Vytlačiť túto stránku

Čo stojí za tým, keď deti siahnu po poháriku?

Napísal TS 05. júl 2019

Rodičia na dovolenke, nuda, snaha zabodovať u partie. Blížia sa letné prázdniny a tie prinášajú zvýšené riziko konzumácie alkoholu tínedžermi pod zákonom. K nadštandardne provokujúcim príležitostiam potúžiť sa už pred dovŕšením plnoletosti patria festivaly, tábory aj výlety s rovesníkmi.

„Nezrelosť spôsobuje, že návyk sa u detí a mladistvých vytvára veľmi rýchlo,“varuje psychoterapeut Josef Šedivý. Dodáva, že čím dlhšie sú problémy s alkoholom ignorované, tým väčšia je pravdepodobnosť trvalých fyzických a psychických následkov.

Na osvetu nikdy nie je priskoro

Prieskumy ukazujú, že skúsenosť s alkoholom, ba dokonca nie ojedinelú, má tretina slovenských detí vo veku 15 rokov. Nepochybne k tomu prispieva aj fakt, že tri štvrtiny takto nezrelých respondentov deklarovali nulovú prekážku u predajcov pri pokuse o kúpu alkoholických nápojov. Alarmujúcim faktom je aj to, že prevenciu alkoholu v súvislosti so svojimi potomkami vôbec nerieši 83% slovenských rodičov.

„Aj keď mnohí rodičia odkladajú poučenie alebo ho nechávajú na učiteľov, podobne ako pri sexuálnej výchove platí, že na rozhovor s deťmi o nebezpečenstve a problémoch súvisiacich s alkoholomnikdy nie je príliš skoro,“konštatuje Erik Čížek z občianskeho združenia Fórum Pi s rozumom, ktoré už 5-ty rok realizuje interaktívne prednášky pre žiakov siedmych ročníkov na základných školách po celom Slovensku pod názvom Hovorme o alkohole. Od roku 2015 toto občianske združenie navštívilo už 190 škôl po celom Slovensku, pričom otvorené lekcie s vyškoleným lektorom prebehli v 759 triedach. Celkovo sa tak o nevhodných účinkoch alkoholu, no tiež o tom, ako mu povedať „Nie“, dozvedelo vyše 15 400 mladistvých.

K dôvodom, pre ktoré mladí požívajú alkohol, patrí aj nastavenie rodiny. Výskumy ukazujú, že ak deti vyrastajú v prostredí, v ktorom sa bežne nadmerne pije, zvyšuje to pravdepodobnosť nadviazania na takýto štandard. Dopad konania rodičov a iných príbuzných, nedôvera v samých seba alebo frustrácia z pubertálneho vzhľadu často ťahajú adolescentov zlým smerom.

Kombinácia viacerých spúšťačov

Keď sa deti začínajú meniť na mladých dospelých, zažívajú mnohé emocionálne i telesné zmeny a rôzne silné podnety. Každý človek je iný, a tak aj pocity a reakcie tínedžerov sú veľmi individuálne. Počas náročného obdobia dospievania môžu niektoré deti začať experimentovať s alkoholom. Aktuálne rozbory ukazujú, že pre väčšinu z nich nie je spúšťačom len jeden faktor, ktorý ovplyvní ich rozhodnutie, ale ide skôr o kombináciu viacerých činiteľov.

Moderná doba je hektická a požadovačná – už tínedžeri zažívajú obrovské množstvo stresu. Školské, športové a v niektorých prípadoch aj čiastočné pracovné záťaže sa môžu nakumulovať a pohárik na odbúranie tenzie nie je výnimkou. Napätie vyvstávajúce zo spomenutých povinností však nemusí byť jediným spúšťačom: ďalšími častými sú napríklad prvé vzťahové otrasy, snaha zapadnúť do komunity vrstovníkov, ambícia cítiť sa zrelšie či „len“ zvedavosť.

Sklon k adrenalínovým zážitkom

Mozog prechádza počas dospievania významnými zmenami. Chronická expozícia alkoholu v predmetnom veku mení hladiny hormónov zviazaných s pubertou, ale aj správanie. Mladiství totiž v porovnaní s dospelými majú menej schopností a možností, aby sa mohli s účinkami alkoholu telesne i mentálne vyrovnať. Rovnaké množstvo alkoholu môže silnejšie pôsobiť na ich organizmus, pretože ten sa iba vyvíja. Takisto im chýba dostatok skúseností, aby zvládli účinok alkoholu na vnímanie a uvažovanie. Keď sa k tomu pridruží sklon k ´adrenalínovým´ zážitkom, ktoré ponúkajú čosi odlišné od bežného života, niet divu, že siahnu poháriku.

