Rodičia predčasne narodených detí, na toto nezabudnite!

Svetový deň predčasne narodených detí má za cieľ informovať o problematike predčasných pôrodov. V nedeľu 17. novembra sa celý svet zahalí do purpurovej farby, vyjadrujúc tak podporu nielen rodičom, ale rovnako aj odborníkom, vďaka ktorým sa darí stále väčší počet nedonosených detí zachrániť. 

baby_little19

Výnimkou nie je ani Slovensko – každý jedenásty novorodenec sa u nás narodí skôr, čo ročne predstavuje približne 5.000 predčasniatok.

Hoci sa na predčasný pôrod nedá vopred pripraviť, je dôležité nestrácať čas a zorientovať v novej situácii tak, aby ste dokázali reagovať na špeciálne požiadavky vášho dieťatka. Kľúčovú úlohu zohráva vzdelávanie sa v problematike a tiež neustály kontakt s odborníkmi. Zaskočiť vás však môže obyčajná autosedačka alebo zažiadanie si o okamžitú materskú dovolenku. Toto je desať najčastejších problémov, s ktorými sa stretávajú rodičia predčasne narodených detí:

1) VÝBER PEDIATRA

Detského lekára by ste za štandardných okolností mali mať dohodnutého ešte pred príchodom do pôrodnice. Ak ste to však z pochopiteľných príčin nestihli, je vhodné poradiť sa s ošetrujúcim personálom v nemocnici (lekár, sestra), aby vám niekoho odporučili. Následne mu zatelefonujte a dohodnite si prvú návštevu, a to najlepšie hneď v prvých dňoch po opustení nemocnice. Pripravte si prepúšťaciu správu, pre istotu majte po ruke aj kópiu rodného listu dieťaťa. Nezabudnite tiež nemocnici udať kontakt na vybraného pediatra, aby mu mohli byť zaslané výsledky absolvovaných popôrodných vyšetrení.

2) PRÍPRAVA DOMOVA NA PRÍCHOD PREDČASNIATKA

Nedonosené deti veľmi často majú problémy s nakŕmením sa. Je pre ne veľmi zložité spojiť zároveň dýchanie, cicanie a prehĺtanie. Preto by ste mali pred opustením novorodeneckého oddelenia tráviť s dieťatkom čo najviac času, aby ste si na všetky procedúry dokonale zvykli. Zo základnými zručnosťami nebudete mať veľký problém – bábätko kŕmte aspoň štyri razy za deň a sledujte, ako to  zvláda a či si na záver odgrgne. Nacvičte si podávanie liekov, ktoré  bude potrebovať. Pravidelne sledujte, ako dýcha a akú farbu má jeho pokožka. Nacvičte si tiež vymieňanie plienok, kúpanie a obliekanie. Dobré je tiež sledovať počet a farbu detskej stolice. 

3) POZOR NA AUTOSEDAČKU

Pri predčasne narodených deťoch je potrebné ešte pred prvou jazdou skontrolovať, či v nej dokážu dobre dýchať. Je dôležité, aby hlavička dieťaťa bola v správnej polohe. Okrem toho je počas prvých mesiacov po prepustení z nemocnice dôležité minimalizovať čas trávený v autosedačke, pretože tá nedodáva hlavičke novorodenca správnu alebo žiadnu oporu. Neváhajte poradiť sa o výbere s ošetrujúcim lekárom alebo sestričkou – je veľmi pravdepodobné, že parametre udávané pre bežné deti nebudú mať vo vašom prípade rovnakú výpovednú hodnotu.

4) STRACH Z NEZNÁMEHO

Po príchode z nemocnice sa začína kolotoč pravidelných návštev u pediatra, neurológa, klinického logopéda, rehabilitačného lekára či fyzioterapeuta. Možnosť prehliadky pod dohľadom viacerých odborníkov naraz pod jednou strechou a komplexné informovanie o aktuálnom vývoji dieťaťa výrazne znižuje stres čerstvých rodičov a zároveň ich posmeľuje k dôvere vo vlastné inštinkty. Aj preto bol pred rokom v piešťanskom terapeutickom centre spustený program ranej rehabilitácie, zameraný na deti vo veku od 6 mesiacov do 2 rokov. „Je veľmi potešujúce, že až polovica z našich doterajších pacientov dosiahla také výsledky, že momentálne cvičí samostatne v domácom prostredí, podľa pokynov rehabilitačného lekára. Iba pätina detičiek musela podstúpiť intenzívnu neurorehabilitáciu“, konštatuje Dr. Adelaida Fábianová z BabyMED ADELI. Pokiaľ sa vám čokoľvek vo vývoji vášho potomka nepozdáva, nebojte sa vyhľadať odbornú pomoc a situáciu riešte okamžite. 

5) NEZABUDNITE NA RODNÝ LIST

Matrike na mestskom alebo obecnom úrade podľa miesta narodenia dieťaťa, oznámi jeho narodenie nemocnica do 3 pracovných dní od pôrodu. Pri prevzatí rodného listu je potrebné mať k dispozícii hlásenie o narodení dieťaťa (zasiela nemocnica matrike) a podpísané vyhlásenie o mene dieťaťa, pričom vydanie prvého originálu rodného listu je bezplatné. Rodný list je vydávaný osobne rodičom dieťaťa, no vo výnimočnej situácii ho po predložení dokladov môže vybaviť aj iná osoba na základe splnomocnenia.

