Novinka pre diabetikov

Doteraz poisťovne hradili 4 senzory ročne pre tehotné diabetičky a deti do 18 rokov. Od októbra 2016 sa počet uhrádzaných glukózových senzorov na kontinuálne meranie glukózy zvýšil. 

pr nzulinová pumpa1000x587

Zvýšil sa na 26 za rok pre deti do 18 rokov a pre diabetikov 1. typu neschopných rozpoznať hypoglykémiu. Tehotným diabetičkám budú hradiť senzory počas celej doby tehotenstva. Odborníci si od toho sľubujú kvalitnejší život ľudí s diabetom a nižšie riziko ďalších komplikácií.

Vďaka tomu budú mať najohrozenejšie skupiny ľudí s diabetom jednoduchší prístup k najmodernejšej terapii - kontinuálnemu meraniu glukózy - bezdrôtovo spojenému s inzulínovou pumpou. Doteraz poisťovňa hradila 4 senzory ročne pre tehotné diabetičky a deti do 18 rokov. Odborníci, diabetici a rodičia detí s diabetom si od navýšenia počtu hradených glukózových senzorov na kontinuálne meranie glukózy sľubujú kvalitnejší život a nižšie riziko ďalších komplikácií. „Pre ľudí s diabetom a rodičov diabetických detí na Slovensku je to významný posun. Kontinuálny monitoring glukózy im umožní viesť aktívnejší život, byť súčasťou detského kolektívu a menej myslieť na diabetes. Schopnosť ochrániť dieťa pred hypoglykémiou zasa dodáva rodičom väčší pocit istoty a doslova pokojnejší spánok. Významne tiež pomáha učiteľkám v škôlke alebo škole,“ hovorí Ľubica Pilková z pacientskej organizácie Diabetikinfo.

Pravidelné meranie je kľúčové
Pravidelné meranie hladiny cukru v krvi je nevyhnutným predpokladom správne stanovenej liečby a plnohodnotného života s diabetom. Tradičné meranie glykémie prostredníctvom bolestivých odberov krvi z prsta je však nielen nepríjemné, ale poskytuje len čiastočnú informáciu o vývoji glykémie. Navyše, vyžaduje od diabetika, aby na svoje ochorenie neustále myslel a prispôsoboval mu všetky denné aktivity. Pre deti s diabetom a ich okolie to môže byť veľmi vážny problém. „Učiteľky sa detí s diabetom často boja. Ak totiž nemajú senzor, musia riešiť neustále merania pred, počas a po telesnej výchove a majú vôbec obavy brať ich na školské výlety. Kým sme nemali senzor, volávali mi učiteľky, že je Vladkovi zle a trasie sa. Báli sa, aby nespadol do hypoglykémie. Bolo to zložité pre všetkých,“ prezrádza nepríjemné skúsenosti Marcela Vašáková, mama 7-ročného Vladka, ktorý dnes už používa senzor prepojený s inzulínovou pumpou.

Hypoglykémia – nočná mora nielen rodičov detí s diabetom
Hypoglykémia, teda nedostatok cukru v krvi, patrí medzi najväčších strašiakov ľudí s diabetom. Až 30% diabetikov si totiž hypoglykémiu neuvedomuje. „Človek v hypoglykémii môže pôsobiť ako opilec, no v skutočnosti mu ide o život. Tento stav nedostatku cukru v krvi môže vyústiť až do straty vedomia a v prípade neposkytnutia pomoci až smrti,“ vysvetľuje MUDr. Ľubomír Barák a dodáva: „Nejde však len o tragické situácie. Opakované a časté hypoglykémie poškodzujú mozog a môžu byť napríklad príčinou depresie, horších výsledkov v škole či častých zmien nálad.“

Strach z hypoglykémie, ktorá sa môže skončiť až kómou dieťaťa, ovplyvňuje nielen všetky denné aktivity, ale aj spánok všetkých členov rodiny. Podľa štatistík sa dve z troch hypoglykemických príhod udejú v noci. Veľa rodičov detí s diabetom sa preto zo strachu pred nočnými hypoglykémiami poriadne nevyspí. Počas spánku je totiž ťažké zistiť blížiacu sa hypoglykémiu a eliminovať ju podaním sacharidov. „Dcéru sme chodili kontrolovať aj dvakrát za noc. Báli sme sa, aby nemala počas spánku hypoglykémiu,“ hovorí Andrea Kováčová, matka 4-ročnej Paulínky: „Pumpa so senzorom nám vrátili pocit istoty a s ním aj spánok. Som pokojnejšia, pretože viem, že ak bude treba, pumpa vďaka senzoru zareaguje na hroziacu hypoglykémiu a automaticky zastaví podávanie inzulínu.“

