Prvá pomoc pre rodičovstvo

Žiaľ, žijeme v dobe,  v ktorej sú niektorí rodičia z rôznych dôvodov neschopní, alebo v horšom prípade neochotní, vychovávať svoje deti k zdvorilosti, úcte a k rešpektovaniu druhých ľudí. 

family 05 1067x800

Zasiať v dieťati vážnosť k starším, rodičom, kultúre nie je jednoduché. Rešpekt vedie k charakterovým vlastnostiam, k správnemu vedeniu seba samého, ohľaduplnosti k druhým a zdravej túžbe po skutočnej slobode. Preto majte na pamäti, že nikdy nieje neskoro začať odznova ...

-  Buďte zásadoví. Nepodľahnite žiadnemu nátlaku a stojte si za svojim rozhodnutím. Vaše dieťa vo vás musí vidieť dôveryhodného rodiča, ktorý si stojí za svojim názorom, o ktorého sa vždy sa môže oprieť. Rovnako to platí aj vo vzájomnom vzťahu rodičov a dieťaťa. Potomok musí pochopiť, že rodičia zastávajú rovnaký názor vždy a všade.

-  Stanovte si vo výchove hranice. Deti podvedome chcú aby im rodičia stanovili určité mantinely, aby ich rodičia chránili a stáli pri nich až do dospelosti.

-  Primeraná prísnosť prospieva. Uplatňujte pozitívny prístup vo výchove a podporujte dobré správanie, za ktoré vždy dieťa odmeňte pochvalou. Úmyselnú neposlušnosť potrestajte pokarhaním, alebo dajte primeraný trest. Pri opakovanom porušení zákazu, je dôležité zistiť prečo to dieťa robí a zapracovať na vzájomnom vzťahu.

Na záver. Deti sú naše zrkadlo a častokrát napodobňujú chovanie rodičov. Ak rodičia riešia svoje problémy hádkou, krikom, potom to budú robiť aj ony. Z týchto dôvodov, sa vždy najskôr zamyslime predtým než prikročíme ku karhaniu.

Napísať komentár

Uistite sa, že všetky požadované (*) polia ste vyplnili. HTML kód nie je povolený.