na Slovensku okolo 36 % ľudí. Prečítajte si odporúčania odborníkov na prvé kroky pri riešení dlhov.

obalka peniaze110x700

Problémy so splácaním svojich záväzkov má na Slovensku okolo 36 % ľudí. Najčastejšie ide o omeškanie so splátkami v ráde niekoľkých dní, výnimkou nie sú ale ani nezaplatené účty, ktoré sú po splatnosti niekoľko mesiacov či rokov (zhruba 4 % ľudí). Zatiaľ čo muži sú najčastejšie v omeškaní so splátkami úverov a bankových pôžičiek, ženy majú problémy i s platením účtov za mobilné telefóny a so splátkami pôžičiek od rodiny a priateľov.

„Ľudia sa môžu dostať do dlhov i kvôli nedostatočnej finančnej gramotnosti. Vezmú si pôžičku, ktorá im v danej chvíli pripadá ako najlepšie riešenie, a nepočítajú s možnými neočakávanými udalosťami, ako je strata zamestnania alebo dlhodobá choroba. Ľahko sa potom dostanú do platobnej neschopnosti, ktorú nezvládajú vyrovnať,“ hovorí Markéta Kolářová, tlačová hovorkyňa spoločnosti KRUK a dodáva: „V prípade, že sa niekto dostane do platobnej neschopnosti, je veľmi dôležité sa ihneď skontaktovať s veriteľom a spoločne nájsť riešenie.“

Z exkluzívneho prieskumu spoločnosti Millward Brown pre spoločnosť KRUK vyplýva, že svoju znalosť finančných produktov hodnotí ako základnú plných 57 % respondentov, zatiaľ čo 4 % z opýtaných Slovákov uviedlo, že sa v ponukách bánk a ďalších finančných inštitúcií nevyzná a potrebuje pomoc s vysvetlením ich podmienok. Viac ako tretina (39 %) Slovákov sa potom plne spolieha na svoje znalosti v oblasti bežných a sporiacich účtov, poistiek, pôžičiek či investícií. 

Pomáhajú úspory a rodina
Každý štvrtý obyvateľ Slovenskej republiky (26 % opýtaných) by v prípade platobnej neschopnosti použil predovšetkým svoje úspory a každý piaty Slovák (21 %) by informoval svojho veriteľa o svojej finančnej situácii a snažil by sa dohodnúť úpravu výšky splátok podľa svojich súčasných možností. Podobný podiel Slovákov (19 %) by vyhľadalo pomoc u rodiny alebo priateľov. Na úspory sa spoliehajú predovšetkým muži, ženy vidia riešenie i v znížení svojich výdavkov. S rastúcim vekom respondentov výrazne klesá podiel ľudí, ktorí by si požičali peniaze u rodiny a priateľov (len 10 % vo vekovej kategórii 45 až 65 rokov) a rastie vnímanie významu úspor. Od rodiny a priateľov si na svoje ďalšie záväzky požičiavajú najmä mladší ľudia vo veku 18 až 34 rokov (27 % opýtaných) a obyvatelia menších miest. 

.„Spôsobov, ako zastaviť ďalšie zadlžovanie a začať splácať svoje záväzky, je celý rad, ale všetky vyžadujú predovšetkým úsilie problém s dlhmi riešiť a aktívnu komunikáciu s veriteľmi. Čakaním sa dlhy zvyšujú a stúpa i riziko, že bude veriteľ riešiť dlh súdnou cestou, čo náklady dlžníka ešte zvýši,“ doplňuje Markéta Kolářová, tlačová hovorkyňa spoločnosti KRUK.

Prvé kroky pri riešení dlhov

 • Základné kroky na riešenie dlhodobých záväzkov môže ľahko vykonať každý, v zložitejších situáciách je vhodné obrátiť sa na odborníkov:
• Zistite si a spíšte, kde máte dlhy a kto sú vaši veritelia.
• Zostavte si prehľad všetkých príjmov a nevyhnutných výdavkov vašej domácnosti a spočítajte si, akú sumu môžete mesačne využiť na splácanie dlhov.
• Kontaktujte všetkých veriteľov a pokúste sa s nimi dohodnúť si splátkový kalendár.
• Ak je váš problém s dlhmi zložitejší, obráťte sa na neziskové organizácie, ktoré bezplatne pomôžu s návrhom riešenia.
• Dodržujte splátkové kalendáre i ďalšie dohody s veriteľmi, aby sa dlhy ďalej nezvyšovali a nehrozilo vám súdne riešenie dlhu a následná exekúcia.

Napísať komentár

Uistite sa, že všetky požadované (*) polia ste vyplnili. HTML kód nie je povolený.