„Mladiství po požití alkoholu neraz skúšajú jazdu autom, prípadne riskujú neplánované tehotenstvo alebo pohlavnú chorobu. Z dlhodobého hľadiska môže mať konzumácia alkoholu negatívny vplyv na prospech v škole, spoločenský život, vzťahy v rodine či s priateľmi. Alkohol tiež často je ´štartérom´ smerom k iným drogám a vyvoláva psychické a iné zdravotné problémy,“dodáva Josef Šedivý. 

Stereotypy a skratky

Nie nadarmo sa hovorí, že vzťah k pitiu je jednou z dôležitých skúšok dospelosti. Štatistiky prezrádzajú, že čím skôr človek začne požívať alkohol, tým je väčšia hrozba, že mu prepadne. V priemere 4 z 10 ľudí, ktorí začali konzumovať alkohol pred dosiahnutím 15 rokov, sa napokon stali závislými.

Navyše, alkohol môže poškodiť mozog mladistvého už za 6 minút. V prípadoch miernej intoxikácie sú príznaky variabilné: od straty sebaovládania, podráždenosti a zmätenosti až po skleslosť, pri ťažšej intoxikácii môže nastať depresia centrálneho nervového systému, bezvedomie, upadnutie do kómy a zlyhanie dýchania.

„Víno a liehoviny plnia istú spoločenskú úlohu, no záleží len na nás, či rovnaké stereotypy chceme budovať u detí. Každá prevencia je účinná len vtedy, keď sa na nej podieľajú aj rodičia. Je veľký rozdiel medzi tým, keď dieťa vníma alkohol ako čosi výnimočné, a tým, že ho považuje za úplne bežnú a niekedy aj nutnú súčasť života. Môže sa z toho vyvinúť nebezpečná skratka,“upozorňuje Erik Čížek.

Odporúčania odborníkov z Fórum Pi s rozumom pre rodičov:

  • Využite bežné situácie, v rámci ktorých upriamite komunikáciu na negatívne účinky alkoholu, ale aj na dôsledky, ktoré môže jeho požitie spôsobiť – napríklad riešenie políciou pri šoférovaní pod vplyvom alkoholu alebo privolanie sociálky v prípade ťažkej intoxikácie.
  • Povzbudzujte svoje dieťa, aby dokázalo zmysluplne využiť svoj čas – môže sa zapojiť do športových alebo iných mimoškolských aktivít. Je to určite zdravší spôsob, ako sa vyrovnať s nudou alebo s negatívnym vplyvom zlej partie.
  • Je dôležité vedieť, s kým sa vaše dospievajúce deti stretávajú. Pomôžte zvýšiť vzájomnú dôveru s tínedžerom tým, že ho naučíte rôzne spôsoby, ako povedať ´nie´. Zdôraznite, že skutoční priatelia ho nebudú tlačiť do pitia alkoholu.
  • Vaše dieťa si musí spoľahlivo uvedomovať, že pri akomkoľvek probléme nie je riešením alkohol: namiesto neho treba vyhľadať vašu alebo odbornú pomoc.
  • Ak sa vy sami rozhodnete piť alkohol, nastavte dobrý príklad tým, že ho požívate s mierou. Je kľúčové, aby vaše dieťa vedelo, že konzumácia alkoholu mladistvými je neprijateľná a zákonom zakázaná.
  • Poctivo a už od útleho detstva diskutujte s vaším potomkom v prípade, že sa vo vašej rodine objavil alkoholizmus, a objasňujte mu závažnosť tohto ochorenia.
  • Meditácia a dostatok odpočinku pomáha redukovať negatívne myšlienky. Navyše, ak oddych spojíte so spoločnými prechádzkami, upevníte váš vzťah. Tráviť čas v prírode a okysličiť si mozog je vždy vhodným receptom.
  • Úloha rodičov je vo výchove a edukácií najdôležitejšia. Škola nemôže suplovať roly a ani úlohy rodičov. Ak má rodina dobre nastavený hodnotový rebríček, v duchu ktorého vychováva aj svoje deti, potom deti nemajú problém povedať jasné nie aj alkoholu. Ale stáva sa aj, že rodičia sú veľmi prísni, dieťa žije akoby v bubline, ktorá potom praskne a potláčané pocity a častokrát aj problémy potom deti riešia práve alkoholom. 

Všetky potrebné informácie o projekte nájdete aj na webovej stránke: http://www.hovormeoalkohole.sk/ alebo http://forum-psr.sk/