Viete, čo robia vaše deti na internete?

Z pohľadu rodičov je digitálny svet často zložitejší ako ten skutočný, pretože nám môže pripadať menej viditeľný. Spravidla vieme, čo, kde a s kým naše deti robia, keď nie sú doma. Či sú v škole, u kamaráta alebo majú nejaký krúžok. 

Vieme však, kde a s kým sa pohybujú v internetovom svete, zatiaľ čo „bezpečne“ sedia pri počítači vo svojej izbe? 

Medzi najčastejšie internetové hrozby pre deti patrí nadviazanie kontaktu s niekým, koho nepoznajú. Pre mladšie deti je ťažké vyhodnotiť, ktoré informácie o sebe a rodine je ešte bezpečné zdieľať a ktoré už nie. U starších detí býva problém aj s overením dôveryhodnosti osoby, s ktorou komunikujú. Nízke povedomie rodičov o tom, čo ich deti na internete robia, a naopak vysoká dôverčivosť detí tak môže viesť k mnohým nebezpečných situáciám. Čo teda môžeme robiť?

„Nielen v skutočnom živote, ale aj v online svete by sme mali držať krok s novinkami a byť pre naše deti dôveryhodným sprievodcom,“ vysvetľuje Biljana Weber, generálna riaditeľka Microsoft Slovensko a Česká republika. „Najdôležitejšie je s deťmi a mladými pravidelne komunikovať o konkrétnych situáciách a o pravidlách, ktoré je dobré dodržiavať, o tom, čo ich trápi a v čom si nie sú isté."

 „U nás doma máme také nepísané pravidlo, že internet máme pod kontrolou my a nie on nás. Ak sú moje deti online dlhšie ako hodinu, nekompromisne vypínam. Našťastie sú vyťažené školou a krúžkami, takže sa stáva, že na internet ani nepomyslia," priznáva spisovateľka Mária Demitrová. "V živote má všetko svoje tienisté stránky, ale aj tie svetlé, a tak je to aj s internetom. Ja sa snažím, aby tých svetlých stránok bolo čo najviac a to učím aj moje deti, nebyť závislým. A preto vyzývam všetkých rodičov, aby dbali o bezpečnosť svojich detí na internete. Spoločne im venujme čas a vytvorme im možnosť učiť sa rozpoznávať to dobré a to zlé,“ dodáva Demitrová.

Téma bezpečného používania internetu nie je cudzia ani Brone Tarnócy, architektke a organizátorke detského kreatívneho festivalu Kde bolo, tam bolo. „V rámci svojej práce sa stretávam s rôznymi príbehmi detí, ktoré súvisia aj s ich bezpečnosťou na internete. Niektoré sú pozitívne, iné neskončia tak, ako by sme si želali. Preto by som rada apelovala na všetkých rodičov, učiteľov, aby sme chránili naše deti pred nástrahami v online prostredí. Vzdelávajme sa, rozprávajme sa, získavajme skúsenosti ako na to,“ vyzýva Broňa Tarnócy.

Deň bezpečného internetu je každoročne venovaný osvete o bezpečnom a zodpovednejšom využívaní online technológií, a to najmä u detí a mladých ľudí na celom svete. Ústrednou témou tohto ročníka je „Buď zmenou ty sám: Všetci spolu za lepší internet“.

 Základné pravidlá „digitálnej zdvorilosti“

Spoločnosť Microsoft považuje tému bezpečného používania technológií u detí a mladých ľudí dlhodobo za jednu zo svojich priorít, preto prichádza s výzvou k „digitálnej zdvorilosti“. Každý z nás môže prispieť k lepšiemu internetu a zmierneniu reálnych následkov online hrozieb ako zvýšený pocit stresu, zlý spánok, depresie ale aj samovražedné myšlienky. Stačí dodržiavať jednoduché pravidlá správania sa v online svete:

