Viete, čo znamenajú ...

... geoglyfy a kde všade na svete sa nachádzajú? Sú to záhadné obrazce, ktoré sa vyskytujú v tvare siluet alebo liniek na našej zemi. Najznámejšie z nich sa nachádzajú na planine Nazca v Peru.

Predpokladá sa, že tieto obrazce vznikali pravdepodobne odstránením 10 - až 20 centimetrovej vrstvy hornej púštnej hliny, čím sa odkryl bledší, kamenistý podklad. Práve preto názov geoglyfy. Termín je odvodený z gréckeho slova GEO - zem a GLPYH - rytina. Linky vytvárajú obrazce a medzi najstaršie zobrazenia patria rôzne špirály. Neskôr staré kultúry začali zobrazovať siluety zvierat (opica, kolibrík, pavúk), rastlín a postáv( astronaut). Zaujímavé je, že väčšina zo siluet je vytvorená jedným ťahom. Najdlhšia silueta je obrazec jašterice, ktorá meria 180 metrov. Za posledné geoglyfy sa považujú geometrické útvary liniek (štvoruholníky, trojuholníky,čiary), ktoré prekrývajú spomínané siluety.

Na náhornej plošine v Nazce sa nachádza celkom tristo geoglyfov. O ich pravom význame sa dodnes vedú diskusie. V roku 1985 prišiel archeológ Johan Reinhard s teóriou, že obrazce máli náboženský význam, pred ním nemecká archeologička Maria Reiche vyjadrila názor, že išlo o kalendár. Svoju teóriu predložili aj stúpenci mimozemských civilizácií, ktorí sú presvedčení, že línie slúžili ako pristávacie plochy pre mimozemské lietajúce plavidlá.

Z ďalekého Peru sa prenesieme bližšie do Európy na Britské ostrovy do mesta Dorset. Poznáme ho pod názvom „nemravný obor“, ktorý je vysoký 55 metrov. Geoglyf postavy zobrazuje falický symbol plodnosti, ktorý nie je ojedinelý a nachádzame ho v rôznych kultúrach. Podľa legendy mal prinášať plodnosť obyvateľom vo svojom okolí a predovšetkým tým, ktorí praktizujú styk na jeho stoporenom úde. Táto legenda prežila do dnešných dní a mnohé z párov ju chodia do mesta uskutočňovať.

Vyhľadávanou turistickou atrakciou sú tzv. diabolské labyrinty, ktoré sa nachádzajú na mnohých európskych miestach v Nemecku, Švédsku a predovšetkým v Anglicku. Labyrinty sú známe už zo staroveku a stále sa vedú polemiky o ich význame a pôvode. Nájdete ich na kopcoch, vo vzdialenom vnútrozemí či v horách.

Na rozdiel od klasických geolyfov, najznámejších obrazec hada v Ohiu (Effigy Mounds), nevznikol odstránením vrchnej vrstvy, ale naopak jej navŕšením. Obopína elipsovitý pahorok , ktorý meria 37 metrov a samotný had má dĺžku 405 metrov a šírku od 30 až po 100 centimetrov. Teórie na jeho vznik a významu sa rôznia. Miesto môže byť pozostatkom pohrebného svätostánku alebo ide o typ posvätného labyrintu.

Energetické centrum Ayamarských indiánov predstavuje sieť priamok na planinách, ktoré patria Bolívii. Ide o líniu kamenných svätýň, ktoré prakticky nemajú žiaden infraštrukturálny význam. Niektorí historici zastávajú názor, že na línii svätýň sa vykonávali špeciálne náboženské rituály, iní sú presvedčení, že išlo o staroveké pohrebiská. Tí čo navštívili túto lokalitu tvrdia, že vyžaruje silnú energiu, a preto sa o nej právom hovorí, ako o energetickom centre.

Napísať komentár

Uistite sa, že všetky požadované (*) polia ste vyplnili. HTML kód nie je povolený.