Dostupnejšia liečba už aj na Slovensku
Moderná medicína tak priniesla pre ľudí s diabetom a rodičov diabetických detí novú nádej a nové možnosti. Vďaka kontinuálnemu meraniu glukózy bezdrôtovo prepojenému s inzulínovou pumpou sa aj liečba diabetu posúva k čoraz väčšej slobode, eliminácii bolesti a výraznejšej bezpečnosti. Kľúčovú úlohu pritom zohráva dostupnosť všetkých komponentov kontinuálneho merania glukózy – glukózového senzoru, vysielača a inzulínovej pumpy - pre čo najširší počet ľudí s diabetom. „Dnes využíva kontinuálny monitoring asi 1% ľudí na inzulínovej pumpe. Z pohľadu všetkých diabetikov je to doslova mizivé promile. Ako odborná spoločnosť sme sa preto snažili a snažíme sa na všetkých úrovniach poukazovať na význam kontinuálneho monitoringu pre život ľudí s diabetom a jeho efektívnosť pre systém zdravotníctva. Kontinuálny monitoring pomáha dobrej kompenzácii diabetu. A dobre kompenzovaný diabetik šetrí náklady štátu a zdravotných poisťovní,“ vysvetľuje doc. MUDr. Emil Martinka, PhD. , predseda Slovenskej diabetologickej spoločnosti a upresňuje: „Oproti tradičným lancetám a testom HbA1c sa ukázalo, že kontinuálny monitoring glykémie dokáže zaznamenať štyrikrát viac vážnych výkyvov hladiny glukózy, môže výrazne znížiť hladinu HbA1c a pomáha tak znižovať riziko ďalších komplikácií vznikajúcich v dôsledku častých hypo- alebo hyperglykémií. V spojení s najmodernejšou inzulínovou pumpou dokáže dokonca ochrániť diabetika pred vážnym stavom hypoglykémie, čo je v určitých prípadoch až život zachraňujúca funkcia.“

Navýšenie počtu uhrádzaných glukózových senzorov pre širší okruh diabetikov je pre ľudí s diabetom a rodičov detí s diabetom doslova správou desaťročia. „Dcéra mala rozlietané glykémie. Po zavedení senzora sa nám podarilo odsledovať, ako sa správajú glykémie po rôznych jedlách, športe a v rôznych situáciách. To nám postupne umožnilo upraviť bazálne aj bolusové dávky inzulínu a vďaka psychickej pohode postupne stabilizovať glykémie. Zavádzanie senzora je úplne bezbolestné, nedá sa vôbec porovnať s nepríjemnými pocitmi pri pichaní do prsta,“ hovorí Irena Demečová, matka 3-ročnej dcérky s diabetom.

24 hodinová ochranka
Kontinuálny monitoring glukózy pozostáva z miniatúrneho glukózového senzora, vysielača a inzulínovej pumpy, ktorá dokáže so senzorom bezdrôtovo komunikovať a reagovať na jeho zistenia. Miniatúrny glukózový senzor, ktorý treba meniť každých 6 dní, sa zavádza pod kožu pacienta v oblasti brucha alebo na sedacom svale a monitoruje glykémiu nepretržite 24 hodín denne. Informácie o hodnotách glykémie bezdrôtovo prenáša pomocou vysielača do inzulínovej pumpy. Pacienti môžu vďaka tomu vidieť trendy vývoja glykémií v reálnom čase a predísť tak vážnym komplikáciám už v predstihu. V prípade najnovšej inzulínovej pumpy sa to dokonca zaobíde bez zásahu človeka. Keď totiž inzulínová pumpa na základe údajov o vývoji glykémie zo senzora zistí, že hrozí hypoglykémia, automaticky zastaví podávanie inzulínu. Keď sa hladina glykémie vráti na požadovanú úroveň, podávanie inzulínu pumpa automaticky obnoví.

