Tehotenstvo a skleróza multiplex

Skleróza multiplex je pre mnohých ľudí neznáme ochorenie. Aj preto sa s ňou spája mnoho mýtov, ktoré môžu oneskoriť a sťažiť diagnostiku a včasnú liečbu tohto ochorenia. Novo-diagnostikovaných pacientov dokážu tieto predsudky okolia zbytočne vystrašiť a zhoršiť ich kontakty s okolím. 

maternity 06 1200x800

Skleróza multiplex je ochorenie, ktorým trpia ženy trikrát častejšie ako muži a najčastejšie sa prejaví medzi druhou a štvrtou dekádou života.Keďže to je obdobie v živote ženy, kedy si chce založiť rodinu a mať deti, problematika sklerózy multiplex a tehotenstva sú úzko späté. Ochorenie vyvoláva množstvo otázok-Budem môcť vôbec mať deti? Ak áno, zdedia ochorenie po mne? Môžem sa počas tehotenstva liečiť? Budem musieť podstúpiť špeciálne vyšetrenia? Môžem rodiť prirodzene? Budem môcť dojčiť? A mnohé iné, ktoré sú s týmto obdobím spojené. Lekári majú na tieto otázky väčšinou jasné odpovede, aj preto sa treba ohľadne plánovania otehotnenia a samotného tehotenstva radiť s odborníkmi a dôverovať im 

S otehotnením a samotným tehotenstvom pri SM sa spája mnoho mýtov a predsudkov:

Ženy s SM by nemali mať deti.

Plánované tehotenstvo ženy s SM v stabilizovanom stave je naopak vítané. Skleróza multiplex nie je ochorenie, kvôli ktorému by sa žena musela vzdať túžby po dieťati. Môže otehotnieť a porodiť zdravé dieťa a riziká, ktoré jej v súvislosti s tehotenstvom a pôrodom hrozia, sú rovnaké ako u iných žien.Samozrejme, kvôli svojmu ochoreniu musia budúce mamičky s SM predsa len starostlivejšie plánovať. Mnohé ženy s roztrúsenou sklerózou pociťujú počas tehotenstva zmiernenie príznakov SM, choroba "spí". Je to obdobie imunotolerancie, v prípade, že choroba bola stabilizovaná aspoň rok pred otehotnením.

SM je dedičné ochorenie

Hoci dedičnosť hrá pri vzniku ochorenia svoju úlohu, dieťa ženy s SM až s 95 percentnou pravdepodobnosťou nebude v dospelosti trpieť týmto ochorením. Ak majú SM obaja rodičia, pravdepodobnosť ochorenia dieťaťa je asi 30 percent.U jednovaječných dvojičiek ak jedno má SM, u druhého je pravdepodobnosť ochorenia asi 35 percent.

SM spôsobuje neplodnosť

SM môže byť príčinou viacerých sexuálnych porúch, napríklad môže ovplyvniť erekciu u mužov, plodnosť však neovplyvňuje. Rovnako ani nezvyšuje riziko potratu či porúch plodu. Na plodnosť môžu mať vplyv iba pridružené autoimunitné ochorenia (diabetes mellitus, problémy so štítnou žľazou), ktoré môžu znižovať ovariálnu rezervu (počet vajíčok), mať vplyv na hladinu estrogénu a ovplyvňovať výskyt endometriózy.  

Ženy s SM nemôžu brať antikoncepciu a podstúpiť hormonálnu stimuláciu ani umelé oplodnenie (IVF)

Doteraz nebol preukázaný žiadny vplyv užívania hormonálnej antikoncepcie na priebeh SM.Skleróza multiplex nemá vplyv ani na úspešnosť, či neúspešnosť umelého oplodnenia IVF. Po stimulácii vaječníkov pred IV, však môže byť zvýšené riziko relapsu ochorenia – je potrebné sa poradiť s lekárom. Vo všeobecnosti sa odporúča podstúpiť IVF v čase remisie ochorenia, nie v čase aktivity ochorenia. 

SM zvyšuje riziko komplikácií v gravidite a môže poškodiť plod

Skleróza multiplex naopaknijako nezvyšuje riziko komplikácií v tehotenstve ani nemá žiadny negatívny vplyv na plod. Nezistil sa ani nijaký vplyv SM na zvýšený výskyt spontánnych potratov, mŕtvych narodených detí, predčasných pôrodov alebo defektov. Skúma sa, či SM môže mať vplyv na nižšiu pôrodnú hmotnosť  a dĺžku novorodenca. Je zistené mierne zvýšené riziko pomalšieho nástupu 2. doby pôrodnej, zvýšený počet kliešťových pôrodov a pôrodov sekciou, v porovnaní s bežnou populáciou.Typ prípadnej anestézy počas pôrodu nemá vplyv na počet relapsov ochorenia v období po pôrode a ani na ďalší vývoj ochorenia v budúcnosti.Výber anestézy a spôsob vedenia pôrodu je výhradne na pôrodníkovi 

Tehotenstvo zhorší ďalší priebeh ochorenia SM 

Tehotenstvo nemá negatívny vplyv na dlhodobú prognózu ochorenia.Naopak, gravidita môže mať priaznivý efekt na dlhodobý priebeh SM(dlhší čas do dosiahnutia nezvratného postihnutia) 

Ženy s SM nesmú po pôrode dojčiť

Výsledky štúdií všeobecne nepreukázali nepriaznivý vplyv laktácie na priebeh ochorenia.WHO odporúča dojčenie 6 mesiacov. V šestonedelí je vhodné skontrolovať aktivitu ochorenia MRI vyšetrením,ak sa preukáže aktivita, je vhodné ukončiť laktáciu a začať s intenzívnou liečbou.Relapsy ochorenia po pôrode sa dajú predpokladať výhradne podľa aktivity ochorenia pred a počas gravidity. Pri vysokej aktivite sa neodporúča dojčenie, treba včas zahájiť liečbu.  