6) NÁROK NA MATERSKÉ

Materské nie je poskytované automaticky – je potrebné oň zažiadať. Žiadanku vám vystaví gynekológ a na pobočku Sociálnej poisťovne ju pošle váš zamestnávateľ alebo si ju tam môžete zaniesť osobne. Nárok na materské bežne vzniká 6 až 8 týždňov pred očakávaným dátumom pôrodu. V prípade, že ten nastane skôr, nárok na materské máte ihneď odo dňa pôrodu, no nezabudnite oň okamžite zažiadať. Zároveň je potrebné obratom informovať aj vášho zamestnávateľa. Materské budete v prípade splnenia všetkých podmienok na jeho vyplácanie dostávať po dobu 34 týždňov.

7) NAVŠTÍVTE ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY

Pravdepodobne vás bude zaujímať aj príspevok pri narodení dieťaťa, prídavok na dieťa, rodičovský príspevok alebo príspevok na starostlivosť o dieťa  - o všetky spomínané je potrebné zažiadať. Pokiaľ ste držiteľom občianskeho preukazu s elektronickým čipom, je možné zjednodušiť celý proces podaním žiadosti elektronickou formou. Inak je potrebné navštíviť pobočku podľa vášho trvalého bydliska, vyplniť príslušné tlačivo a doložiť kópiu rodného listu dieťaťa. 

8) VYBERTE ZDRAVOTNÚ POISŤOVŇU

Do 60 dní od narodenia dieťaťa je nutné prihlásiť ho vo vybranej zdravotnej poisťovni. Do vypršania tejto lehoty bude poistencom v poisťovni matky. Na úspešné prihlásenie je potrebné vyplniť prihlášku poistenca a pripravte si aj rodný list dieťaťa a občiansky preukaz rodiča alebo zákonného zástupcu. Podanie prihlášky je možné realizovať osobne, poštou, telefonicky alebo elektronicky – konkrétne podmienky závisia od vami zvolenej zdravotnej poisťovne.

9) NEZASPITE NA VAVRÍNOCH

Vývoj a  zdravotné komplikácie, ktoré môže predčasný pôrod so sebou priniesť, treba sledovať neustále, a to minimálne do piateho roku života dieťaťa. Aj samotné dýchanie a s ním súvisiace zvukové prejavy dokážu veľa napovedať. „Dokonca aj úchop cumlíka má svoju výpovednú hodnotu. Žiadny zvláštny, hoc na prvý pohľad bezvýznamný, prejav netreba podceňovať a je dôležité komplexne sledovať u dieťatka jeho zvukové, hlasové, motorické prejavy i spôsob prijímania potravy - ako dlho sa dieťatko kŕmi alebo ako pohybuje jazýčkom“ vysvetľuje MUDr. Marta Hodulová, diagnostický expert na deti už od ich narodenia a špecialista diagnostického centra v ADELI Medical Center. 

Medzi najznámejšie príznaky nesprávneho vývoja patrí zvláštne postavenie nôh, prstov na nohách, sťažené zohýbanie kolien počas prebaľovania, asymetrické používanie končatín, pretrvávajúci úklon hlavičky do jednej strany alebo jej neprirodzené zakláňanie, neprirodzene vytočené končatiny alebo naopak stuhnuté rúčky v päsť, asymetria tváre (najmä krivenie úst pri úsmeve do jednej strany), zležané záhlavie (sploštenie hlavy alebo ušnice na jednej strane), nepokojné, veľmi plačlivé dieťa (plač bez sĺz spojený s trasom v končatinách) či naopak, extrémne pokojné a veľmi spavé dieťatko, ktoré sa nebudí ani kvôli kŕmeniu. 

10) REHABILITUJTE VČAS

Máte pocit, že pozorujete niektorý z nasledovných príznakov už v prvých dňoch života vášho dieťaťa? Rehabilitovať môžete už od 28. dňa jeho života, aby bol jeho psychomotorický vývin správny a aby si neosvojilo patologické vzorce, ktoré sa potom ťažko odúčajú a ovplyvňujú kvalitu ďalšieho života bábätka. „Kľúčový je 3. mesiac vo vývoji dieťaťa, kedy jeho nervový a pohybový systém dozrel natoľko, že pohybové schopnosti 3-mesačného dieťaťa sú odrazom v jeho nasledujúcom živote,“ hovorí MUDr. Hodulová. ,"Pätnásť rokov praxe v ADELI nám potvrdilo, že najdôležitejším faktorom, ako predchádzať a zabrániť možným budúcim zdravotným poškodeniam dieťaťa, je začať s ním včas, správne, cielene a efektívne cvičiť," potvrdzuje PaedDr. Fábianová.

Napísať komentár

Uistite sa, že všetky požadované (*) polia ste vyplnili. HTML kód nie je povolený.