Astrológia I.

Úlohou astrológie nie je, ako si väčšina ľudí myslí, predpovedať budúcnosť... Jej úlohou je poznávanie vnútornej podstaty človeka a jeho zdokonaľovanie.

astrologia 0318

Astrológia má dlhú históriu - táto oblasť ľudského poznania vznikla približne štyritisíc rokov pred Kristom, v Mezopotámii. Odtiaľ sa rozšírila do Egypta, Grécka, Indie, Číny, Ríma... Pôvodne zahŕňala všetky oblasti ľudského života, ktorý ľudia vnímali ako jeden nedeliteľný celok závislý od pohybu hviezd, t.j. od bohov rozhodujúcich o osude sveta. Človek tak podvedome prenášal svoj vnútorný strach na hviezdy, pripisujúc im veľkú moc. Vďaka tomu vznikla mytológia hviezdnych obrazov s podobami skutočných aj imaginárnych zvierat...

V dejinách astrológie zohral dôležitú úlohu starý Babylon (obkolesený siedmymi múrmi vo farbe jednotlivých planét): jeho svetoznáma veža bola chrámom astrálneho náboženstva - jednotlivé miery a priestorové skutočnosti tu vychádzali z hviezdneho priestoru, pričom každý stupeň Babylonskej veže bol zasvätený niektorej z planét.

Keď po dlhom, trpezlivom pozorovaní oblohy ľudia postupne prenikli do tajomstva pohybu planét, zrodila sa astronómia. K jej vzniku prispeli Egypťania, Židia, Babylončania, Asýrčania, Peržania, Feničania, Gréci i Rimania trvalo sa zaoberajúci nebeskými telesami... Jedným z významných míľnikov astrologickej histórie bola helénska astrológia, ktorá dala svetu "bibliu astrológie" - dielo s názvom Nechepo-Petosiris (asi 150 rokov pred n. l.). Po nej prišla na svet uznávaná Ptolemaiova Tetrabiblos (2. storočie n. l.).

V ranom stredoveku sa astrológia rozšírila aj v germánskych oblastiach, a to vďaka Arabom, ktorí sem prinášali rôzne poznatky z východu. No aj Kelti a Slovania mali v tomto čase už pomerne rozsiahle vedomosti o pohybe nebeských telies, predovšetkým o pohybe Mesiaca a Slnka.

Napísať komentár

Uistite sa, že všetky požadované (*) polia ste vyplnili. HTML kód nie je povolený.