Strastiplná cesta vody

Ak si neviete predstaviť život na zemi, tak určite je to kvôli vode, ktorá je pre život základom. Bez pitnej vody by sme prežili len pár dní. Napriek tomu si ju mnohí nevážia. 17. jún je dňom, kedy by si mal jej nevyhnutnosť pre život pripomenúť každý z nás.

sahara 1200x800

Ide o Svetový deň boja proti rozširovaniu púští a sucha. Pripomeňte si spolu s nami, odkiaľ sa berie voda.  

Slaná vs sladká voda je v ťažkom nepomere. Voda sa v prírode za bežných okolností nevyskytuje v čistej forme, teda len ako zlúčenina vodíka a kyslíka. Morská voda, ktorá tvorí asi 97 % všetkej vody na zemi, je slaná a obsahuje priemerne 35 gramov solí v jednom litri – predovšetkým chlorid sodný, chlorid horečnatý, síran horečnatý, síran vápenatý, síran draselný a iné. Povrchová a podzemná voda sú označované ako sladké a majú výrazne menší obsah rozpustených látok. Sladká voda tvorí len nepatrnú časť hydrosféry, asi 3 %, z toho takmer 70 % tejto vody je viazaná v ľadovcoch. Ďalších 30 % tvorí podzemná voda a len necelé percento predstavuje povrchová a atmosférická voda.

Vodu si nevážime

V celom západnom svete ju berieme ako samozrejmosť. Stačí predsa len otočiť kohútik a tečie. Pritom viac ako polovica svetových riek je znečistená. Dôsledky tohto znečistenia sú zmeny chemického zloženia vody, biologických a fyzikálnych vlastností a negatívny dopad na ľudský organizmus. Intenzívna lodná doprava, znečisťovanie vôd a rybolov má za následky vyhynutie vodných živočíchov. Problémy s pitnou vodou sa riešia neustále. Alarmujúce je, že asi 1,5 miliardy ľudí nemá prístup k bezpečnej vode.

Cesta podzemnej vody

Podzemná voda je zvyčajne čistá a pitná, pretože prechádza jemnými pórmi hornín, napr. pieskovcov, ktoré filtrujú nečistoty. Avšak prvoradým prostredím, v ktorom sa vsiaknutá zrážková voda zbavuje nečistôt, je pomerne slabá vrstva priepustných zemín, tvoriaca povrch, oživená mikroorganizmami a koreňmi rastlín. Táto oživená vrstva zasahuje väčšinou len málo metrov pod zem. Jej funkcia je v rámci kolobehu vôd nenahraditeľná. K doplňovaniu zásob podzemnej vody dochádza infiltráciou zrážkových vôd do zvetralinového plášťa, prakticky na celej ploche územia. Infiltrované vody potom postupujú gravitáciou dole. Hydrogeológ RNDr. Vojtěch Kněžek vysvetľuje: „Zásoby podzemnej vody si však nepredstavujte ako nejaké nádrže pod zemou, teda podzemné priestory vyplnené vodou, či podzemné jazerá. Voda je tu zhromažďovaná v puklinách horninového masívu, ktoré sú väčšinou veľmi drobné až vlasové, ktorých je nesmierne množstvo. Nemožno rozprávať ani o „križovaní prameňov“, ako pri svojej činnosti často používajú prútikári, voda pod zemou sa v žiadnom prípade nevyskytuje v nejakých potrubiach, ktoré sa niekde krížia.“

Obsah minerálnych látok

Povrchová voda má okolo 100 mg/l minerálnych látok. Môže mať však aj viac. Podzemné vody majú rozdielny obsah rozpustených látok podľa toho, akými horninami pretekajú. Bežne mávajú okolo 300 – 500 mg/l. Zvláštnou skupinou podzemných vôd sú minerálne vody (v odbornom slova zmysle, nie podľa obchodného označenia), ktorých mineralizácia je väčšia než 1 000 mg/l. V okolí takýchto prameňov vyrastajú kúpeľné mestá. Tvrdosť či mäkkosť vody závisí od charakteru hornín, ktorými voda preteká. „Vápenaté horniny, prevažne sedimenty, dodávajú vode tvrdosť, vyvreté a metamorfované (žulového a rulového charakteru) obsahujú spravidla mäkkú vodu. Tvrdosť vody sa riadi množstvom vápnika a horčíka obsiahnutého vo vode. Zo zdravotného hľadiska je optimálna koncentrácia 2 – 3,5 mmol/l,“ dodáva RNDr. Vojtěch Kněžek.

Rozdiely v balených vodách

Rovnako, ako je rozdielna kvalita podzemnej vody, je rozdielna aj akosť balených vôd, ktoré si môžete kúpiť na našom trhu. Aj tu platí, že vyššia cena určuje úroveň kvality. Môžete dostať vodu veľmi kvalitnú, zodpovedajúcu svojmu názvu "voda pramenitá" alebo "voda minerálna". Pre ľudský organizmus je najlepšia voda priamo z lona prírody. Neobsahuje žiadne prvky a zlúčeniny a neprešla žiadnou chemickou úpravou. Je to „živá“ voda, teda pramenitá voda z podzemného prameňa. „Niektoré pramene sa rôzne filtrujú, zbavujú sa síry, mangánu, arzénu či železa a ožarujú sa (to platí i pre minerálne vody), aby sa vyhovelo prísnym kritériám a limitom stanovujúcim obsah dusičnanov a organických látok. Tu je rovnako dobré venovať pozornosť výberu, pretože tie skutočne najkvalitnejšie prírodné vody sú „živé“ a nepotrebujú vôbec žiadnu úpravu,“ poznamenal riaditeľ Toma Natura Pavel Vacek. Pri kúpe vody si vždy dôkladne prečítajte údaje na etikete. Pokiaľ nie je jasne uvedený zdroj vody a spôsob úpravy, radšej ju ani nekupujte.

Napísať komentár

Uistite sa, že všetky požadované (*) polia ste vyplnili. HTML kód nie je povolený.