Pravoslávna Veľká noc

Kresťania v období veľkej noci oslavujú vzkriesenie Ježiša Krista a je to pre nich jeden z najväčších kresťanských sviatkov.Pravoslávni kresťania považujú veľkonočné sviatky za najvýznamnejšie sviatky v roku.

Na rozdiel od katolíckej Veľkej noci, pravoslávne veľkonočné sviatky sú posunuté, približne o týždeň. Dátum sa stanovuje podľa juliánskeho kalendára a veľký dôraz sa kladie na to, aby sa Veľká noc konala po židovskom sviatku Pesach alebo zároveň s ním.

Pôstne obdobie

Pravoslávni veriaci nazývajú sviatok Veľkej noci Pascha. V pravoslávnom kalendári sú štyri pôstne obdobia pred sv. Paschou a v období pôstu dodržiavajú prísny pôst, ktorý trvá 40 dní. Pravoslávni majú viac druhov pôstu, jedným z nich je obmedzenie jedla na jedenkrát či dvakrát denne, obmedzenie mäsa či mliečnych výrobkov a vajec. Okrem jedla, sa vyžaduje pôst u manželských párov – tzv. sexuálny pôst. Pôst slúži k telesnej očiste a modlitby k duchovnej očiste.

Veľkopôstne obdobie zahŕňa tri významné nedele. Prvá nedeľa veľkého pôstneho obdobia sa volá Víťazstvo pravoslávia a je oslavou pravoslávnej cirkvi. Tretia nedeľa sa nazýva Nedeľa uctievania sv. kríža a šiesta nedeľu volajú Kvetnou nedeľou. Počas Kvetnej nedele sa svätia ratolesti, ktoré symbolizujú príchod Ježiša do Jeruzalema.

Veľký svätý týždeň

Kvetnou nedeľou začína veľký týždeň do veľkonočnej nedele. V chrámoch sa počas bohoslužieb spomína na utrpenie Krista. 

Na Veľkú stredu sa predovšetkým upratuje a tradícia hovorí, že by sa ľudia v tento deň nemali mračiť, pretože sa budú mračiť každú stredu do ďalšej veľkej noci. Bohoslužba na Veľký štvrtok si pripomína Ježišovu poslednú večeru s apoštolmi a modlitbu v Getsemanskej záhrade. V tento deň je prísny pôst a je povolené konzumovať len zeleninu. Veľký piatok je významný sviatok všetkých kresťanov. Pripomínajú si súd, smrť a pochovanie Ježiša Krista. 

Veľká sobota. Večer v tento deň sa čítajú Skutky apoštolské pri Božom hrobe. Pred polnocou sa koná polnočná omša. Je to oslava vzkriesenia Pána. Doprevádza ju slávnostný cirkevný sprievod s procesným krížom, sviecami a ikonami okolo chrámu a typický spev. Po sprievode sa koná slávnostné posvätenie pokrmov, ktoré si veriaci priniesli. Stalo sa pekným zvykom, že časť pokrmov zostáva v kostole pre bezdomovcov a chudobných občanov.

Pascha sa slávi sedem dní. Týždeň po veľkonočnej nedeli sa nazýva Svetlým týždňom a počas neho zostávajú dvere ikonostasu aj mimo bohoslužieb stále otvorené; na znak toho, že Ježišovým zmŕtvychvstaním sú nám otvorené dvere k Bohu.

pascha kulich

Kulič a Pascha tradičné veľkonočné pokrmy
- Kulič je pečivo s bielou cukrovou polevou. Môže byť ozdobené typickou tenkou pravoslávnou sviečkou a na iniciálami XB v azbuke, znamenajú v preklade Kristus vstal z mŕtvych.
- Pascha je chutná sladkosť z tvarohu a smotany.

Napísať komentár

Uistite sa, že všetky požadované (*) polia ste vyplnili. HTML kód nie je povolený.