Čo je mozgová príhoda?

Podľa údajov Národného centra zdravotníckych informácií v období 2013 - 2017 evidovali na Slovensku spolu 172 089 pacientov po prekonaní cievnej mozgovej príhody, pričom v roku 2017 ich pribudlo 35 793. 

mozog 19

Najmenší výskyt je v Bratislavskom kraji, spolu 8 991 pacientov za sledované obdobie, najviac pacientov naopak evidujú v Prešovskom – 40 231 pacientov a v Košickom kraji – 39 810 pacientov.* Cievna mozgová príhoda je  svojím spôsobom horšia ako srdcový infarkt. Navyše, mladý vek ani zdravý životný štýl nie sú pre NCMP žiadnou prekážkou, i keď sa práve ten považuje za najlepšiu prevenciu. V mnohých prípadoch si ľudia vytýčia ťažko dosiahnuteľný cieľ, čím sa ich motivácia a reálne očakávanie jeho naplnenia v krátkom čase stanú stresujúce. Správna a včasná liečba a neurorehabilitácia však dokážu postihnutému NCMP aj jeho najbližšiemu okoliu dať nádej na úspešný návrat do bežného súkromného aj pracovného života. Už od roku 1998 si 11. marca, pri príležitosti Európskeho dňa mozgu, pripomíname aj závažnosť náhlych cievnych mozgových príhod (NCMP) a dôležitosť prvých krokov po údere CMP.

Mozgová príhoda

Napriek tomu, že z celkovej hmotnosti človeka tvorí  mozog iba 2 %, na to, aby dokázal bezchybne fungovať, spotrebuje až 20 % kyslíka. Poškodenie mozgových buniek v dôsledku ich neokysličenia postihuje skoro 80 % pacientov. Vtedy hovoríme o Ischemickej forme NCMP. Druhým typom je hemoragická forma NCMP,  kedy krv vytečie z cievy v mozgu.  

Zaujímavým faktom je frekvencia výskytu NCMP v súvislosti s mozgovými hemisférami.Štyrikrát častejšie sa vyskytuje v ľavej mozgovej hemisfére, ktorá je dominantná u každého praváka. Ale keďže v ľudskom tele nie je nič „čierno-biele, jednoznačné“, tak táto hemisféra dominuje aj u 60 % ľavákov.

Ako hovorí PaedDr. Adelaida Fábianová, medicínska riaditeľka ADELI Medical Centra, medzinárodného rehabilitačného centra v Piešťanoch, ktoré rieši  neurologické poruchy pohybu aj u pacientov po cievnej mozgovej príhode, „prognóza NCMP  je priamo úmerná čo najskôr poskytnutej liečbe. Toto ochorenie vzniká akútne, preto je mimoriadne dôležité rozpoznať jeho varovné príznaky“,medzi ktoré patria aj:

-       Problémy s rečou, artikuláciou

-       Tŕpnutie akejkoľvek časti tela, prípadne jej znecitlivenie

-       Asymetria tváre (pokles ústneho kútika, očného viečka...)

-       Problémy s pamäťou (výpadky pamäte)

-       Zhoršená rovnováha a koordinácia pohybov

-       Silná bolesť hlavy

-       Problémy s očami a videním

Prevencia

„Vo všeobecnosti by sa mali ľudia v rámci preventívnych opatrení vyvarovať stresu, obmedziť konzumáciu alkoholu, mali by sa stravovať  optimálne s vyváženým pomerom potravín, zeleniny a ovocia.  Nemali by zabúdať ani na fyzickú aktivitu, cvičenie v rozsahu aspoň 30 minút denne. V prípade civilizačných a metabolických ochorení, akými sú napr. vysoký krvný tlak, diabetes či obezita, je nutná pravidelná návšteva lekára. V bežnom živote by človek mal mať reálne očakávania k dosiahnutiu vytýčených cieľov. V opačnom prípade je jeho hnacím motorom stres, ktorý je tieňový, ale dôležitý hráč vzniku mnohých ochorení,“ vysvetľuje PaedDr. Adelaida Fábianová z ADELI Medical centa.

Včasná liečba je kľúčová

Pri včasnej a správnej intervencii a komplexnom prístupe sa však aj pacient po NCMP môže vrátiť do bežného súkromného a pracovného života. Mozog sa vďaka svojej neuroplasticite, schopnosti vytvárať nové spojenia, dokáže s pomocou intenzívnej neurorehabilitácie reorganizovať a reštrukturalizovať neurónové funkcie siete pre obnovenie jednotlivých funkcií mozgu, motorických aj zmyslových.

Tím odborníkov v rehabilitačnom centre ADELI rieši neurologické poruchy pohybu u pacientov po mozgových príhodách či úrazoch mozgu a miechy, ale aj u pacientov s vrodenými indispozíciami komplexne. Spojením intenzívnej fyzioterapie, neurológie a logopédie, pri využití podpornej liečby elektroterapiou, masážami, hydroterapiou, či pobytom v hyperbarickej komore,  pracujú na zvrátení alebo aspoň zastavení zhoršovania zdravotného stavu pacientov vzniknutého nehybnosťou.

  

Rok

Evidované osoby podľa diagnózy a pohlavia v sledovanom období

Počet osôb

evidovaných k 31.12.

novodiagnostikovaných

muži

ženy

muži

ženy

2017

Subarachnoidálne krvácanie (I60.0-I60.9)

936

1 005

185

206

Hemoragie (krvácanie) (I61.0 - I62.9)

2 410

1 630

594

390

Mozgové ischémie (I63.0 - I64)

26 335

25 181

5 757

5 763

Oklúzia a stenóza mimolebkových tepien (I65.0-I65.9)

7 893

9 559

1 936

1 866

Oklúzia a stenóza mozgových tepien (I66.0-I66.9)

1 236

1 166

274

316

Iné cievne choroby mozgu (I67.0-I67.9)

13 980

22 003

3 315

4 861

z toho aneuryzmy

421

712

116

183

Cievne choroby mozgu pri chorobách zatriedených inde (I68.0-I68.8)

1 691

1 714

486

381

Neskoré následky cievnych mozgových chorôb (I69.0-I69.8)

28 279

26 264

4 477

4 303

Spolu

 

83 181

89 234

17 140

18 269

* Národné centrum zdravotníckych informácií, Evidované osoby podľa diagnózy a pohlavia v sledovanom období, zdroj neurologické ambulancie SR, 31.12.2017 

Kraj

Počet trvalo bývajúcich obyvateľov

% obyvateľov kraja na celkovom počte obyvateľov SR

Evidované osoby k 31.12.2017

% prípadov v kraji na celkovom počte prípadov SR

% prípadov na počte obyvateľov kraja

BA

650 838

11,96%

8 991

5,22%

1,38%

TT

562 372

10,33%

14 105

8,20%

2,51%

TN

587 364

10,79%

9 022

5,24%

1,54%

NR

678 692

12,47%

19 140

11,12%

2,82%

ZA

691 023

12,70%

16 546

9,61%

2,39%

BB

649 788

11,94%

24 244

14,09%

3,73%

PO

823 826

15,14%

40 231

23,38%

4,88%

KE

799 217

14,68%

39 810

23,13%

4,98%

Spolu

5 443 120

 

172 089

   

Napísať komentár

Uistite sa, že všetky požadované (*) polia ste vyplnili. HTML kód nie je povolený.