Potrebujú vaše deti vysvetliť učivo? Využiť môžu virtuálne učebnice

Dištančná výučba je pre mnohé deti zaťažkávajúcou skúškou. Pandemické opatrenia jednak veľkej časti sťažili prístup ku kontinuálnemu vzdelávaniu, no viaceré si potrebujú precvičiť, upevniť a zopakovať učivo pri niektorých predmetoch.

girl_comp20

Využiť tak môžu virtuálne učebnice. „Texty pripomínajú vysvetlenia a pridanou hodnotou sú videá,“ hovorí autorka a učiteľka Silvia Bodláková.

Dištančná výučba je pre mnohé deti zaťažkávajúcou skúškou. Pandemické opatrenia jednak veľkej časti sťažili prístup ku kontinuálnemu vzdelávaniu, no viacerí žiaci si potrebujú precvičiť, upevniť a zopakovať učivo pri niektorých predmetoch. Využiť tak môžu nielen rôzne výukové listy, ale po novom prichádza školsko-rodinný portál Dobré nápady aj s virtuálnymi učebnicami. „Texty pripomínajú vysvetlenia a pridanou hodnotou sú videá,“ hovorí Silvia Bodláková, autorka, spoluzakladateľka portálu a učiteľka Spojenej školy Tilgnerova v Bratislave. V týchto dňoch zároveň  vyšla vo vydavateľstve Raabe aj jej kniha oTESTUJ sa z matematiky pre 9. ročník ZŠ podľa platných ŠVP. 

Pomôcka pre žiakov aj učiteľov

Už prvá vlna pandémie a dištančná výučba ukázali, že mnohé deti, ale aj učitelia mali ťažkosti s napojením na internet, prípadne počítač nie je kompatibilný s aplikáciami Teams či Zoom. Ako podotýka Silvia Bodláková, preto ani online učenie nebolo jednoduché. „Tak som riešila situáciu tým, že som začala robiť texty s vysvetlením a jednoduché videá, pracovné listy na stiahnutie a vytlačenie a ako celok som ich začala ukladať na webe https://www.dobre-napady.sk/pre-skolakov/tipy-pre-skolakov. Sú tak pomôckou pre rodičov a žiakov pri potrebe objasnenia učiva doma,“ hovorí učiteľka Silvia Bodláková.

Školsko-rodinný portál Dobré nápady určený pre predškolákov, žiakov, rodičov a učiteľov materských a základných škôl vznikol pred 14 rokmi spočiatku s cieľom ponuky námetov na tvorenie a hranie sa s  deťmi. „Spočiatku bol obsah zameraný na námety na tvorenie a hranie sa s deťmi, maľovanky, recepty. Do polroka pribudlo, šitie, pletenie a háčkovanie. Pridali sa pracovné listy pre predškolákov, ktoré zaznamenali okamžite úspech medzi učiteľkami na MŠ a rodičia radi pomohli vytlačením pre svoje deti,“ približuje začiatky portálu, ktorý spúšťala s kamarátkou ešte počas materskej dovolenky, učiteľka Silvia Bodláková. Dnes už ponúka pracovné listy pre žiakov, rodičov a učiteľov k učivu z viacerých predmetov na základných školách, aby si deti mohli precvičiť učivo či pozrieť sa aj na úlohy iného znenia ako tie, čo sa doteraz nachádzali v učebniciach. A pribúdajú aj virtuálne učebnice.

Pribudnú aj ďalšie učebnice a pracovné listy

Ako podotýka Silvia Bodláková, určite chcú tento rok s učebnicami pokračovať. „Chceme dokončiť a doladiť všetky látky z matematiky pre celý 2. stupeň. Počas prvej dištančnej výuky sme začali vytvárať aj tzv. Výukové testy (https://www.dobre-napady.sk/pre-skolakov/otestuj-sa/testy-pre-siedmakov), ktoré si bez obmedzenia času žiak vyrieši a vyberá zo štyroch odpovedí jednu správnu. Snažíme sa ich naformulovať ako býva na T9,“ vysvetľuje. Vyhodnotenie so správnymi riešeniami dostane žiak po odoslaní testu na mail, vďaka čomu vidí, kde spravil chybu a prípadne sa k testu môže vrátiť. „Chceme naučiť deti, aby sa na seba pozreli sebakriticky, pričom nik nemusí vedieť, ako test vyriešili. Radi by sme testy rozšírili aj na iné témy,“ dodáva.


O portáli Dobré nápady

Portál Dobré nápady vznikol pôvodne ako myšlienka pomôcť mamám a otcom počas materskej či rodičovskej dovolenky. Učiteľka Spojenej školy Tilgnerova v Bratislave Silvia Bodláková ho zakladala spolu s kamarátkou ešte počas materskej dovolenky. „Portál Dobré nápady mal byť pôvodne pre mamičky či oteckov na materskej a mal im dávať ponuku, ako zabávať svoje deti, učiť ich alebo im navariť počas bežného dňa i počas choroby či horšieho počasia,“ spresňuje. Pribudli aj námety na tvorivé dielne či hru s deťmi. Námety pre žiakov, ako napríklad precvičovanie písmen, alebo počítanie, vznikali neskôr, ako jej deti odrastali. „Potom som sa po rokoch dostala učiť na prvý stupeň informatiku. Osnovy boli široké a nie celkom všetkým učiteľom bolo jasné, čo a ako učiť. Predmet bol nový, len začínal na základnej škole,“ hovorí. Vznikla prvá učebnica www.informatika.dobre-napady.sk pre prvý stupeň. „Dnes už nespĺňa osnovy, ale stále pomáha učiteľom brať inšpiráciu alebo ako ja v posledné roky presne podľa nej učím popoludní krúžky informatiky pre druháčikov či tretiačikov,“ hovorí. Aj dnes je portál zameraný nielen ku škole, ale aj ako spoločník pre mimoškolské a domáce aktivity. „Naďalej chceme zachovať prioritu – spoločník do rodiny,“ podotýka. Teda ide nielen o pomocníka pri učení a objasňovaní látky z jednotlivých predmetov, ale nájdete  tam recepty, návody na háčkovanie, pletenie, patchwork, krakeľovanie, ktoré môžu pomôcť vďaka podrobným návodom aj ako inšpirácia učiteľom v rámci kreatívneho pracovného vyučovania či záujmových krúžkov.

Napísať komentár

Uistite sa, že všetky požadované (*) polia ste vyplnili. HTML kód nie je povolený.