Tip na výlet - historický zážitok v kombinácii s cykloturistikou

Letné počasie nám stále praje, prečo ho nevyužiť na príjemnú návštevu renesančnej architektúry východného Slovenska, ktorú zaiste predstavuje kaštieľ Strážky a renesančná zvonica v miestnej časti Spišskej Belej. Po návšteve historických pamiatok cyklisti môžu pokračovať v objavovaní Belianskej cyklotrasy.

Belianska cyklotrasa 

Cyklotrasa v Spišskej Belej začína pri Belianskom rybníku za mestom a meria v dĺžke 9 km.  Pozdĺž cesty č. I/67  sa s ňou dostanete do Tatranskej kotliny k zastávke Čarda. Rodiny s deťmi potešia štyri odpočívadla s prístreškom, stolíkmi a stoličkami na načerpanie ďalších síl. Na odpočívadlách sú aj dôležité informácie, ktoré nájdete na mapách regiónu. Cykloturistický chodník je dostatočne široký a celoasfaltový, preto cestou môžete stretnúť aj korčuliarov.

Kaštieľ Strážky, Spišská Belá

Patrí právom medzi skvosty renesančnej architektúry na Slovensku a s neskorogotickým Kostolom sv. Anny a renesančnou zvonicou tvoria národnú kultúrnu pamiatku. Z historických prameňov sa dozvedáme, že bol postavený na gotických základoch pôvodného hradu, ktorý vznikol na rozvalinách kláštora templárov. Za prestavbu gotického hradu na renesančný kaštieľ, vďačíme významnému šľachtickému rodu Horváth-Stansith z Chorvátska.

Medzi dôležité míľniky prestavby patrí založenie humanistickej školy Gregorom Horváth-Stansith v roku 1588 a prestavba v rokoch 1618 až 1628 do dnešnej podoby. V roku 1708 zhorelo štvrté krídlo kaštieľa, čím vznikol typický štvorcový pôdorys s vnútorným nádvorím. V druhej polovici 19. Storočia (1862) sa do kaštieľa nasťahoval barón Eduard Mednyánszky, otec významného maliara Ladislava Mednyánszkého, ktorého krajinárske maľby sa vyznačujú melanchóliou či nostalgiou a majstrovským zachytením svetla. Jeho obrazy krajinky aj portréty, si môžete pozrieť vo výstavnej sieni kaštieľa. Okrem toho sa v kaštieli nachádza stála expozícia, portrétna tvorba na Spiši, vzácna historická knižnica a mobiliár zámku.  

Anglický park z 19. storočia, ktorý je súčasťou kaštieľa je stvorený na prechádzky a oddych. V súčasnosti je v parku nainštalovaná expozícia plastiky. U nás vznikali anglické parky ako súčasť kaštieľov i kúrií a mali predovšetkým reprezentatívnu, okrasnú a oddychovú funkciu. Pôvodne neboli určené pre širšiu verejnosť, dnes plnia oddychovú a estetickú funkciu pre návštevníkov historických budov a komplexov

Renesančná zvonica v Strážkach

Neúplná ornamentálna výzdoba na zvonici je vyhotovená v typickej renesančnej technike sgrafita. Štvorcový pôdorys zvonice vznikol približne na prelome 16. a 17. storočia. Ornamenty sgrafita signoval iniciálami majster na južnej strane zvonice v roku 1629. Zvonica sa nachádza v areáli kostola sv. Anny a staviteľom bol Ulrich Meterer. Viac informácií na www.spisskabela.sk

Zdroj: spisskabela.sk, Dajama

Napísať komentár

Uistite sa, že všetky požadované (*) polia ste vyplnili. HTML kód nie je povolený.