Astrológia II.

Úlohou astrológie nie je, ako si väčšina ľudí myslí, predpovedať budúcnosť... Jej úlohou je poznávanie vnútornej podstaty človeka a jeho zdokonaľovanie.

nostradamus 12

V čase sťahovania národov vniesli "nový vietor" do západoeurópskeho myslenia, ktorému hrozilo ustrnutie v myšlienkových formách skostnatenej scholastiky (spájanie kresťanskej vierouky s aristotelovskou filozofiou), grécki učenci - v Európe sa začali podrobne študovať Aristotelove, Euklidove a Ptolemaiove diela o aritmetike, hudbe, geometrii, astronómii, astrológii... Následné obdobie renesancie uvoľnilo spôsob myslenia, pričom sa začali rozvíjať aj netradičné vedecké disciplíny - jednou z nich bola astrológia.

Najväčší rozkvet dosiahla európska astrológia v rokoch 1450 až 1650 - v danom čase bola prednášaná na európskych univerzitách ako vedný odbor. Veľký rozruch okolo astrológie vyvolal napríklad známy francúzsky astrológ a lekár (neskôr osobný lekár francúzskeho kráľa Karola IX.) Michel de Notredame - Nostradamus. 
Ľudia v tomto čase natoľko "fandili" astrológii, že celý svoj život vnímali ako podrobený vláde hviezd (dokonca aj svoje telo - každú jeho časť či orgán - spájali s konkrétnymi planétami a v ich postavení hľadali príčiny chorôb; zdravie teda záviselo od konštelácie hviezd na oblohe...).
Vplyv astrológie začalo oslabovať až dielo Mikuláša Kopernika a vynájdenie ďalekohľadu. No napriek pribúdajúcim poznatkom o vesmíre astrológia zostala váženou vedou.

Úpadok astrologickej vedy nastáva v 17. storočí a "dielo tejto skazy" završuje v 19. storočí vek osvietenstva. Obrat vo vývoji situácie nastáva v roku 1905 - v Nemecku - kedy Karl Brandler-Pracht vydáva prvú (obsiahlu) učebnicu astrológie; začínajú tiež vychádzať astrologické časopisy a vznikať astrologické spolky. 
V tretej ríši boli astrologické aktivity zakázané a veľká časť astrologickej literatúry zničená. V povojnovom Nemecku astrológia opäť ožila, no v duchu nového, kritického pohľadu, čo spôsobilo, že prestala byť vnímaná ako vedná disciplína.

Prívrženci modernej astrológie poukazujú na dôležitý fakt - astrológia obohacuje ľudské poznanie a slobodu vôle necháva nedotknutú. Ak si teda kladiete otázku, či treba hľadať budúcnosť vo hviezdach, zamyslite sa spolu s Williamom Shakespearom, ktorý tvrdí: "nie vinou hviezd, lež svojou vlastnou vinou sme... hviezdy na nás vyvíjajú nátlak, ale nie násilie..."

Napísať komentár

Uistite sa, že všetky požadované (*) polia ste vyplnili. HTML kód nie je povolený.