Veľkonočný test

Veľká noc je tu a témou dňa sa stávajú veľkonočné plány: športovať, relaxovať alebo začleniť do programu rodinné návštevy a veľkonočné zvyky?

1. Móda je otázkou...
a) ...štýlu. (4 body)
b) ...nálady. (6 bodov)
c) ...konkrétnej príležitosti. (0 bodov)

2. Odcestovali by ste kvôli kariére na rok do zahraničia?
a) Okamžite. (6 bodov)
b) Možno. (3 body)
d) Nie. (0 bodov)

3. Čo pre vás znamenajú staré zvyky?
a) Sú veľmi dôležité. (2 body)
b) Mali by sa dodržiavať. (0 bodov)
d) Neznášam ich. (6 bodov)

4. Čo vás napadne pod pojmom rodina?
a) Je to najoptimálnejšia forma spolužitia. (0 bodov)
b) Rodina rovná sa povinnosť. (6 bodov)
c) Kde inde by mal človek hľadať pocit spolupatričnosti? (3 body)

5. Svadba je podľa vás...
a) ...formálna záležitosť. (6 bodov)
b) ...prejav viery v partnerský zväzok. (0 bodov)
c) ...praktická vec. (3 body)

6. Cirkevný sobáš je podľa vás...
a) ...otrasný prežitok. (6 bodov)
b) ...vec názoru. (3 body)
c) ...zmysluplné spojenie ľudského zväzku a významu kostola. (0 bodov)

7. Možno podľa vás milovať dvoch partnerov súčasne?
a) Prečo nie? (6 bodov)
b) Nie. (0 bodov)
c) Neviem. (3 body)

8. Čo si myslíte o zjednotenej Európe?
a) Ľudia sa len nanovo premiešajú... (0 bodov)
b) Výhodné pre silných... (3 body)
c) Nové možnosti, logický vývoj... (6 bodov)

HODNOTENIE:

do 12 bodov - Ste tak konzervatívne založená, že sa z vás stáva až spiatočníčka. Možno je to vplyv výchovy, možno je príčinou vaša labilná osobnosť a možno málo tvorivá povaha... Bojíte sa všetkých zmien s takou intenzitou, akoby by boli namierené priamo proti vám. Uvoľnite sa a zamyslite sa nad svojimi postojmi. Keby boli všetci ako vy, žijeme do dnešného dňa v jaskyniach a obhrýzame korienky. Aj tradície musel niekto založiť a celkom na začiatku boli inováciou predchádzajúceho stavu. Majte teda tradície v úcte, ale prestaňte lipnúť na prežitkoch.

13 až 32 bodov - Váš vzťah k tradíciám sa dá označiť ako zdravý. Viete, že zvyky a overené hodnoty ukotvujú v realite a chvíľami ukazujú smer, dokážete však identifikovať prežitky a byť tolerantná k tým, ktorým tradície z rôznych príčin veľa nehovoria. Necítite potrebu vnucovať okoliu svoje postoje a inovačné tendencie chápete ako prirodzenú súčasť života.

33 bodov a viac - Prejavujete k tradíciám taký odpor, až to vyvoláva podozrenie... Nie je to sebaštylizácia? Možno by vás mali vystreliť na mesiac - tam budete bez akýchkoľvek tradícií. Byť totiž súčasťou nejakej kultúry a zároveň odmietať všetky tradície, nie je dosť dobre možné... Pokiaľ nepatríte do kategórie svetom uznávaných géniov, ktorým výstrednosti naočkovala príroda, pravdepodobne ani netušíte, čo to tie tradície vlastne sú!

Napísať komentár

Uistite sa, že všetky požadované (*) polia ste vyplnili. HTML kód nie je povolený.