Jubileum Milana Sládka

Napísal TS Malá scena 28. február 2018

Uznávaný mím a pedagóg, profesor Milan Sládek (1938) oslavuje v roku 2018 úctyhodné životné jubileum svojím vystúpením na javisku divadla Malá scéna v Bratislave, na ktorom v rokoch 1962 až 1968 pôsobil ako umelec i ako učiteľ.

milan sladek 18

Jeho fenomenálny životný výkon predstavujúci viac ako päťdesiat autorských javiskových umeleckých diel uvádzaných vo viac ako päťdesiatich krajinách sveta, ocenený aj organizáciou UNESCO, sa stal inšpiráciou na organizovanie pravidelného, každoročného stretnutia tvorcov divadla dominantne založeného na iných výrazových prostriedkoch ako je hovorené slovo, MILAN SLÁDEK MIME FESTIVAL, ktorý sa bude konať každoročne v čase majstrových narodenín, na scéne, ktorá bola jeho prvým divadelným domovom.

Milan Sládek sa narodil 23. februára 1938 v Streženiciach. Je autorom, režisérom, pedagógom, divadelným manažérom, tvorcom masiek, umeleckým rezbárom, výrobcom bábok a maliarom.

Strednú umeleckopriemyselnú školu absolvoval v roku 1957 v Bratislave. Už počas štúdia rezbárstva sa u neho prejavil silný vzťah k herectvu. Tu aj predviedol svoje prvé pantomimické výstupy. Bol členom študentského divadla Univerzity Komenského. Prvé predstavenie VEČER PANTOMÍMY uviedol v Bratislave v roku 1958 Do roku 1960 študoval herectvo na Divadelnej fakulte VŠMU v Bratislave (1957 - 1958) a neskôr v Štúdiu D 34 v Prahe (1958 - 1961) pod vedením režiséra E. F. Buriana, ktorý bol v tom čase riaditeľom divadla.

Po ukončení vysokoškolského štúdia, prijal v roku 1959 Milan Sládek pozvanie do Divadla E. F. Buriana. Neskôr, v tom istom roku, spolu s Eduardom Žlábkom, sólistom a choreografom Štúdia D34, založili vlastný pantomimický súbor. 11. marca 1960 Milan Sládek po prvýkrát predstavil postavu, ktorú nazval „Kefka“. Od roku 1961 začal slovenský mím pôsobiť aj v Slovenskom národnom divadle(SND) v Bratislave. Od roku 1962 do roku 1968 pôsobili aj so svojím súborom na javisku Malej scény SND. Vznikli tu a uvádzané boli inscenácie HRČA, ÚNOS DO TICHA (1963), SÓLOVÉ PANTOMÍMY (1965), KOMÉDIA O BOHATCI A LAZAROVI (1966), KOMÉDIA O TOBIÁŠOVI, STARINÁR (1967) a so študentami VŠMU aj inscenácia ZO ŽIVOTA HMYZU. V tom istom období sa pantomimický súbor začal prezentovať aj v zahraničí. Dodnes hral Milan Sládek vo viac ako 50 krajinách sveta. V roku 1968 sa z míma stal riaditeľom Divadelného štúdia Bratislava. Na jeho dosky priviedol tri súbory – dramatický, kabaretný a pantomimický, ktoré spolu fungovali až do 21. augusta a do začiatku "konsolidačného procesu". Divadelné štúdio bolo z rozhodnutia mocenských orgánov okupovaného štátu zatvorené a Milan Sládek musel svoju rodnú krajinu opustiť.
Dva roky žil vo Švédsku a neskôr sa presťahoval do Kolína nad Rýnom v Nemecku. Nasledovali viaceré medzinárodné vystúpenia a súbor Compagnie Sladek sa stal jednou z medzinárodne najznámejších a najuznávanejších pantomimických skupín v Európe a získal obrovskú popularitu vo svojom novom domovskom meste v Kolíne nad Rýnom. Tu pôsobil Milan Sládek v rokoch 1970 - 1990. 28. mája 1974 otvoril Milan Sládek v Kolíne Divadlo Kefka (Theater Kefka), kde rozvíjal vlastnú divadelnú poetiku. Bola to v tých časoch jediná stála pantomimická scéna v Západnej Európe. Na repertoári divadla bolo 45 vlastných, autorských inscenácií a ponúkalo množstvo zahraničných, hosťujúcich predstavení. V krátkom čase sa Divadlo Kefka stalo jedným z najzvučnejších centier medzinárodnej pantomimickej scény. Z iniciatívy Milana Sládka sa uskutočnil v roku 1976 Prvý medzinárodný festival pantomimického umenia Gaukler (nemecké pomenovanie stredovekého pouličného umelca, po česky kejklíř). Jedenásť ročníkov festivalu organizovalo Divadlo Kefka spolu s mestom Kolín. Od roku 1979 do roku 2004 veľmi úzko a intenzívne spolupracoval s nemeckým kultúrnym Goethe Inštitútom. V rokoch 1987 - 1992 pôsobil Milan Sládek ako profesor pantomímy na Folkwang-Hochschule v Essene.

