Firemný večierok

Vianoce a Nový rok sú dôvodom na usporiadanie podnikového večierka. Ak má byť vydarený, treba myslieť na každý detail. Ako každá spoločenská akcia, aj podnikový večierok podlieha určitým pravidlám:

christmas_party18

- Či už ste organizujúci zamestnávateľ alebo spoluorganizujúci zamestnanec, treba vedieť, že prvý dobrý dojem urobia individuálne pozvánky (ktoré stručne oboznámia s programom a naznačia tiež výber oblečenia). Kolektívna pozvánka na oznamovacej tabuli či pozvánka ústnym podaním už vopred znižujú úroveň pripravovaného stretnutia.

- Úspech večierka bude závisieť nielen od kvality jedla, nápojov a výberu hudby, ale aj od navodenej atmosféry, ktorú bude vytvárať výzdoba, spoločenské oblečenie zúčastnených, možnosť pozvať si partnera a pod.

- Oficiálny začiatok večierka by mal byť cca 15 minút po hodine stanovenej na pozvánke. Každý večierok sa začína uvítaním hostí (organizátorom alebo povereným zástupcom) a podávaním aperitívu. Uvítací príhovor musí byť stručný a srdečný - stačí úprimné poďakovanie za účasť na večierku, za dobre vykonávanú prácu a zaželanie dobrej zábavy.

- Pri počte do 50 hostí sa odporúča posedenie pri spoločnom stole, pri vyššom počte hostí je vhodnejšia recepčná forma občerstvenia. V každom prípade treba zabezpečiť pozornú, profesionálnu obsluhu, ktorá môže celkový dojem z večierka výrazne zlepšiť.

- Milým prekvapením podnikového večierka býva krátky kultúrny program, ktorý nevťahuje do deja účastníkov stretnutia, ale ponúka umelecký zážitok.

- Dobrý dojem z podnikovej akcie umocní aj drobný, tématicky vhodný darček, ktorý je odovzdávaný ku koncu večierka.

Napísať komentár

Uistite sa, že všetky požadované (*) polia ste vyplnili. HTML kód nie je povolený.