Tip na výlet

Napísal Severovýchod.sk 10. júl 2018

Prázdniny sú ideálnym časom na rodinný výlet. Navštívte Kaštieľ - tradičné kamenné múzeum a jediný živý archeopark na Slovensku - Hanušovcicah n. Topľou. Zažijete tam urfčite jedinečné a originálne zážitky.

Vlastivedné múzeum sídli v nádhernom barokovom kaštieli z v prvej polovice 18. storočia. Kaštieľ kedysi patril významnému uhorskému rodu Dessewffy. Ku kaštieľu patrí rozsiahly park, pôvodne okrasná záhrada s pravidelným členením. V múzeu môžete vidieť cenné zbierky z prírody a histórie regiónu. Expozície zoznamujú návštevníkov s históriou od geologického obdobia druhohôr, vrátane ukážok unikátnych skamenelín morských živočíchov. Súčasné geologické obdobie štvrtohory prezentuje flóru a faunu lesov a pririečnych nív. Samostatné časti sú venované náboženským dejinám, remeselnej činnosti a napokon vojenským dejinám zavŕšeným dvoma svetovými vojnami v 20. storočí.

Expozícia dobovo zariadených interiérov ponúka prehliadku troch miestností zariadených ako šľachtický salón z konca 19. storočia, meštiansku obývaciu izbu zo začiatku 20. storočia a spálňu z polovice 20. storočia. Pre organizované skupiny je možné k prehliadke si objednať poldeň v múzeu – prácu v dielni starých remesiel (tkanie, výroba keramiky v ruke a na hrnčiarskom kruhu).

hanusovce1

ZDROJ: Vlastivedné múzeum v Hanušovciach nad Topľou

Archeopark Živá archeológia v areáli kaštieľa poskytuje jedinečné poznanie dávnych dejín - originálnou formou vlastného zážitku. Päť obydlí predstavuje päť období od praveku do včasného stredoveku (paleolit, neolit, doba bronzová, doba laténska a slovanské obdobie), takže prehliadkou archeoparku prejdete asi 30 000 rokov v čase. Paleoloitický objekt je podľa nálezu z Tibavy, chata z mladšej doby kamennej je replikou nálezu z Košíc, obydlie z mladšej doby bronzovej kopíruje pôdorys domu z Nižného Hrušova, keltský objekt má predlohu na lokalite Zemplín z mladšej doby železnej a slovanský zrubový dom je postavený podľa čiastočne zachyteného pôdorysu objektu zo Skrabského.

Tušíte, ako reže paleolitický nôž? Viete, aká je ťažká sekera z neolitu? Myslíte, že udržíte štít z doby bronzovej? Nameliete múku na keltskom mlynčeku? Vylúdite tóny na hudobných nástrojoch? V archeoparku je zakázaný výraz: nedotýkajte sa! Naopak, je to interaktívny priestor, priestor pre kreativitu návštevníka - tak, aby si odniesol zážitok dotyku s minulosťou.

hanusovce2

Viac: www.muzeumhanusovce.sk

Napísať komentár

Uistite sa, že všetky požadované (*) polia ste vyplnili. HTML kód nie je povolený.