Astrológia III.

Úlohou astrológie nie je, ako si väčšina ľudí myslí, predpovedať budúcnosť... Jej úlohou je poznávanie vnútornej podstaty človeka a jeho zdokonaľovanie.

Súčasní stúpenci astrológie sa delia do troch skupín:

- Prvá skupina zastáva názor, že súhvezdia majú svoj vlastný vplyv. 
- Druhá skupina hľadá pôvod v ľuďoch a v planétach vidí iba znaky kozmických rytmov, ktoré človek preberá pri svojom narodení. Podľa tejto skupiny hviezdy neriadia naše počínanie, iba ukazujú beh nášho života. 
- Tretia skupina hovorí o astrologických symboloch. Podľa nej sa psychické procesy odohrávané v človeku odrážajú na oblohe; a tak sa z dávno známych symbolov zvieratníka dajú vyčítať vlastnosti človeka a jeho správanie.

astrologia 0718

Základným postulátom astrológie je tvrdenie, že každá príčina má svoj následok - príčinou je konštelácia hviezd na oblohe pri narodení človeka a následkom je jeho osud. 
Exaktné vedy zatiaľ nedospeli k jednoznačnému vyjadreniu svojho vzťahu k astrológii... možno aj preto, že si nedovolia neakceptovať jednotlivé sférické vplyvy (aktivitu slnka, fázy mesiaca) na fyziologické a psychologické procesy v živote ľudí...

Praktická astrológia zaoberajúca sa zostavovaním horoskopov sa opiera o teóriu, že hviezdy sa v určitých okamihoch zoraďujú vo vzťahu k Zemi - presnejšie ku konkrétnemu miestu na nej. Preto je možné, že konštelácia hviezd zachytená v horoskope naozaj vypovedá o človeku. Treba pritom rozlišovať horoskopy platné pre väčšie množstvo ľudí a individuálne horoskopy opierajúce sa o presné údaje jednotlivca (presný čas a miesto narodenia). Individuálny horoskop by mal byť zrkadlom charakteru, sklonov, možností, ako aj hraníc a závislostí jednotlivca...
Keďže astrológovia sú presvedčení, že ľudské telo je akýmsi prijímačom vesmírnych síl, poznanie týchto vplyvov podľa nich umožňuje človeku, aby na sebe pracoval a "odvrátil" tak prípadné "osudové predurčenie".

Tip: Seriózny a schopný astrológ (ovládajúci vďaka dlhoročnej praxi umenie kombinácií a správneho výberu) vám určite neponúkne "veštby", ale "iba návod" na poznanie vlastnej podstaty; čo je zároveň poznanie cesty, ktorou sa treba uberať k svojmu sebazdokonaleniu.

Napísať komentár

Uistite sa, že všetky požadované (*) polia ste vyplnili. HTML kód nie je povolený.