Výhody pripoistenia domáceho miláčika

Ste singl, bezdetný pár či rodina s deťmi a rozhodli ste sa pre domáce zvieratko, po zvážení všetkých pre a proti. Je úplne jedno, či je to mačka, pes, morské prasiatko či papagáj; máte nárok na ich poistenie, ktoré finančne pomôže pri poistnej udalosti.

dog cat 1200x750

Nikdy neviete čo sa môže stať. Či už pôjde o úraz alebo ochorenie, alebo váš pes uhryzne tretiu osobu, budú to nemalé finančné výdavky. Práve z týchto a ďalších dôvodov stojí za zamyslenie uvažovať o pripoistení domáceho zvieraťa.

Poistenie domácich zvierat – UNIQA poisťovňa

V rámci zariadenia domácnosti sú  poistením kryté  náklady spojené so zodpovednosťou za škodu, ktorú spôsobia malé domáce zvieratá (napr. mačka, papagáj, morské prasa, zajac, škrečok a pod.) tretej osobe okrem zodpovednosti z držby psa , ktorú je možné si pripoistiť. Poisťovňa takisto finančne pomôže, ak zviera uhynie následkom poistnej udalosti v domácnosti (požiar, vytopenie a pod.) a preplatí hodnotu domáceho miláčika v čase, keď nastala škoda.  Ak si klient pripoistí zodpovednosť z držby psa,  poisťovňa hradí škodu na zdraví alebo majetku, ktorú spôsobí pes tretej osobe, napr. uhryznutím.

Poistenie psa pre Raiffeisen banku:

V UNIQA poisťovni je možné uzatvoriť aj poistenie psa, ktoré pokrýva náklady na veterinárnu starostlivosť. Ide však o produkt určený výhrade pre klientov Raiffeisen banky.

Poistením sú kryté veterinárne náklady na ošetrenie psa počas choroby, úrazu, nákazy, pôrodných komplikácií a pod. Ošetrenie psa musí urobiť licencovaný veterinárny lekár.

Poistenie je možné dojednať pre  psov vo veku od 6 mesiacov do 8 rokov. Najvyšší vek psa pri vstupe do poistenia je 6 rokov. Poistenie automaticky končí uplynutím kalendárneho roku, v ktorom pes dovŕši ôsmy rok veku. V čase vzniku poistenia musí byť poistený pes zdravý a chovaný podľa všeobecných chovateľských zásad. Majiteľ psa musí dodržiavať ustanovenia Zákona o veterinárnej starostlivosti a súvisiacich predpisov. V čase vzniku poistenia a aj počas trvania poistenia musí mať pes platné očkovanie proti besnote, psinke, hepatitíde, parvoviróze a leptospirózam a musí byť najmenej dvakrát ročne účinne odčervený proti črevným parazitom. (Za platné očkovanie sa považuje očkovanie psa podľa doporučenej očkovacej schémy výrobcu použitej vakcíny. Očkovanie a aj odčervenia musia byť uvedené a potvrdené súkromným veterinárnym lekárom v Očkovacom preukaze alebo PET PASSPORTe psa).

Poistený pes musí byť jednoznačne identifikovaný prostredníctvom elektronického mikročípu alebo tetovania. Číslo mikročípu alebo tetovania musí byť uvedené v Očkovacom preukaze alebo PET PASSPORTe psa.

Limit poistného plnenia je 500 EUR za jedno poistné obdobie, ktorým je 1 rok. Klienti si môžu limit vyčerpať na jednu alebo viacero poistných udalostí. Z každého plnenia sa odpočíta spoluúčasť vo výške 25 EUR.

Napísať komentár

Uistite sa, že všetky požadované (*) polia ste vyplnili. HTML kód nie je povolený.