Tieto tri zásady zachraňujú životy pri cievnej mozgovej príhode

Napísal TS ADELI 29. október 2019

Podľa aktuálnych štatistík sa totiž dotýka aj čoraz mladších ročníkov - štvrtina pacientov dostala mozgovú príhodu pred dosiahnutím veku 60 rokov a až 15 % vo veku menej ako 45 rokov. Svetový deň náhlej cievnej mozgovej príhody (NCMP) bol celosvetovo stanovený na 29. október,

Príznaky si mŕtvicou dokáže v rýchlosti spojiť len málokto, pritom práve čas rozhoduje o ďalšom osude postihnutého. Buďte preto pripravení zachrániť život sebe aj svojim blízkym a naučte sa tri jednoduché zásady prvej pomoci pri cievnej mozgovej príhode.

1) Buďme informovaní

Cievna mozgová príhoda, označovaná aj ako mŕtvica alebo porážka, je mimoriadne závažné cerebrovaskulárne ochorenie. Podľa údajov Národného centra zdravotníckych informácií* postihuje vyše 35 000 Slovákov ročne. Len tretina pacientov je schopná plnohodnotne sa vrátiť späť do života. Práve mŕtvica je totiž najčastejšou príčinou invalidity, teda trvalého narušenia zdravia a fyzickej spôsobilosti. Viac ako 80 % NCMP vzniká v dôsledku poruchy prekrvenia mozgu (ischémie), pričom druhou najbežnejšou príčinou je krvácanie do mozgu a tiež subarachnoidálne krvácanie (SAH).

Napriek rýchlej lekárskej pomoci tento stav okamžite zasahuje motorické, zrakové i rečové schopnosti postihnutého. Rýchla prvá pomoc a následná neurorehabilitácia však dokáže rozhodnúť o tom, nakoľko je tento stav nezvratný a akou mierou sa pacient dokáže zaradiť do samostatného života. Preto je dôležité mať dostatok informácií o priebehu a príznakoch cievnej mozgovej príhody, ako aj o možnostiach ovplyvniť riziko jej vzniku a minimalizovať následky. 

2) Buďme pripravení

Cievna mozgová príhoda udiera rýchlo a často bez varovania. No sprievodné príznaky, spôsobované nedostatočným okysličením mozgu, bývajú natoľko zreteľné, že postihnutý alebo jeho blízki dokážu vyhľadať odbornú pomoc alebo zavolať záchranku. Dôležité je konať, pokiaľ spozorujete tieto varovné signály: 

adeli_varovne_priznaky

Nezabúdajme na prevenciu

„Vo všeobecnosti by sa mali ľudia v rámci preventívnych opatrení vyvarovať stresu, obmedziť konzumáciu alkoholu, mali by sa stravovať  optimálne s vyváženým pomerom potravín, zeleniny a ovocia“, vysvetľuje PaedDr. Adelaida Fábianová z ADELI Medical Center a dodáva: „Nemali by zabúdať ani na primeranú fyzickú aktivitu, ktorú predstavuje napríklad každodenné cvičenie v rozsahu aspoň 30 minút“. V prípade civilizačných a metabolických ochorení, akými sú napr. vysoký krvný tlak, diabetes či obezita, je nutná pravidelná návšteva lekára. V bežnom živote by človek mal mať reálne očakávania k dosiahnutiu vytýčených cieľov.„V opačnom prípade je jeho hnacím motorom stres, ktorý je tieňový, ale dôležitý hráč vzniku mnohých ochorení – vrátane cievnej mozgovej príhody,“  zdôrazňuje odborníčka.

  • Oslabenie polovice tela. Patrí k najčastejším príznakom CMP a môže začať veľmi nenápadne v podobe akejsi nešikovnosti či neobratnosti ruky alebo nohy. Neskôr dochádza k oslabeniu ruky, nohy i tváre na pravej alebo ľavej strane, v najťažších prípadoch nedokážete ovládať celé telo.
  • Strata citlivosti a tŕpnutie. Zvláštne „mravenčenie“ alebo zvláštna citlivosť ľavých i pravých končatín, veľmi zriedkavo až bolestivosť polovice tela.
  • Poruchy zraku. Prehliadnutie kľučky dverí, chodníka alebo neschopnosť sledovať cestnú premávku je typickým prejavom výpadku jednej polovice zorného poľa na oboch očiach, charakteristickým pre mŕtvicu. Nezriedka nastáva úplná strata zraku na jednom oku alebo naopak dvojité videnie, kedy pacient vidí dva obrazy toho istého predmetu.
  • Zhoršenie artikulácie, vyslovovania slov alebo celková strata reči. Všímajte si napríklad zamieňanie hlások alebo slabík, ťažkosti s plynulým rozhovorom či ťažko zrozumiteľnú reč, hoci gramaticky a logicky správnou. Poruchy reči sprevádza aj takzvaná apraxia – neschopnosť realizovať bežné činnosti, ako je obliekanie, čistenie zubov alebo umývanie sa. 
  • Závraty, problém s rovnováhou. Poruchy rovnováhy, točenie hlavy a pocit neistoty v priestore, kedy potrebujete pomoc druhej osoby alebo pridržiavanie sa o stenu či nábytok, patria k častým príznakom mozgovej príhody. 
  • Silná bolesť hlavy bez zjavnej príčiny, prípadne náhle sa objavujúca a miznúca.
  • Zmeny nálady, myslenia, problémy s pamäťou

3) Buďme rýchli

Ak máte akékoľvek podozrenie, že váš stav sa vymyká bežnej norme, na nič nečakajte a okamžite konajte. Nesnažte sa ospravedlňovať svoje ťažkosti únavou, prepracovanosťou alebo „pokročilým vekom“. Keď spozorujete spomínané príznaky, ktoré ste u seba alebo druhej osoby dosiaľ nevideli, volajte bezodkladne záchrannú službu na čísle 155.

Pokiaľ sa dostanete do situácie, kedy ste podávateľom prvej pomoci pri podozrení na náhlu cievnu mozgovú príhodu vy, mali by ste sa vyvarovať núteniu pacienta k fyzickému pohybu (chôdza) alebo núkaniu tekutín  a potravy. V žiadnom prípade ho nenechávajte osamote ani mu nedovoľte zaspať. Neváhajte skontaktovať lekára ani v prípade, ak spomínané príznaky odrazu ustúpia  - môže ísť o varovnú predzvesť blížiaceho sa problému. Lekárovi veľmi pomôže čo najpresnejší popis situácie a času, kedy ste spozorovali prvé príznaky.

Dobrou správou je, že aj po prekonaní ťažkej mozgovej príhody sa pri včasnej a správnej terapii dokáže mozog reorganizovať a postupne začne opäť ovládať telo. „Pri cievnej mozgovej príhode hrá čas dôležitú úlohu, a to nielen pri zavolaní rýchlej zdravotnej služby, ale rovnako pri následnej rehabilitácii. Čím skôr pacient absolvuje intenzívnu neurorehabilitáciu, tým skôr môže začať fungovať samostatne a vrátiť sa do súkromného aj pracovného života,“  hovorí  PaedDr. Adelaida Fábianová, medicínska riaditeľka medzinárodného rehabilitačného centra ADELI v Piešťanoch, ktoré sa špecializuje na liečbu pacientov s neurologickými poruchami pohybu, napríklad aj po cievnej mozgovej príhode.

Napísať komentár

Uistite sa, že všetky požadované (*) polia ste vyplnili. HTML kód nie je povolený.