Prognóza rastu miezd na rok 2020

Napísal TS Grafton Slovakia 03. október 2019

Oproti prechádzajúcim rokom sa percentuálne tempo rastu miezd na Slovensku nebude ďalej zvyšovať smerom k dvojciferným hodnotám. Odhaduje to personálna agentúra Grafton Slovakia aj na základe výsledkov svojho rozsiahleho prieskumu miezd, ktorý zrealizovala počas druhého štvrťroka 2019.

V ostatných troch rokoch sa tempo rastu priemernej mzdy zvýšilo zo 4,2 % v roku 2016 na 7,0 % v roku 2017, respektíve na 8,1 % v roku 2018. „Pre rok 2019 očakávame zmenu trendu, stále však pôjde o výrazný nárast v rozpätí 6-8 %,“ konštatuje Miroslav GarajCountry Manager Grafton Slovakia, a dodáva: Potvrdilo sa, čo sme očakávali, a to skutočnosť, že sa budú postupne stierať regionálne rozdiely, keďže nárast miezd v percentuálnom vyjadrení sa deje najmä mimo Bratislavy.“

K pokračujúcej nerovnováhe medzi dopytom po zamestnancoch a obsadzovaním voľných pracovných miest prispieva okrem iného aj stúpajúci záujem hlavne mladej generácie o možnosť pracovať v zahraničí. „Aj preto očakávame rast miezd v roku 2020 v rozpätí 5-7 %, pričom bude pokračovať trend postupného vyrovnávania mzdových hladín medzi jednotlivými regiónmi SR,“ avizuje Garaj.

Vedúci logistiky má pri dvojročnom porovnaní minimálne o 500 eur viac

Najvyššie percentuálne prírastky miezd sa vo všeobecnosti logicky dejú na najnižších pozíciách, a to naprieč jednotlivými odbormi. Napríklad recepčná so skúsenosťami do troch rokov, teda vrátane žiadnych, v Žilinskom kraji pred dvoma rokmi zarobila minimálne 550 eur, teraz je to už 700 eur. Aj vo vyšších príjmových sférach sa však nájdu pozoruhodné príklady nárastu mzdy za spomenuté bienálne obdobie (2017-2019): u vedúceho logistiky v Banskej Bystrici je to z rozpätia 1300-1800 eur posun až na škálu 1800-2800 eur. 

Prieskum poskytuje prehľadné porovnanie finančného ohodnotenia v 8 krajoch, 7 segmentoch, 16 odboroch a na 213 pracovných pozíciách. Sumy v prehľade sú uvedené ako obvyklá mesačná hrubá mzda v eurách vrátane jej variabilnej zložky. Prezentované dáta vychádzajú najmä z nástupných miezd uchádzačov, ktorým spoločnosť Grafton sprostredkovala zamestnanie, a tiež z dopytu firiem po zamestnancoch.

Prieskum sa zameral na mzdy v týchto 7 segmentoch, respektíve 16 odboroch: informačné technológie a telekomunikácie, inžiniering a výrobanákup a logistikastavebníctvo a realitybankovníctvo a finančné službyobchod, retail a marketing a ľudské zdroje, administratíva a právo.

Trh práce v zrkadle vývoja slovenskej ekonomiky a medzinárodnej situácie

Rok 2019 sa nesie v znamení očakávaného spomalenia rastu hrubého domáceho produktu, ktoré je spôsobené predovšetkým vyčerpaným pracovným trhom a predpokladaným poklesom slovenského exportu na kľúčové zahraničné trhy, najmä do Nemecka, ktoré pre tento rok očakáva pokles rastu HDP. „Trh práce do budúcna ovplyvnia nasýtenosť európskeho automobilového trhu a očakávaný pokles produkcie predmetného odvetvia automotive. Pokračujúca automatizácia a digitalizácia bude mať za následok zmiernenie tlaku na strane dopytu po pracovníkoch, a tým aj zmiernenie tlaku na rast miezd,“ vysvetľuje Miroslav Garaj.

Výrazným faktorom, ktorý ovplyvňuje ďalší vývoj slovenskej ekonomiky aj pracovného trhu, je neistota ohľadom medzinárodnej situácie. Ide napríklad o konečnú podobu Brexitu, hrozbu obchodnej vojny medzi USA a EÚ, respektíve Čínou, pokles nemeckého exportu do spomenutej Číny či ďalší vývoj konfliktu medzi Ruskom a Ukrajinou. „Pretrvávajúce riziká v zahranično-politickej oblasti pri súčasnej výrazne proexportnej orientácii slovenskej ekonomiky negatívne ovplyvňujú plány firiem. Niektorí zamestnávatelia začínajú hovoriť o budúcom možnom znižovaní výroby a súvisiacom prepúšťaní zamestnancov,“ podotýka Garaj.