Po návrate do vlasti na začiatku deväťdesiatych rokov minulého storočia sa Milan Sládek usiloval realizovať svoj celoživotný sen - stále profesionálne divadlo s medzinárodným rozmerom na Slovensku. Nasledujúcich desať rokov bol iniciátorom rekonštrukcie historickej budovy, riaditeľom, autorom a režisérom inscenácií Divadla Aréna v Bratislave, kde od roku 1996 každý rok organizoval Medzinárodný festival pantomimického umenia Kaukliar, ktorý bol výsledkom procesu transformácie Arény na Medzinárodný inštitút pohybového divadla. V roku 2002 sa Milan Sládek vrátil späť do Nemecka a Kolín nad Rýnom sa znova stal základňou pre jeho umeleckú tvorbu.

Odvtedy Milan Sládek vytvoril po celej Európe a v Ázii, kde pravidelne pôsobí ako pedagóg, autor a režisér, množstvo nových, výnimočných javiskových umeleckých diel, ktoré získali mnohé prestížne ocenenia na rôznych fórach. Sám umelec je okrem iného nositeľom významných štátnych vyznamenaní Slovenskej republiky i Spolkovej republiky Nemecko, ktorých je občanom a jeho celoživotná tvorba bola odmenená prestížnou európskou cenou TREBBIA v roku 2016.

 O festivale na Malej scéne

Festival bude nesúťažnou prehliadkou profesionálnej umeleckej tvorby autorského divadla domácich a zahraničných tvorcov. Jeho zmyslom je umožniť slovenským dramatickým umelcom, pedagógom a študentom umenia i širokej verejnosti nahliadnuť do širokého spektra tvorby divadelného druhu pantomíma a konfrontovať výsledky práce slovenských tvorcov so zahraničnými umelcami. Festival bude zameraný predovšetkým na prezentáciu divadelných inscenácií pre dospelého diváka, predstaví aktuálnu sólovú i skupinovú formu pantomímy (klaunérie, či iného neverbálneho druhu hereckého javiskového prejavu), ponúkne inšpiratívne profesionálne inscenácie určené mládeži a deťom, pre odbornú i laickú verejnosť usporiada sériu vzdelávacích kurzov - workshopov s uznávanými pedagógmi v oblasti tvorby neverbálneho divadla, zakončenú verejnou prezentáciou - work in progress result, a aj odbornú, medzinárodnú konferenciu na aktuálne témy vývoja divadelného druhu pantomíma.

Festival bude pravidelne uvádzať najkvalitnejšie, profesionálne javiskové diela slovenských autorov a pozývať tvorcov zo všetkých piatich kontinentov sveta. Viac informácií o predstaveniach a workoshopov - tvorivých postupov Milana Sládka nájdete na www.malascena.sk.

Napísať komentár

Uistite sa, že všetky požadované (*) polia ste vyplnili. HTML kód nie je povolený.