Vytlačiť túto stránku

Nádory

Napísal femme 30. jún 2008

Gynekologické nádory sú po nádoroch pŕs a hrubého čreva najčastejším ochorením u žien, stúpajúcu tendenciu má na tomto stave aj vyšší vek.

Napriek lepším a modernejším diagnostickým metódam, kedy sa dajú včas zistiť nádory maternice, vaječníkov a krčku maternice, v pokročilom štádiu ochorenia je nádej na vyliečenie stále malá.
Pojem nádor, stále vyvoláva u väčšiny z nás strach, ktorý nie je vždy opodstatnený. Väčšina útvarov je nezhubná a vďaka včasnému nálezu aj dobrá prognóza na vyliečenie. Nádory delíme na benígne (nezhubné) a malígne (zhubné). Benígny nádor je ohraničený, neprerastá do okolitého tkaniva a nevytvára metastázy. Metastáza je vytvorenie druhotného ložiska od pôvodného chorobného procesu. Prednádorový stav tzv. prekanceroza je chorobný stav, ktorý nemá ešte nádorový charakter. Tieto prejavy časom môžu zmiznúť alebo prepuknúť do zhubnej podoby. Malígny nádor, tvorí metastázy v okolitých orgánoch, ktoré bývajú príčinou úmrtia.

Myómy v maternici sú najčastejšie nezhubné a vyrastajú zo steny maternice, tvorené hladkou svalovinou. U niektorých žien nevyvolávajú sprievodné problémy a stačí ich sledovať na pravidelných gynekologických prehliadkach (ultrazvuk).V prípade zväčšovania myómu alebo problémov je nutná liečba. Liečba môže byť medikamentózna alebo operačná. Podľa veľkosti myómu sa odstraňuje samostatný myóm, alebo celá maternica. Veľkosť myómu sa pohybuje od milimetrov po desiatky centimetrov.

Sprievodné prejavy: menštruačné krvácanie je dlhšie a silnejšie, bolestivé, objavuje sa krvácanie mimo cyklu, bolesť v panve a v podbrušiu, bolesti pri pohlavnom styku, nutkanie na močenie, poruchy plodnosti. Všetky prejavy závisia na lokalizácii a veľkosti myómu.

Nádor krčku maternice je druhým najčastejším zhubným nádorom. Ochoreniu sa dá predchádzať pravidelnými gynekologickými prehliadkami. Prednádorové zmeny sa zisťujú kolkoskopiou a cytológiou. Včasné štádia sú väčšinou bez príznakov a dajú sa náhodne zistiť gynekologickým sterom z krčku maternice. Liečba je závislá od štádia ochorenia . V skorom štádiu ide o operatívny zákrok, eventuálne spojený s ožarovaním. V pokročilom štádiu sa zahajuje len ožarovanie s pomocou cytostatík.

Zhubné nádory vaječníkov sú nebezpečné, pretože v 75% sú diagnostikované až v pokročilom stave. Zákernosť tohto druhu nádorov je v tom, že sú dlho bez príznakov, vzhľadom na ich umiestnenie. V pokročilom štádiu dochádza k zväčšovaniu brucha, bolestiam a zažívacím problémom. Prvým krokom pri liečbe je chirurgické odstránenie nádoru ( oba vaječníky, maternica, slepé črevo a lymfatické oblasti tejto oblasti) spojené s chemoterapiou.