Vytlačiť túto stránku

Hypnóza...

Napísal femme 30. jún 2008

...alebo inak povedané "stav odlišného vnímania" pomáha v boji s nespavosťou, úzkosťou, obezitou, fajčením... teda problémami, ktoré majú psychický pôvod.

>> Móda >> Aktuálne >> Hypnóza...

Ukázalo sa, že ak pacienti trpiaci vysokým krvným tlakom a obezitou podstúpili okrem klasickej liečby aj liečbu hypnózou, ich zdravotný stav sa zlepšil oveľa rýchlejšie. To, samozrejme, neznamená, že hypnóza sú nejaké čary alebo určitý druh zázraku, ktorý navyše funguje u každého... Znamená to "len" toľko, že hypnóza pôsobí ako veľmi účinný placebo efekt: vďaka hypnóze telo nadväzuje na určitým spôsobom nastavenú psychiku. Svoju úlohu tu tiež zohráva skutočnosť, že v hypnotickom stave je pacient oveľa vnímavejší a otvorenejší voči pokynom a radám ošetrujúceho lekára.

Názory na podstatu hypnózy sú rôzne. Niektorí odborníci sa domnievajú, že ide predovšetkým o fakt sugescie a autosugescie; iní sú presvedčení, že stav hypnózy (tranzu) je podmienený reálnymi, merateľnými zmenami v jednotlivých častiach mozgu. Isté je zatiaľ jedno: zhypnotizovať nemožno každého. Navyše, len jedna pätina zo zhypnotizovaných ľudí je vysoko (teda žiaduco) vnímavá voči sugescii.

Odborníci na hypnózu si myslia, že miera "hypnotickej vnímavosti" je podmienená tým, do akej miery je mozog schopný "zaoberať sa iba sám sebou", t.j. dosiahnuť maximálnu koncentráciu, odkloniť pozornosť od okolitého sveta a sústrediť sa výhradne na nové pocity, obrazy, zvuky, pachy a myšlienky. Vysoko hypnoticky vnímavý jedinec dokáže vo chvíli takejto koncentrácie akoby "zrušiť" okolitý svet a, prenesúc sa do stavu "odlišného vnímania", reagovať iba na hlas hypnotizéra. Z uvedeného dôvodu potom necíti (ako ostatní) reálny chlad, teplo alebo bolesť a jeho telo vníma jednotlivé podnety tak, ako "určí" hypnotizér.