Florenťan Leonardo da Vinci

Ide o renesančného človeka s mnohými protichodnými vlastnosťami, ktorý zasiahol svojim umom a talentom všetky oblasti vtedajšieho života.


Leonardo sa narodil ako nemanželský syn 15. apríla 1452 vo florentskej republike, ktorá v tom období prežívala, ako aj ostatné metské štáty renesančného Talianska rozkvet. Nevlastný otec bol notárom a príslušnosťou patril k nižšej šľachte. Prvých päť rokov prežil len so svojou matkou, neskôr sa presťahoval do domu otca.

Renesančná doba  priniesla nové obchodné možnosti a kultúrne prostredie. Všestranný talent mladého Leonarda sa prejavil v maliarskej dielni univerzálneho umelca tých čias, Verrocchia.  Práve tam sa naučil základom všetkých možných remesiel. Osvojil si techniku modernej olejomaľby a iných umeleckých zručností. Ako dvadsaťročný sa stal majstrom vo svojom cechu s možnosťou založiť si vlastnú dielňu.  To mu ale nebránilo, aby aj naďalej spolupracoval so svojim majstrom.
 

Okrem maľby sa jeho záujmy upierali aj k rôznym vynálezom. Tie boli v tom období na hranici fantázie a zo súčasného pohľadu, nadčasové. Množstvo jeho návrhov a technických poznámok zasahovali do umenia a vedy. To, že mnohé z nich nedokázal zrealizovať, dnes už sú aktuálne. Dôkazom toho je návrh padáka s drevenou konštrukciou. Návrhu bola vytýkaná konštrukcia a  tvar. Spor o funkčnosť sa rozhodol ukončiť v roku 2000 Adrian Nichols. Podarilo sa mu vytvoriť funkčný Leonardov padák. Po doskoku Nichols  vyzdvihol plynulejší let padáku,  práve vďaka kontroverznej konštrukcii.

Ďalším vynálezom v poradí bola vzdušná skrutka. Tá našla svoje uplatnenie v roku 1940, kedy sa princíp „vzdušnej skrutky“ aplikoval pri fungovaní prvého vrtuľníka.

Napriek tomu, že bol pacifista, dokázal navrhnúť dokonalé vojenské stroje, ktoré podľa jeho presvedčenia; mali protivníka len zastrašiť. Bol autorom účinnej strelnej zbrane tzv. orgánového dela, ktoré bolo pripravené strieľať trikrát jedenásť striel za sebou. Princíp streľby bol predchodcom moderného guľometu. Vynašiel aj prototyp súčasného tanku s priestorom na strelné zbrane. Išlo o obrnený voz,  ktorý sa mal pohybovať pomocou ôsmich silných mužov, ktorí točili pákami. Jednotlivé páky však boli nefunkčne napojené a zostáva len nezodpovedanou otázkou, či to bola chyba z nedôslednosti, alebo skôr úmysel samotného autora.

Keď sa hovorí o Leonardovi  da Vinci, často príde na pretras aj jeho sexuálna orientácia. Florencia bola významným centrom mestskej republiky, ktorá sa za vlády významného rodu Medici stala kolískou renesancie a kultúrnym centrom severného Talianska. Po období temného stredoveku, dochádzalo  k uvoľneniu mravov, čo sa prejavilo aj v literatúre (Dekameron – Giovanni Boccacio) a v reálnom živote. Týkalo sa to aj homosexuality, ktorá bola považovaná za sodomiu a bola zakázaná. Ako je známe z historických prameňov, Florencia v tomto období bola povestná  týmto chovaním. Prejavilo sa to aj v nemeckých zemiach, kde si stotožnili slovo Florenťan za homosexuál. Leonard bol v 2. polovici 15. storočia obvinený  aj s ďalšími mužmi  zo sodomie, za čo mu hrozil trest smrti. Od trestu ho zachránil jeden z mužov, ktorý bol rodinne prepojený s Mediciovcami. O jeho orientácii môžu napovedať aj jeho kresby svojich učňov a odmietavý názor na samotný akt rozmnožovania, ktorý považoval za odporný. Ak by bol milovník typu Casanova, v tom prípade nemôže tento názor zdielať.

Na konci svojho života Leonardo zostrojil ako dar, pre francúzskeho kráľa Františka I. , mechanického samohybného leva. Bol to ďalší z jeho pokusov o zostrojenie „robota“, ktorému predchádzal samohybný rytier, vytvorený na objednávku pre milánskeho vojvodu do divadla.

Životná púť Leonarda da Vinci sa skončila na dvore jeho priateľa, francúzskeho kráľa Františka I. 2. mája 1519.


Najznámejšie diela, ktoré určite poznáte...

... Posledná večera je názov slávnej nástennej maľby na čelnej stene refektára Kostola Santa Maria delle Grazie v talianskom Miláne.

... Mona Líza alebo La Gioconda je obraz, ktorého vznik je datovaný približne do obdobia rokov 1503 – 1505.

.... Dáma s hranostajom je názov obrazu namaľovaný v rokoch 1483 – 1490.

... Okolo roku 1490 vytvoril do svojho náčrtníka štúdiu podľa ideálnych proporcií mužského tela, ktoré popísal vo svojej práci rímsky architekt Marcus Vitruvius Pollio. Štúdia nazývaná Homo Vitruvius (Vitruviánsky muž) je jedna z Leonardových najznámejších prác.

Napísať komentár

Uistite sa, že všetky požadované (*) polia ste vyplnili. HTML kód nie je povolený.