Dušičky

Podľa kresťanskej tradície navštevujú začiatkom novembra všetci kresťania na dušičky cintoríny, ktorý je sviatkom Všetkých verných zosnulých.

cintorin sviecky 17

Z histórie
Úcta k mŕtvym siaha na našom území až do pohanskej doby našich praslovanských predkov. Naši predkovia verili, že duše mŕtvych majú stále vplyv na svoj rod a preto si ich uctievali v tomto období darmi.

V neskoršom období, aby sa zamedzilo uctievaniu pohanských zvykov, zaviedol pápež Bonifác IV. - Slávnosť Všetkých svätých. Stalo sa tak v roku 608, keď rímsky chrám Pantheon zasvätil Panne Márii a všetkým svätým mučeníkom. Zároveň dal pohanské modly vyniesť z chrámu. Oficiálne nariadenie tohto sviatku presadil pápež Gregor III. v roku 731. Sviatok stanovil na 1.novembra. Približne o sto rokov neskôr sa tento zvyk rozšíril na celú cirkev. Zaslúžil sa o to pápež Gregor IV. Tento sviatok sa stal vďaka nemu základom pre dnešný sviatok mŕtvych.

Pamiatku Verných zosnulých zaviedol benediktínsky opát Odilo z Cluny. Ten v roku 998 nariadil večer 1. novembra vyzváňať a spievať žalmy za mŕtvych a na druhý deň slúžiť veľkú zádušnú omšu. Pôvodne v tento deň kláštory uctievali pamiatku významných členov svojho rádu.

Od 13 .storočia došlo k rozšíreniu tohto sviatku v celej západnej cirkvi. Tento sviatok začali oslavovať 2. alebo 3. novembra na pamiatku zomrelých duší v očistci. Východné cirkvi mali termín inokedy, ale najčastejšie 26. októbra. Anglikánska cirkev (16. storočie) tento sviatok síce zrušila, ale v rámci anglo-katolického hnutia bola pamiatka obnovená. Na Slovensku bolo zvykom na Dušičky obdarúvať chudobných ľudí a žobrákov jedlom, k starším zvykom patrí pálenie sviečok na hroboch na znak nesmrteľnosti duší a Božieho milosrdenstva.

Napísať komentár

Uistite sa, že všetky požadované (*) polia ste vyplnili. HTML kód nie je povolený.