Nábor zo zahraničia je nákladnejší, zdĺhavejší a zložitejší ako ten lokálny

Zamestnávateľom chýba najviac ľudí na remeselníckych a robotníckych pozíciách, ďalej v technických odboroch a v informačných technológiách. Zložitú situáciu na slovenskom trhu práce riešia firmy aj náborom zamestnancov zo zahraničia. „Flexibilita zamestnávateľov pri prijímaní zamestnancov zo zahraničia však stále nie je dostatočná. Firmy by mali akceptovať fakt, že nábor zo zahraničia je často finančne nákladnejší ako ten lokálny a vyžaduje si aj viac času a dôkladnú prípravu,“upozorňuje Miroslav Garaj.

Hlavným zdrojom zahraničného náboru sú členské štáty Európskej únie, ale aj krajiny mimo EÚ, napríklad Ukrajina či Srbsko. „Záujem o zamestnancov z cudziny bude pokračovať aj v roku 2020. Dopyt bude najmä po kvalifikovaných pracovníkoch do výroby, taktiež však očakávame nárast počtu zamestnaných cudzincov na pozíciách white collars napríklad v segmente informačných technológií,“ prognózuje Garaj.

Akvizícia skupinou Gi Group ponúkla Graftonu nové možnosti rastu

Tento kalendárny rok je prvý po tom, ako sa Grafton stal súčasťou skupiny Gi Group, jednej z najväčších náborových spoločností na svete. „Akvizícia skupinou Gi Group na konci roka 2018 nám ponúkla nové možnosti rastu a priniesla našim partnerom po celom svete príležitosť ťažiť z kvality, ktorú prináša Grafton – najmä z konceptu unikátnych a komplexných riešení skupiny Gi Group v oblasti HR. Tento koncept poskytuje podporu organizáciám na všetkých úrovniach: od hľadania pracovníkov cez nábor členov vyššieho manažmentu až po služby v oblasti školení a rozvoja,“ konštatuje Thibault Lefebvre, regionálny riaditeľ GI Group pre strednú Európu.

„Efektívny spôsob vykonávania našej práce, vysoká miera špecializácie a skúsenosti s poradenstvom v oblasti priamych zahraničných investícií (FDI) tvoria veľmi efektívny obchodný model, pri ktorom očakávame celosvetové rozšírenie už v najbližších rokoch. Počas nasledujúcich dvanástich mesiacov plánujeme expanziu do piatich nových krajín,“ predznamenáva Lefebvre.

Príklady mzdových rozdielov 2017 / 2019 (v eurách od-do):

IT a telekomunikácie

-        IT riaditeľ, Banská Bystrica: 3600-4300 / 4000-5000

-        Javascript programátor, Košice: 1300-2300 / 1300-2700

-        Business analytik (1-3 roky praxe), Prešov: 1200-1500 / 1300-1800

Inžiniering a výroba

-        Technický riaditeľ, Košice: 2500-3500 / 2800-4000

-        Manažér údržby, Nitra: 2100-3000 / 2800-3800

-        Manažér BOZP / ŽP, Žilina: 1600-2800 / 1800-3500

Nákup a logistika

-        Riaditeľ nákupu a logistiky, Prešov: 3000-4000 / 3300-4500

-        Manažér logistiky, Žilina: 2200-3300 / 2400-3500

-        Vedúci logistiky, Banská Bystrica: 1300-1800 / 1800-2800

Stavebníctvo a reality

-        Správca budov, Žilina: 1300-2000 / 1700-2500

-        Stavbyvedúci, Trenčín: 1200-1800 / 1400-2000

-        Prípravár / rozpočtár, Nitra: 1100-1500 / 1300-1700

Bankovníctvo a finančné služby

-        Finančný manažér, Žilina: 2000-3400 / 2400-4000

-        Firemný bankár - veľké podniky, Bratislava: 1300-1600 / 1500-2000

-        Finančný účtovník, Košice: 1100-1400 / 1200-1800

Obchod, retail a marketing

-        Marketingový riaditeľ, Bratislava: 3000-4000 / 3000-4500

-        Social media marketing manažér, Banská Bystrica: 1150-1850 / 1300-2000

-        Obchodný zástupca (0-3 roky skúseností), Nitra: 900-1200 / 1200-1400

Ľudské zdroje, administratíva a právo

-        HR riaditeľ, Bratislava: 4000-7000 / 4500-7500

-        Advokát (0-5 rokov skúseností), Bratislava: 2500-3000 / 2500-3500

-        Recepčná (0-3 roky skúseností), Žilina: 550-800 / 700-900

 Zdroj: Grafton Slovakia

Napísať komentár

Uistite sa, že všetky požadované (*) polia ste vyplnili. HTML kód nie je povolený.