1. Správať sa k iným tak, ako by sme chceli, aby sa správali ku nám. Ku každej interakcii v online svete pristupovať s empatiou a dobrosrdečnosťou a správať sa k iným s úctou a rešpektom.
2. Rešpektovať rozdiely. Či už kultúrne alebo názorové. Nesúhlas s názormi iných možno vyjadriť aj bez urážok či osobných invektív.
3. Odpovedať s odstupom času. Dopriať si pauzu na premyslenie odpovede, ak s niečím nesúhlasíme. Vyhneme sa tým ublíženiu iným či poškodeniu vlastnej reputácie alebo ohrozeniu vlastnej bezpečnosti či bezpečnosti iných.
4. Zastať sa seba a iných. Poprosiť o pomoc blízkych, ak sa cítime ohrozený, ponúknuť podporu tým, ktorí sú cieľom online šikany, nahlasovať aktivity, ktoré ohrozujú bezpečnosti iných a uchovávať dôkazy o neprimeranom či nebezpečnom správaní.

Najčastejšie hrozby

Prieskum, ktorý Microsoft uskutočnil medzi dospelými a tínedžermi v 14 krajinách sveta, sa zameral na 17 rôznych hrozieb v rámci štyroch kategórií: správanie, reputácia, sexualita a narušenie súkromia. Výsledky ukázali, že najčastejšie sa ľudia stretli s piatimi hrozbami: 1) Neželaný kontakt; 2) Nadávky; 3) Trolling; 4) Nevyžiadaný sexting; 5) Online obťažovanie. Dvaja z troch respondentov boli obeťou minimálne jedného z uvedených rizík, pričom toto percento narástlo na 78 %, keď započítali aj skúsenosť svojich priateľov alebo rodinných príslušníkov. Najčastejšie išlo o neželaný kontakt (43 %) a obťažovanie (41 %). Až 51 % ľudí sa stretlo s páchateľmi z internetu aj tvárou v tvár (58 % medzi mladými ľuďmi). 

Mladí vs. dospelí a muži vs. ženy

Prieskum priniesol aj porovnanie vnímania hrozieb medzi dospelými a mladými ľuďmi, z ktorého vyplynulo, že mladí sú viac vystavení trollingu a šikanovaniu, je u nich väčšia pravdepodobnosť, že prídu do kontaktu s páchateľom aj v reálnom svete. Zároveň je u nich väčšia pravdepodobnosť, že konfrontujú páchateľa alebo proti nemu podniknú opatrenia bez toho, aby sa obrátili na rodičov. Na druhej strane, s hrozbami sa stretávajú oveľa častejšie dospelí, vo väčšej miere narážajú najmä na hrozby sexuálnej povahy.

Zaujímavosťou, ktorá vyplynula z prieskumu je aj porovnanie medzi mužmi a ženami. Muži reportovali vyššiu mieru vystavenia voči online rizikám, no ohľadom bezpečnosti v budúcnosti sú väčší optimisti. Prejavuje sa u nich aj vyššia tendencia mstiť sa osobám, ktoré ich ohrozili. Na druhej strane, ženy majú väčšie obavy z online rizík, väčší sklon k strate dôvery v ľudí online, aj offline, čo často vyústi do problémov so spánkom a celkovým zvýšením stresu.

TOP 10 následkov

Ľudia, ktorí sa stali obeťou niektorej z uvedených hrozieb najčastejšie pociťovali tieto následky:
1. Prestali dôverovať iným v online (40 %)
2. Prestali dôverovať iným v offline (30 %)
3. Snažili sa byť konštruktívnejší v kritike iných (27 %)
4. Trpeli poruchami spánku (23 %)
5. Pociťovali viac stresu (23 %)
6. Prestali participovať na fórach či blogoch (21 %)
7. Stálo ich čas a energiu, aby sa vyhli útočníkovi (17 %)
8. Trpeli depresiami (15 %)
9. Negatívne to ovplyvnilo ich výsledky v škole (13 %)
10. Prestali komunikovať s členom rodiny (12 %)

Napísať komentár

Uistite sa, že všetky požadované (*) polia ste vyplnili. HTML kód nie je povolený.