Kontinuálny monitoring glukózy umožňuje vďaka väčšej presnosti merania dosiahnuť lepšiu kontrolu diabetu a lepšie liečebné výsledky. Vďaka nepretržitému monitoringu aj počas spánku dokážeme predchádzať vážnym komplikáciám diabetických pacientov už v predstihu. Deťom s diabetom, ich rodičom, tehotným diabetičkám a diabetikom, ktorí si neuvedomujú hypoglykémiu tak využívanie kontinuálneho monitoringu poskytuje novú kvalitu života a väčšiu istotu 24 hodín denne - počas dňa i v noci. Zároveň pomáha znížiť riziko vážnych komplikácií akými sú slepota, zlyhanie obličiek, amputácia končatín, či kardiovaskulárne ochorenia,“ zdôrazňuje doc. Martinka.

Rodičia detí s diabetom majú vďaka kontinuálnemu monitoringu pokojnejší spánok a väčšiu istotu, že ich dieťa môže zažiť detstvo ako ostatní rovesníci. Deti s diabetom už nemusia byť pod drobnohľadom učiteliek, či z preventívnych dôvodov vyčleňované zo športových aktivít, hier alebo školských výletov. „Odkedy má Paulínka senzor, sme pokojnejší nielen my, ale aj učiteľky v škôlke,“ hovorí Irena Demečová, mama 3-ročnej dcérky s diabetom.

„Keď sme pri nástupe do druhého ročníka povedali učiteľke, že Vladko má senzor, vydýchla si. Vďaka senzoru prepojenému s pumpou ho bez obáv brávajú na školské výlety. Som šťastná, že môže byť súčasťou kolektívu a robiť, čo robia ostatné deti,“ hovorí Marcela Vašáková, matka 7-ročného Vladka a dodáva: „Tým, že je aktívny, deti ho medzi seba berú a vďaka inzulínovej pumpe spoznávajú aj diabetes. Mnohí jeho kamaráti a spolužiaci sledujú pohyb glykémie na displeji pumpy. Dokonca už vedia, že keď pumpa zapípa, musí si skontrolovať cukor.“

Pomôcka aj pre lekárov
Súčasťou kontinuálneho monitoringu glukózy je aj moderný softvér CareLink, ktorý umožňuje preberať údaje napríklad do počítača lekára a uľahčiť mu tak prácu. Lekár získa kompletný prehľad o vývoji glykémie vo forme grafov, diagramov a správ. Vďaka tomu môže lepšie spoznať a rozlíšiť účinky dávok inzulínu, stravovacích návykov, cvičenia a liekov na hodnoty glykémie a tiež odhaliť príčinu vysokých alebo nízkych hodnôt glykémie. To následne umožňuje nastaviť čo najvhodnejšiu liečbu.

O kontinuálnom monitoringu glukózy a možnosti získať senzor sa diabetici a rodičia detí s diabetom dozvedia viac u svojho diabetológia alebo na telefonickej linke pomoci MiniMed Care 0910 206 986.

O diabetes mellitus 1. typu
Diabetes 1. typu je nevyliečiteľným autoimunitným ochorením, ktoré nastane, keď pankreas prestane produkovať pre telo potrebný inzulín. To má za následok zvýšenie hladiny cukru v krvi. Voči diabetu 1. typu neexistuje prevencia. Pacienti s diabetom 1. typu sú doživotne odkázaní na liečbu inzulínom.

Diabetes 1. typu je najrozšírenejším chronickým ochorením v rozvinutých krajinách:
• Každoročne sa diabetes 1. typu vyvinie u viac ako 65 000 detí pod 15 rokov na celom svete
• Výskyt diabetu 1. typu sa každoročne zvyšuje o 5% u predškolských detí, a o 3% u detí školského veku a mladistvých.

Na Slovensku má diabetes 1. typu takmer 26 000 ľudí, pričom ročne pribudne približne 1 600 nových pacientov. Až 90 % detí s diabetom má práve diabetes 1. typu.

1 Komentár

  • Komentár Alena pondelok, 10 október 2016 13:00 napísal Alena

    Konečne!!!! V škôlke sa nás pýtajú, či máme senzor. Už aj učitelia ho poznali.

Napísať komentár

Uistite sa, že všetky požadované (*) polia ste vyplnili. HTML kód nie je povolený.