Aby slovo PREVENCIA nebolo len slovo

Žijeme čoraz rýchlejšie, doba je hektickejšia, nápory na ľudský organizmus spojené so stresom  sú obrovské,  rádovo rastú  závažné ochorenia, onkologické nevynímajúc a u stále mladších vekových skupín. 

O to zarážajúcejšie  je, že sa  ešte stále na Slovensku  akosi ľahostajne staviame k svojmu zdraviu a pri slove prevencia len veľakrát bezvýznamne mávneme rukou. A práve prevencia môže pri tak závažných ochoreniach, ako sú onkologické, veľmi výrazne ovplyvniť ich vznik, prípadne štádium, v ktorom môžu byť tieto ochorenia diagnostikované.

Rakovina hrubého čreva a konečníka (kolorektálny karcinóm - KRCa) je v Európe druhým najčastejším typom zhubného ochorenia a zároveň druhou najčastejšou príčinou úmrtí medzi onkologickými pacientmi. Jej výskyt stále rastie. A pritom je to typ rakoviny, ktorému sa dá v mnohých prípadoch predchádzať práve prevenciou, najmä zmenou životného štýlu a uplatňovaním preventívnych programov.  Napriek tomu, že máme k dispozícii efektívny, poisťovňou preplácaný skríningový test na okultne krvácanie v stolici, dostupné bezplatné preventívne skríningové kolonskopie, je  Slovensko celosvetovo na prvých priečkach vo výskyte a úmrtnosti na  nádory kolorekta. Tento jednoduchý, úplne bezbolestný test a pri jeho pozitivite nasledujúca kolonoskopia, môžu doslova zachrániť život, pretože umožňujú odhaliť rakovinu ešte skôr, ako skutočne prepukne. Má význam pre ľudí, ktorí nemajú žiadne príznaky ochorenia. Dokáže odhaliť tzv. okultné /skryté/, voľným okom neviditeľné krvácanie do stolice - prejav bezbolestne sa  vyvíjajúceho karcinómu.

Podľa dostupných údajov sa však oportúnneho skríningu, teda „preventívneho vyšetrenia na vlastné požiadanie“ zúčastňuje len približne 10% rizikovej populácie (občanov nad 50 rokov). „Skúsenosti z iných štátov potvrdzujú, že iba zvýšenie účasti tejto cieľovej populácie na skríningu nad 50% pomôže znižovať krivku úmrtnosti a počty obetí rakoviny hrubého čreva“ – informujú  jedným  dychom nielen náš šéf skríningu  primár MUDr. Rudolf Hrčka, CSc., vedúci skríningovej sekcie v Slovenskej gastroenterologickej spoločnosti, ale aj medzinárodný odborník na prevenciu profesor Stephan Haloran pri príležitosti štartu Európskeho mesiaca informovanosti o rakovine hrubého čreva v Bruseli. Prezidentka medzinárodnej skupiny Europacolon Jola Gore Both uviedla,  že základom úspechu v každom štáte je národný onkologicky plán a funkčný „pozývací“ skríning. 

Slovenskí lídri pacientskej advokácie, zakladatelia  Europacolonu a aliancie NIE RAKOVIINE Jana Pifflová Španková a Patrik Herman apelujú: „štát, ktorý neuskutočňuje prevenciu nemôže  tvrdiť, že robí všetko čo je v jeho silách pre záchranu svojich obyvateľov pred epidémiou zvanou Kolorektálny karcinóm.  Naše občianske združenie ich presadzuje už 11 rokov rozmanitými spôsobmi – komunikujeme s poisťovňami, lekármi, už s 8. ministrom zdravotníctva po sebe, motivujeme štát i verejnosť medializáciou, pomáhame  vzdelávaním  občanov aj lekárov, s názornou osvetou s nafukovacím hrubým črevom  sme prešli  hádam všetky mestá dedinky, chodíme na besedy k zamestnávateľom i do škôl. V rukách máme príbehy ľudí, ktorým skríning zachránil život,  a sami v našom združení sme  poskytli toto preventívne vyšetrenie  už  vyše 80 tisícom ľudí.

Stovky bezpríznakových pozitívnych nálezov sme zachytili, veľa ľudí zachránili, a už dlho čakáme, kedy  túto úlohu systémovo zrealizuje a vezme na svoje plecia štát.  Konečne až v roku 2017  vznikla Pracovná skupina MZ SR pre skríning, ktorej sme súčasťou. Cítime ústretovosť zo strany vedenia ministerstva a vďaka zanieteniu pána štátneho tajomníka Profesora Špánika, ktorý je onkológom jeho tímu, sa pomaly posúvame. Hotové sú odborné usmernenia,  pripravuje sa grant, no zdá sa že nie všetky strany  v súkolí štát - poskytovatelia zdr.starostlivosti – zdr. poisťovne – verejnosť, sú celkom pripravené. Rokujeme, lobujeme, vzdelávame, ďalej a  opatrne veríme, že sa snáď sa už priblížime k cieľu  a konečne  zastavíme tieto tragédie, ktoré v našej krajine napáchala rakovina hrubého čreva a ľahostajnosť.

Ako to s tou prevenciu pred onkologickými ochoreniami vlastne je?

Môžeme hovoriť o dvoch pre obyčajných ľudí významných druhoch prevencie. Prvá je primárna, pod ktorou rozumieme zdravý životný štýl, snahu o elimináciu rizikových faktorov ako je alkohol, fajčenie, sedavý spôsob života a najmä správne stravovanie. Druhou je sekundárna prevencia – pri rakovine hrubého čreva a konečníka je to vlastne  pravidelné využívanie preventívnych metód vedúcich k odhaleniu tzv. bezpríznakových, včasných štádií  a ich predštádií /polypy, adenómy, zápalové ložiská .../ ako aj skorých štádií tohto ochorenia.

Ako vidieť, primárnu prevenciu máme vo svojich rukách. Treba len trochu chcieť a nebyť ľahostajní k svojmu zdraviu a môžeme spoločne urobiť veľmi veľa. Lenže... to je náš veľký problém. Hýbať sa nám akosi nechce, „načo zdravú stravu, načo sa obmedzovať, keď aj tak zomrieme všetci a fajčenie? – koľko ľudí fajčí a nič im nie je“. To je len zopár názorov a odpovedí, s ktorými sa bežne stretávame u ľudí, keď s nimi chceme hovoriť o prevencii KRCA.

Ale, aby sme neboli nespravodliví. Už aj u nás rastie počet tých, ktorým záleží na svojom zdraví a starajú sa oň. Nuž, ale vo veľa prípadoch je to až potom, keď u nich prepukne choroba, alebo onkologické ochorenie postihne ich blízku osobu.  A TO MUSÍME ZMENIŤ. Premeňme slovo PREVENCIA na činy a aspoň raz urobme niečo pre svoje zdravie, pre svoj život a pokoj svojej rodiny.

Prpravili: Anna Chudíková, a Jana Pifflová Španková o.z. Europacolon Slovensko  a aliancie NIE RAKOVINE

Napísať komentár

Uistite sa, že všetky požadované (*) polia ste vyplnili. HTML kód nie je povolený.