Pred tehotenstvom treba prerušiť liečbu IFN-β, GA a natalizumabom 

Liečba nemusí byť pred otehotnením prerušená, v prípadoch vysokej aktivity ochorenia možno po zvážení rizík pokračovať v liečbe počas gravidity.

Čo teda robiť, aby bolo tehotenstvo čo najbezproblémovejšie?

Porozprávať sa s lekárom

Pokiaľ je ochorenie pod kontrolou, zrejme tehotenstvo schváli. Od posledného ataku by mal uplynúť aspoň rok a ochorenie by malo byť stabilizované. Niektoré lieky, ktoré sa pri liečbe SM používajú, však nie sú počas tehotenstva bezpečné, pred otehotnením ich zvyčajne treba vysadiť.

Zistiť plodné dni

Treba ich využiť naplno, aby bola žena, ktorá chce otehotnieť bez liečby čo najkratšie. 

Vytvoriť si tím ľudí, ktorí budú pomáhať s domácnosťou

Napríklad upratať, navariť, či so starostlivosťou o dieťa.

Dávať si pozor na infekcie močových ciest

U tehotných žien s SM sú častejšie. Preto treba piť veľa tekutín a ak žena cíti pálenie pri močení alebo je moč kalný, či zvláštne zapáchajúci, treba o tom povedať svojmu lekárovi.

Pri chôdzi sa podopierať

S tým, ako sa telo bude zväčšovať, môžu postupne prísť problémy s rovnováhou. Preto sa pri chôdzi treba podopierať vychádzkovou palicou, či inou pomôckou, aby sa predišlo pádom.

Odporúča sa prirodzený pôrod

Aj ženy s SM môžu počas neho využiť epidurálnu anestéziu. Ak nie sú iné komplikácie, odporúča sa prirodzený pôrod, rozhodnutie je vecou pôrodníka. 

SM a ochota pacientov liečiť sa (adherencia)

Sclerosis multiplex (SM) je devastujúce ochorenie, ktoré invalidizuje najmä mladých ľudí v produktívnom veku. Ochorenie SM je síce nevyliečiteľné, ale správne zvolená liečba „šitá na mieru pre pacienta“, dokáže v súčasnosti významne ovplyvniť jeho priebeh. Lieky sa líšia účinnosťou, majú rôzne spôsoby a frekvenciu podania, čo samozrejme priamo súvisí s tzv. adherenciou – spoluprácou pacienta pri liečbe.To, či je pacient ochotný liečiť sa a dodržiavať liečebný režim, výrazne ovplyvňuje úspešnosť liečby a jeho celkový zdravotný stav i výkonnosť.

Aké sú súčasné možnosti liečby pacientov s SM?

Liečba SM počas posledných rokov ustavične napreduje a vďaka nej, sa mení pohľad pacientov i lekárov na toto chronické invalidizujúce ochorenie. Dlhodobá - tzv. imunomodulačná terapia je určená na zníženie aktivity ochorenia (počet atakov) a spomalenie jeho postupu. Klasická prvolíniová injekčná liečba (interferóny-INF a glatirameracetát), už dávno nie je jedinou možnosťou liečby.

Výskum sa nezameriava iba na oddialenie relapsov, ale sústreďuje sa na to, aby liečba oddialila fyzické postihnutie súvisiace s ochorením. Hoci medicína zatiaľ nie je schopná rozvoj SM úplne vylúčiť, je možné ho oddialiťOd roku 1993 kedy bol na trh uvedený interferón (INF) β-1b, sa terapeutické možností ustavične a rýchlo rozširujú. Injekčná prvolíniová liečba (INF, glatirameracetát) je osvedčeným štandardom.Nežiaduce účinky, ako tzv. “chrípkový syndróm“, kožné reakcie, či laboratórne zmeny (napríklad zvýšené pečeňové testy), lekári vedia na základe dlhoročných skúseností dobre zvládať. V druholíniovej liečbe, určenej pre pacientov s vyššou aktivitou ochorenia, bol doposiaľ na výber infúzny natalizumab (užíva sa 1x mesačne) a tabletkový fingolimod (1x denne). Oba lieky sú už „prakticky overené“, najmä čo sa týka účinku a nežiaducich účinkov.  Príchod novej tabletkovej liečbydo slovenských centier už v rámci prvej línie(dimethylfumarát a teriflunomid) a druholíniového alemtuzumabu (cyklus 5/3 infúzií raz ročne), určeného pre aktívne žijúcich pacientov, znamenal v posledných dvoch rokoch možnosť účinnejšieho ovplyvnenia ochorenia aj adherencie pacienta.

Napísať komentár

Uistite sa, že všetky požadované (*) polia ste vyplnili. HTML kód nie je povolený.